Κοινωνικός λειτουργός

Υποβολή μέχρι: 16/4/2021
Τοποθεσία: Αθήνα

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:        Κοινωνικός λειτουργός σε μονάδα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων παιδιών

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:  Πλήρους Απασχόλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:               Συντονιστής Μονάδας   

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Διαχείριση ζητημάτων/αιτημάτων των ασυνόδευτων παιδιών στο πλαίσιο λειτουργίας μίας μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης σε εποπτευόμενα διαμερίσματα για ασυνόδευτα παιδιά 16-17 ετών
 • Συντονισμός και προγραμματισμός ενεργειών για την παροχή ολιστικής φροντίδας και πλαισίωσης στα φιλοξενούμενα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της λήψης κοινωνικού ιστορικού και της κατάρτισης ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε παιδί
 • Παρακολούθηση της συμπεριφοράς και της εξέλιξης των φιλοξενούμενων, και αναπροσαρμογή του πλαισίου φροντίδας τους αναλόγως, θέτοντας ως προτεραιότητα τη μέγιστη δυνατή συμπερίληψη των παιδιών σε κάθε βήμα
 • Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία των ωφελούμενων
 • Διαχείριση παραπομπών και διενέργεια διοικητικών διαδικασιών για την εξασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών στις απαραίτητες υπηρεσίες
 • Διενέργεια ατομικών και ομαδικών συνεδριών με τους φιλοξενούμενους, καθώς και συχνή επίσκεψη των διαμερισμάτων
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, με τις κατευθύνσεις του Συντονιστή Μονάδας, για την από κοινού ολιστική στήριξη των παιδιών
 • Διαχείριση επειγόντων περιστατικών, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
 • Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου διαχείρισης των υποθέσεων των φιλοξενούμενων

Προϋποθέσεις

 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ως κοινωνικός λειτουργός
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο κοινωνικής εργασίας και σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εμπειρία με ευπαθείς ομάδες, και ειδικά ασυνόδευτα παιδιά
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας – επιθυμητή και η εξοικείωση με μία ή περισσότερες γλώσσες επικοινωνίας των ωφελούμενων

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σε μήνυμα με θέμα «Κοινωνικός Λειτουργός Ημιαυτόνομη διαβίωση_Αθήνα», στη διεύθυνση recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 16/04/2021.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.