ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το SolidarityNow δημιούργησε και λειτουργεί τρία Κέντρα Αλληλεγγύης, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Βασίζονται στην ιδέα ενός ανοιχτού χώρου που στεγάζει συνεκτικές κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται δωρεάν σε όλους και περιλαμβάνουν: νομική συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, διασύνδεση με την αγορά εργασίας καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες για παιδιά και γονείς. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 100.000 ωφελούμενοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν λάβει πάνω από 180.000 δωρεάν υπηρεσίες.