ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ για εποπτευόμενα διαμερίσματα ασυνόδευτων ανηλίκων

Υποβολή μέχρι: 15/11/2021
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Τo SolidarityNow είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία από το 2013 έχει ως στόχο την παροχή υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες που πλήττονται από την κοινωνική και οικονομική κρίση ή την προσφυγική κρίση. Στο πλαίσιο του προγράμματος ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων αναζητούμε έναν Παιδαγωγό για την στελέχωση της ομάδας μας.

Μερικής Απασχόλησης

Επίπεδο 3 – Ο παιδαγωγός θα έχει άμεση επικοινωνία με παιδιά

Γενικές Αρμοδιότητες

 • Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και πολιτισμού
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού ανά επίπεδο βάσει ατομικών αναγκών παιδιών
 • Αξιολόγηση προόδου παιδιών
 • Διαχείριση αρχείου σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή  για την πρόοδο όλων των παιδιών
 • Προετοιμασία παιδιών για πιστοποιητικό Ελληνικής Γλωσσομάθειας βάσει επιπέδου παιδιών.
 • Ενεργός συμμετοχή στις ομαδικές συναντήσεις της ομάδας έργου και άμεση επικοινωνία με τον κοινωνικό λειτουργό για την ενίσχυση των ατομικών σχεδίων δράσης των παιδιών

Aπαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο φιλολόγου ή παιδαγωγικών σπουδών
 • Άριστη γλώσσα Ελληνικών και καλή γνώση Αγγλικών
 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους ως εκπαιδευτικού
 • Εμπειρία με ευπαθείς ομάδες, και ειδικά με την παιδική προστασία ή την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ή των προσφύγων και αιτούντων άσυλο
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 • Σεβασμός προς τη διαφορετικότητα, την ουδετερότητα και την αμεροληψία
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook και εμπειρία στη συγγραφή αναφορών
 •  Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας – επιθυμητή και  η εξοικείωση με μία ή περισσότερες γλώσσες επικοινωνίας των ωφελούμενων (Ουρντού, Φαρσί, Αραβικά)

Επιθυμητά προσόντα

 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην εκμάθηση Ελληνικών ως δεύτερη γλώσσα είναι επιθυμητή
 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην εκμάθηση Ελληνικών σε προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό
 • Παρακολούθηση αντίστοιχων εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα παιδικής προστασίας, προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους στο ακόλουθο email: thes-recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 15/11/2021  με θέμα: Παιδαγωγός_Βήμα Βήμα”.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή.

Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.