ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RFP2/2018


RFP2/2018:  «Αγορά προϊόντων supermarket για την κάλυψη των αναγκών προσφύγων, αιτούντων άσυλο και εν γένει ευάλωτων ομάδων πληθυσμού»

Ερώτημα 1ο: Ποιος είναι ο τρόπος αποστολής και η χρέωση των μεταφορικών για τα Ιωάννινα;

Απάντηση: Θα πρέπει ο συμμετέχων να είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο του έργου που περιλαμβάνει και τον τρόπο και τα έξοδα αποστολής. Ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτά τα ζητήματα στην προσφορά τους.

Ερώτημα 2ο: Οι παραδόσεις αναφορικά με την πόλη των Ιωαννίνων είναι εντός ή εκτός πόλεως;

Απάντηση: Είναι εντός της πόλεως των Ιωαννίνων.

Ερώτημα 3ο: Ποιες είναι οι ποσότητες των προϊόντων  και το ποσό που θα διατεθεί κατά την διάρκεια του τριμήνου σε καθεμιά από τις περιοχές Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων;

Απάντηση: Δεν μπορεί να προκαθοριστεί η ποσότητα ούτε το ύψος του ποσού καθώς οι προγραμματικές ανάγκες μεταβάλλονται.

Ερώτημα 4ο: Είναι εφικτή η προσφορά μεγαλύτερων συσκευασιών ή παρεμφερών προϊόντων σε σχέση με όσα αναγράφονται στο Παράρτημα Α;

Απάντηση: Δεν είναι εφικτή.