Ματαίωση των διαγωνισμών ΙΤΒ04/2020 και ΙΤΒ05/2020


Κείμενο: Το Σωματείο Αλληλεγγύη SolidarityNow ανακοινώνει την ματαίωση του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB04/2020, καθώς και του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ITB05/2020, λόγω υποβολής μη επαρκούς αριθμού προσφορών προς αξιολόγηση.

Tο Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow