ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το SolidarityNow δραστηριοποιείται με σκοπό να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των πιο ευάλωτων ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει να αρχίσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και προοπτικές.

Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, η οργάνωση εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ »

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ σε ισχύ