ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ02/2020


«Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας δύο Κέντρων Υποδοχής του Σωματείου στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη και τριών Εκπαιδευτικών Κέντρων του Σωματείου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θα παρακαλούσα να μας διευκρινίσετε εάν για τα εκπαιδευτικά κέντρα Αθήνας Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων, έχουμε την δυνατότητα να υποβάλουμε προσφορά για κάθε τμήμα (πόλη) ξεχωριστά.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 – Αντικείμενο Διαγωνισμού, προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του Έργου. Στο Παράρτημα Δ – Οικονομική Προσφορά συμπληρώνετε τους πίνακες ξεχωριστά.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Τις ανεπίσημες και Επίσημες Αργίες θα υπάρχει φύλαξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όχι, δεν απαιτείται. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Για τα εκπαιδευτικά κέντρα εκ παραδρομής σημειώθηκε η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας σε 3ωρη βάση. Ως εκ τούτου, τροποποιούνται τα κάτωθι:

  1. Στην Προκήρυξη το Άρθρο 3.3, ως εξής:

«Ο προϋπολογισμός για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας στα εκπαιδευτικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα σε 4ωρη βάση για 9 μήνες ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (€ 32.400) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.»

  1. Στο Παράρτημα Δ – Οικονομική προσφορά
    • Η περιγραφή έργου στο Δ3, ως εξής:

«Υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας του α’ και β΄ ορόφου του κτιρίου επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 24 στην Αθήνα, συνολικής επιφανείας 534τ.μ., καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή από ένα κατάλληλο εκπαιδευμένο άτομο προσωπικού ασφαλείας μερικής απασχόλησης από τις 17:00 – 21:00 μ.μ.».

  • Η περιγραφή έργου στο Δ4, ως εξής:

«Υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας του α΄ ορόφου του κτιρίου επί της οδού Οικονόμου 5 στην Θεσσαλονίκη, επιφανείας 408,21τ.μ., καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή από ένα κατάλληλο εκπαιδευμένο άτομο προσωπικού ασφαλείας μερικής απασχόλησης από τις 17:00 – 21:00 μ.μ.»

  • Η περιγραφή έργου στο Δ5, ως εξής:

«Υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας του ισόγειου χώρο κτιρίου επί της οδού Ολυμπιάδος 24 στα Καρδαμίτσια Ιωαννίνων, επιφανείας 281,50τ.μ., καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή από ένα κατάλληλο εκπαιδευμένο άτομο προσωπικού ασφαλείας μερικής απασχόλησης από τις 17:00 – 21:00 μ.μ.»