ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

Υποβολή μέχρι: 05/3/2021
Τοποθεσία: Κοζάνη (Βελβεντό)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:  Πλήρους Απασχόλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:               Συντονιστής Μονάδας   

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Θα παρέχει νοσηλευτική φροντίδα και πρώτες βοήθειες.
 • Θα είναι υπεύθυνος/η για την χορήγηση των φαρμάκων στους ασθενείς σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού.
 • Θα παρέχει συμβουλές και συστάσεις στους ασθενείς (προαγωγή υγείας και κανόνων υγιεινής, οδηγίες αποφυγής αφυδάτωσης).
 • Θα παρακολουθεί και θα φροντίζει για την τήρηση της σωστής διαχείρισης των υγειονομικών αποβλήτων και του επιπέδου υγιεινής κατά τη διάρκεια παροχής υγειονομικών υπηρεσιών.
 • Θα είναι υπεύθυνος/η για την ταυτοποίηση των επειγόντων περιστατικών και την παραπομπή τους/συνοδεία τους στις πλησιέστερες υγειονομικές μονάδες.
 • Θα υποστηρίζει τη διαλογή των περιστατικών (triage) προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική διαχείριση ασθενών .
 • Θα συμβάλει στην προσπάθεια παραπομπής και συνοδείας των ασθενών στις τοπικές δομές υγείας.
 • Θα οργανώσει τις παραγγελίες βασικού φαρμακείου και θα είναι υπεύθυνος για την ανανέωσή του.
 • Θα βρίσκεται σε επικοινωνία με το προσωπικό της ομάδας στην οποία και συμμετέχει ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή παρακολούθηση των φιλοξενουμένων.
 • Θα διοργανώνει και θα προάγει την επικοινωνία μηνυμάτων σχετικά με τη δημόσια υγεία των φιλοξενουμένων σε συνεργασία με την ομάδα έργου και τον συντονιστή πεδίου.
 • Θα σέβεται τον κανονισμό δεοντολογίας του οργανισμού, ειδικά σε ό,τι αφορά την παιδική προστασία και την αρχή της εμπιστευτικότητας
 • Θα αναλαμβάνει επιπλέον καθήκοντα, όπου κρίνεται απαραίτητο.

 Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο νοσηλευτικής (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ως νοσηλευτή
 • Προϋπηρεσία με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, και ειδικά με την παιδική προστασία ή την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ή των προσφύγων και αιτούντων άσυλο επιθυμητή
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
 • Άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας – επιθυμητή η εξοικείωση με μία ή περισσότερες γλώσσες επικοινωνίας των ωφελούμενων
 • Τήρηση αρχείου αποθήκης, διαχείριση αναλωσίμων σε συνεργασία με τον Συντονιστή της Μονάδας
 • Τήρηση αρχείου κίνησης ανά διαμέρισμα

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σε μήνυμα με θέμα «Νοσηλευτής_ Κοζάνη», στη διεύθυνση thes-recruitment@solidaritynow.org  μέχρι τις 05/03/2021.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.


Disclaimer: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.