ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2019 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2021