Τέλος στην αστεγία στην Ευρώπη-μπορεί να γίνει!


Τo SolidarityNow συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων που εργάζεται με τους άστεγους (FEANTSA), με στόχο να δοθεί τέλος στην αστεγία στην Ευρώπη

 Η «5η Επισκόπηση σχετικά με τον Αποκλεισμό από τη Στέγαση» παρουσιάζεται αύριο και τα στοιχεία της για την Ελλάδα σοκάρουν.

Το SolidarityNow είναι ανάμεσα στις 130 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών από 30 διαφορετικές χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Οργανώσεων (FEANTSA) που εργάζονται για τους άστεγους. Η FEANTSA ιδρύθηκε το 1989 και  συγκεντρώνει τους μη κερδοσκοπικούς φορείς που με το έργο τους υποστηρίζουν άστεγους στην Ευρώπη.

Κοινός στόχος της FEANTSA και των οργανώσεων-μελών της είναι ο τερματισμός ύπαρξης αστέγων στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο των ενεργειών της FEANTSA, παρουσιάζεται αύριο πανευρωπαϊκά, Πέμπτη, 23 Ιουλίου, 2020, η 5η Επισκόπηση σχετικά με τον Αποκλεισμό από τη Στέγαση, με ειδικότερη αναφορά στην Ελλάδα. Το SolidarityNow συμμετείχε ενεργά στη συγγραφή της 5ης Επισκόπησης, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της FEANTSA και του Ιδρύματος Abbé-Pierre.

Τα στοιχεία που προκύπτουν για την Ελλάδα είναι αποθαρρυντικά. Η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη σε περισσότερες από μία λίστες σε ολόκληρη την ΕΕ με τις «χειρότερες επιδόσεις»: η έλλειψη στέγης είναι πραγματικότητα για τους μισούς ασυνόδευτους ανηλίκους, τα φτωχά νοικοκυριά και τα άτομα με αναπηρίες δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να πληρώνουν ενοίκια ενώ οι ξένοι υπήκοοι είναι πολύ πιο ευάλωτοι στον αποκλεισμό από το δικαίωμα στη στέγαση.

Η 5η Επισκόπηση αφορά πιο συγκεκριμένα στους ανθρώπους σε εξορία-ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί από τις χώρες καταγωγής τους, και αυτό γιατί στην τρέχουσα ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια κοινωνική συγκυρία, το θεμελιώδες δικαίωμά τους στη στέγαση αμφισβητείται. Μερικά από τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στην 5η Επισκόπηση το καταδεικνύουν:

  • τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στον αποκλεισμό στέγασης στην Ευρώπη και, ειδικά σε συνθήκες συνωστισμού. Στην Ελλάδα, το 40% όλων των παιδιών ζουν σε υπερπληθή σπίτια – ποσοστό διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ε.Ε.
  • οι μισοί ασυνόδευτοι ανήλικοι που ζούσαν στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2019, καταγράφτηκαν ως άστεγοι.
  • στην Ευρώπη οι ανισότητες στέγασης μεταξύ φτωχών και μη φτωχών νοικοκυριών διευρύνονται: τα φτωχά νοικοκυριά είναι οκτώ φορές πιο πιθανό να υπερχρεωθούν λόγω του κόστους στέγασης από τα μη φτωχά νοικοκυριά.
  • το 90% των φτωχών νοικοκυριών και σχεδόν το 40% του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι υπερχρεωμένοι από το κόστος στέγασης. Τα ποσοστά αυτά διαρκώς αυξάνονται την τελευταία 10ετία και αποτελούν σήμερα τα χειρότερα στην Ευρώπη.
  • στην Ελλάδα, οι υπήκοοι εκτός Ε.Ε., είναι δυο φορές πιθανότερο να ζουν σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά λόγω του κόστος στέγασης από ότι Έλληνες πολίτες. Και εδώ, η Ελλάδα είναι «η πρώτη χειρότερη» με το 76,1% των υπηκόων τρίτων χωρών υπερχρεωμένους.

Ολόκληρη η 5η Επισκόπηση με τα αναλυτικά τα πορίσματά της είναι διαθέσιμη εδώ.