Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου | Νομική συμβουλευτική & εκπροσώπηση από το SolidarityNow


Από τη Νομική Υπηρεσία του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας*

Η Νομική Υπηρεσία του Κέντρου Αλληλεγγύης της Αθήνας (ΚΑΑ) του SolidarityNow αναλαμβάνει υποθέσεις διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γέννησης σχετικά με την αλλαγή της νομικής ταυτότητας του φύλου, τόσο για νομική συμβουλευτική όσο και για νομική εκπροσώπηση ενώπιον των  ελληνικών δικαστηρίων.

Τί είναι όμως η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου;

Η Νομική Υπηρεσία του ΚΑΑ απαντά παραθέτοντας βασικές έννοιες και δίνοντας βασικές πληροφορίες, σε μια προσπάθεια να διαλευκανθούν συχνά ερωτήματα ως προς τη νομική πλευρά του ζητήματος, με στόχο να γίνουν κατανοητά από όλους και κυρίως από τους ανθρώπους που επιθυμούν να ζητήσουν σχετική υποστήριξη.

Ταυτότητα φύλου

Η ταυτότητα φύλου αναφέρεται στην προσωπική αίσθηση του κάθε ατόμου για το φύλο του, η οποία μπορεί να αντιστοιχεί ή όχι σε σχέση με το φύλο που αποδίδεται κατά τη γέννηση, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής αίσθησης του σώματος και άλλες εκφράσεις του φύλου, συμπεριλαμβανομένης της ένδυσης, του λόγου και των τρόπων (Αρχές Yogyakarta).

Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου είναι η επίσημη αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη φύλου και του ονόματος σε δημόσια μητρώα και βασικά έγγραφα. Τα έγγραφα ταυτότητας, όπως το διαβατήριο, η ταυτότητα, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης ή η τραπεζική κάρτα που αντικατοπτρίζουν τον αληθινό εαυτό μας, είναι στοιχειώδη για όλους, διαφορετικά οι βασικές συναλλαγές και η συμμετοχή στην κοινωνία καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερείς. Για πολλά διεμφυλικά άτομα, οι πληροφορίες σε αυτά τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, του φύλου κλπ, αποτελούν μια σταθερή πηγή δυσφορίας και προβλημάτων, αφού η επίδειξη τέτοιων εγγράφων αυτομάτως σημαίνει και την αποκάλυψη της τρανς ταυτότητάς τους, εκθέτοντάς τους συχνά σε επικίνδυνες καταστάσεις, που μπορούν να προκαλέσουν ταπείνωση, διακρίσεις και ακόμη και υποψίες για χρήση πλαστών εγγράφων. Έτσι, η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ξεπερνά μία απλή διοικητική πράξη, και ανάγεται σε προϋπόθεση μία ίση συμμετοχή στην κοινωνία και μια αξιοπρεπή ζωή για το διεμφυλικό άτομο.

Νομοθεσία στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο για την αλλαγή της ταυτότητας φύλου, οποιοσδήποτε πολίτης άνω των 15 ετών μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως άνδρας ή γυναίκα, ανεξάρτητα από το φύλο που τους έχει δοθεί κατά τη γέννηση, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή ιατρική εξέταση. Παλαιότερα, το φύλο μπορούσε να αλλάξει μόνο στις περιπτώσεις που υφίστατο ιατρική διάγνωση δυσφορίας του φύλου και χειρουργικής αφαίρεσης των γεννητικών οργάνων. Σήμερα, η αλλαγή ταυτότητας φύλου αποτελεί προσωπική επιλογή του ατόμου και αφορά στην ίδια την αυτοδιάθεση.

Η Νομική Υπηρεσία παρέχεται δωρεάν, όπως και οι άλλες υπηρεσίες του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας.

* Από το Μάιο 2019, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας χρηματοδοτείται από το EEA and Norway Grants, με διαχειριστή της δωρεάς τους HumanRights360 και ΣΟΛ CROWE.  Το ΚΑΑ υποστηρίζεται επίσης από τον Δήμο Αθηναίων.