ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Αφιέρωμα στο πρόγραμμα “Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση”: Οι άνθρωποι είναι καλοί και μου αρέσει εδώ”


Η δημοσιογράφος Κέλλυ Σταυροπούλου από την εφημερίδα Η Καθημερινή, επισκέφθηκε το “Κέντρο Εκπαίδευσης και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων” του SolidarityNow στην Αθήνα, που λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος “Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση”*. Εκεί είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μαθητές, δασκάλους και γονείς και να δει το έργο που πραγματοποιείται από την οργάνωση με στόχο την υποστήριξη της πρόσβασης των παιδιών στην τυπική εκπαίδευση και την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης, για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως προέλευσης. Το άρθρο εστιάζει στις μαθήτριες και στους μαθητές από την Ουκρανία, που είναι τα παιδιά που εγγράφησαν στα μαθήματα του Κέντρου πρόσφατα και στον θετικό αντίκτυπο της συμμετοχής τους στα μαθήματα και στις δραστηριότητες που διοργανώνονται εκεί.

*Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη και χρηματοδότηση της UNICEF Greece.