ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: Η κοινωνία των πολιτών προτρέπει τους ηγέτες του κόσμου να υιοθετήσουν νέες συμφωνίες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες

Στη σύνοδο κορυφής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ συμφώνησαν να συνεργαστούν για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των σχετικών ομάδων. Ωστόσο, παρά την πρόοδο, εάν θέλουμε να δούμε πραγματική αλλαγή, χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένες, αποτελεσματικές και άμεσες δεσμεύσεις. […]

Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Το SolidarityNow, ως οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών που υλοποιεί σειρά προγραμμάτων για την παροχή στέγασης, νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στον μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό καθόλη της διάρκεια της κρίσης υποδοχής που αντιμετωπίζει η χώρα, καταθέτει παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο επιχειρείται η προσαρμογή της ελληνικής […]

Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την ανάπτυξη του Μηχανισμού Παρακολούθησης της Κατάστασης των Παιδιών που Μετακινούνται στην Ελλάδα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με την παρούσα έκθεση αποτυπώνει τις ενέργειες που αναλήφθηκαν, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και τις επισημάνσεις και διαπιστώσεις του σχετικά με την κατάσταση των παιδιών που μετακινούνται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Τα στοιχεία και τα συμπεράσματα συναρθρώνονται σε τέσσερα βασικά κεφάλαια, όπου τεκμηριώνονται οι επισημάνσεις και διαπιστώσεις του Συνηγόρου, […]

Να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Δήλωση για τη διαδικασία προκαταγραφής των προσφύγων Ως SolidarityNow είμαστε αρωγοί σε κάθε προσπάθεια της Πολιτείας να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. «Xαιρετίζουμε τη διαδικασία προκαταγραφής, που ξεκίνησε πριν λίγες μέρες και θα δώσει το δικαίωμα πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου για όσους το επιθυμούν. Οι συμμετέχοντες στην προ-καταγραφή θα λάβουν δελτίο […]