ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Το SolidarityNow δεσμεύεται στην πιστή εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων Παιδικής Προστασίας (Child protection) τόσο σε προληπτική όσο και σε απολογιστική βάση, σε ό,τι αφορά προγράμματα ή δράσεις ανηλίκων, στις πόλεις και στους καταυλισμούς. Τα πρωτόκολλα αυτά μεταφέρουν τη βέλτιστη διεθνή πρακτική σε αυτόν τον τομέα.

Πολιτική Προστασίας των Παιδιών από το SolidarityNow