ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022