Νέα έκθεση του Civic Space Watch για το 2020


Η έκθεση παρουσιάζει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η κοινωνία των πολιτών κατά τη διάρκεια του 2020, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο τα δημόσια μέτρα που υιοθετήθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19 επηρέασαν τον πολιτικό χώρο και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν οι κοινωνικοί φορείς.

Στη σελίδα 106 μπορείτε επίσης να βρείτε την ανάλυση για την Ελλάδα που ετοίμασε η Υπεύθυνη Συνηγορίας του SolidarityNow, Ντομίνικα Σπυράτου.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση εδώ: https://civic-forum.eu/wp-content/uploads/2020/11/INT_ACTIVIZEN5_BAF.pdf