Καθολική υποστήριξη γυναίκας ΛΟΑΤΚΙ+, που νιώθει και είναι σήμερα ασφαλής


από το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow

Η  S.M. είναι διεμφυλική γυναίκα, με καταγωγή από το Πακιστάν. Είναι 26 ετών και ζει στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο του 2019. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα της εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων και του κινδύνου που διέτρεχε η ζωή της, τόσο από την οικογένεια της, όσο και από τον κοινωνικό περίγυρο.

Πριν τα Χριστούγεννα του 2020, επισκέφθηκε το Κέντρο Αλληλεγγύης του SolidarityNow στην Αθήνα, μετά από παραπομπή, ζητώντας αρχικά υποστήριξη για να αποκτήσει νομιμοποιητικά έγγραφα. Για αυτό, ξεκίνησε τις δια ζώσης συναντήσεις με τους επαγγελματίες του Κέντρου στη Νομική και στην Κοινωνική υπηρεσία, με τη συνδρομή διερμηνέα.

Η αίτηση ασύλου της ως ευάλωτου ατόμου έγινε αποδεκτή κατά προτεραιότητα, καθώς είχε υπάρξει και θύμα βίας κατά το πρώτο διάστημα παραμονής της στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, υποστηρίχθηκε από τη νομική υπηρεσία κατά το στάδιο καταγραφής της αίτησής της για αναγνώριση διεθνούς προστασίας, κατά το στάδιο της προετοιμασίας της για τη συνέντευξη, καθώς και κατά την ίδια τη συνέντευξη που έγινε στο στάδιο εξέτασης της αίτησής της στον α’ βαθμό με εκπροσώπηση.

Προσπάθεια καταβλήθηκε επίσης και για την εύρεση ασφαλούς στέγασης για την ωφελούμενη. Η κοινωνική υπηρεσία του Κέντρου έστειλε σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, ώστε η ωφελούμενη να στεγαστεί σε προστατευμένο περιβάλλον και το αποτέλεσμα ήταν θετικό!

Τελικώς, αναγνωρίστηκε από την Υπηρεσία Ασύλου ως πρόσφυγας. Πρώτα εξετάστηκε η αίτησή της ως προς την εφαρμογή της έννοιας της «Ασφαλούς Τρίτης Χώρας», καθώς είχε διέλθει από την Τουρκία, πλην όμως θεωρήθηκε ότι ο σύνδεσμος δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής (ν. 4939/2022) και συνεπώς η αίτησή της κρίθηκε παραδεκτή.  Μετά, η υπηρεσία ασύλου εξέτασε την υπόθεσή της ως προς την ουσία και κρίθηκε πως, παρά το γεγονός ότι η χώρα καταγωγής της, το Πακιστάν, περιλαμβάνεται στον εθνικό κατάλογο των ασφαλών χωρών καταγωγής, εντούτοις συντρέχει στο πρόσωπό της S.M. βάσιμος φόβος δίωξης, λόγω του ότι ανήκει σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. 

Η υπόθεση της S.M. αποτελεί μια από τις πολλές υποθέσεις ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που χειρίζεται το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow καθημερινά και ένα εξαίρετο παράδειγμα του πόσο αποδοτική μπορεί να καταστεί η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών που λειτουργούν συμπληρωματικά εντός του Κέντρου.

Η S.M. ευχαρίστησε όλη την ομάδα και τόνισε χαρακτηριστικά «νιώθω ότι σας αγαπώ με βοηθήσατε όσο κανένας, είμαι πολύ χαρούμενη».

*Από τον Αύγουστο 2022, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow χρηματοδοτείται από τα EEA Grants, με διαχειριστή της δωρεάς τους ΣΟΛ Crowe και HumanRights360

**Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow υποστηρίζεται επίσης από τον Δήμο Αθηναίων.