Μια Γέφυρα για τη Διαφορετικότητα | “Bridging Rainbow”


Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΙ κοινότητας, με στόχο το σεβασμό και τις ίσες ευκαιρίες

Το SolidarityNow δημιούργησε μια «γέφυρα» ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και σεβασμού της διαφορετικότητας για τους ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα. Η γέφυρα αυτή ήταν το πιλοτικό πρόγραμμα Bridging Rainbow* που υλοποιήθηκε από την οργάνωση, από το Δεκέμβριο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2019, με στόχο να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ΛΟΑΤΙ προσφύγων, μέσω της κατανόησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, όλων των αρμόδιων φορέων που τους παρέχουν υπηρεσίες.

Με μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης, το πρόγραμμα συνέβαλε:

 • στην ενίσχυση της συνεργασίας και τη γεφύρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και,
 • στην κοινωνική αλλαγή για το σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Εννέα (9) εκπαιδευτικά σεμινάρια διοργανώθηκαν για θέματα που αφορούσαν στο νομικό πλαίσιο και τη διαδικασία χορήγησης ασύλου σε ΛΟΑΤΙ άτομα, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε συνεδρίες απασχόλησης και επαγγελματικά εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Συνολικά, συμμετείχαν 155 άνθρωποι: μέλη της κοινότητας των ΛΟΑΤΙ προσφύγων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εκπρόσωποι από 32 ΜΚΟ, κοινότητες, προγράμματα στέγασης προσφύγων, δημόσιους θεσμικούς φορείς, μέλη της κοινότητας των ΛΟΑΤΙ προσφύγων/υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική ενδυνάμωση, οι συμμετέχοντες-μέλη της ΛΟΑΤΙ κοινότητας προσφύγων είχαν την ευκαιρία μέσα από:

 • Τα εργαστήρια επαγγελματικής συμβουλευτικής να μάθουν:
  • πώς να συντάσσουν το βιογραφικό τους σημείωμα,
  • να προετοιμάζονται για συνέντευξη,
  • να αναζητούν θέσεις εργασίας και,
  • να ενημερωθούν για τα εργασιακά τους δικαιώματα
 • Τις δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων να μάθουν:
 • μαγειρική,
 • μακιγιάζ & styling μαλλιών -σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ΑΚΜΗ.

Οι πρόσφυγες της ΛΟΑΤΙ κοινότητας είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε δημιουργικές δραστηριότητες, οι οποίες όχι μόνο τους πρόσφεραν τη γνώση πολύτιμων δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας, αλλά ταυτόχρονα βοηθούν στην ομαλή σταδιακή ένταξή τους, αρχικά σε μια ομάδα, και στη συνέχεια στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος, το SolidarityNow δημιούργησε ένα σύντομο βίντεο που απαντά σε 10+1 μύθους που περιβάλλουν τα μέλη της ΛΟΑΤΙ κοινότητας, προσφύγων και μη. Η κατάρριψη των μύθων που στρέφονται κατά των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι ένα βασικό βήμα στο δρόμο προς την ευαισθητοποίηση και το σεβασμό. Δείτε το βίντεο εδώ: https://youtu.be/Lq7YB5oPKPo.

*Το πρόγραμμα Bridging Rainbow υλοποιήθηκε από το SolidarityNow με την υποστήριξη του Δήμου Βαρκελώνης και του ιδρύματος ACSAR.