ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Το SolidarityNow (SN) δεσμεύεται να λειτουργεί και να υλοποιεί δράσεις και προγράμματα, με τρόπο που εξασφαλίζει, προστατεύει και προάγει την ισότητα των φύλων, τη διαφορετικότητα και την ένταξη.

Πολιτική Ισότητας των Φύλων