Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση

Το έργο «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση (ACE)» στοχεύει στη διευκόλυνση της ένταξης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην τυπική εκπαίδευση μέσω της παροχής υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και άλλων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στα «Κέντρα Εκπαίδευσης και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων».

Το έργο θα υλοποιηθεί σε έξι (6) περιφέρειες σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αττική, Κεντρική Ελλάδα, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης θα παρέχονται απευθείας σε 12 ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και σε 3 αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα), ενώ παράλληλα δραστηριότητες υποστήριξης για την ένταξη στην τυπική εκπαίδευση θα παρέχονται σε παιδιά μεταναστών και προσφύγων που διαμένουν σε όλες τις προαναφερθείσες περιοχές. Το SolidarityNow είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της ομάδας του προγράμματος που περιλαμβάνει το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (υλοποίηση στην Αθήνα), το Δίκτυο Melissa (Αθήνα) και τον Σύλλογο OMNES (Κιλκίς).

Τα «Κέντρα Εκπαίδευσης και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» σε όλες τις περιοχές, στελεχώνονται από μια διεπιστημονική εκπαιδευτική ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων και υποστηρίζεται από διερμηνείς, με στόχο την παροχή ενός πλήρους πακέτου υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Υποστήριξη της ανάπτυξης γλωσσικών ικανοτήτων, με έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση διδασκαλίας της γλώσσας (ελληνικά και αγγλικά), καθώς και στον επιστημονικό και ψηφιακό εγγραμματισμό.
  • Παροχή αποτελεσματικής υποστήριξης στο σπίτι για τις καθημερινές σχολικές υποχρεώσεις των μαθητών, με στόχο την αποφυγή του φαινομένου της σχολικής διαρροής.
  • Εισαγωγή στον πυρήνα της παρέμβασης δραστηριοτήτων όπως: Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή (SEL), ψυχοκοινωνική υποστήριξη (PSS), εκπαίδευση του πολίτη, δεξιότητες ζωής και μεταγνωστικές στρατηγικές ανάγνωσης, για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αυτονομία των μαθητών.
  • Διεύρυνση των μαθημάτων για εφήβους με επαγγελματική κατάρτιση, εργαστήρια απασχολησιμότητας και υποστήριξη στην πρόσβαση σε ευκαιρίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετάβασης από την εφηβεία στην ενηλικίωση.
  • Έμφαση στη σχολική ετοιμότητα των μαθητών ηλικίας 4-6 ετών, ώστε να τεθούν οι κατάλληλες βάσεις για τη μελλοντική εκπαιδευτική ένταξη και πρόοδο.
  • Παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης σε παιδιά που έχουν ανάγκη από κοινωνικούς επιστήμονες και ψυχολόγους.

*Tο Πρόγραμμα «Όλα τα Παιδιά στην Εκπαίδευση», είναι μια πρωτοβουλία της UNICEF Greece σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο υλοποιείται σε συντονισμό με σειρά εταίρων, μεταξύ των οποίων και το SolidarityNow.