Η Στρατηγική μας 2023-2025

Η Στρατηγική του SolidarityNow μέχρι το 2025 θέτει τέσσερις (4) βασικές προτεραιότητες οι οποίες είναι:

  • Συμπεριληπτική Εκπαίδευση
  • Ευκαιρίες Ένταξης και Πρόσβασης στην αγορά εργασίας
  • Κοινωνική Προστασία
  • Πρόσβαση στη δικαιοσύνη και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα εδώ.