ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ032019


 

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΤΒ032019 «Διαγωνισμός για την «την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας του γραφείου/κέντρου στη Θες/νικη».

 

Tο Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow