Κοινή Επιστολή στον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας

Giorgos Moutafis for SolidarityNow

Ενόψει των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και των σχετικών εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο, το SolidarityNow μαζί με άλλες 18 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ανά την Ευρώπη, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αδράξει αυτήν την ιστορική ευκαιρία προκειμένου να προωθήσει ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό σύστημα ασύλου, το οποίο θα εγγυάται τη δυνατότητα της Ένωσης και των Κρατών-Μελών της να τηρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μπορείτε να διαβάσετε τις προτάσεις μας στη συνημμένη επιστολή.

Joint letter regarding CEAS reform