ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ05/2019


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΤΒ05/2019

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Διαγωνισμό «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (IT) στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη», ΙΤΒ05/2019 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ), ορίζεται η Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00μμ.

Η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στην έδρα του Σωματείου είναι η Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00μμ.