ΤΕΧΝΙΚΟΣ

Υποβολή μέχρι: 31/1/2021
Τοποθεσία: Σίνδος

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:  Πλήρους Απασχόλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:               Team Leader/Project Manager

Περίληψη καθηκόντων

Αναζητάμε έναν αξιόπιστο τεχνικό να αναλάβει εργασίες συντήρησης και επισκευής στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό των κτιρίων και των διαμερισμάτων του SN. Οι τεχνικές γνώσεις σε μεγάλο εύρος εργασιών αποτελούν σημαντική δεξιότητα του τεχνικού που αναζητάμε. Ο Τεχνικός πρέπει να είναι οργανωτικός και με ικανότητες γενικών επισκευών σε διάφορους τομείς (π.χ. ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κτλ). Το παραπάνω άτομο αναμένεται να λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς της οργάνωσης και να επιδεικνύει υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και δέσμευσης. Η προσοχή στη λεπτομέρεια εκτιμάται ιδιαίτερα για την συγκεκριμένη θέση.

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Συνεννόηση, εφόσον απαιτηθεί, με εμπόρους και συνεργεία ηλεκτρικών, υδραυλικών ή HVAC επισκευών (Θέρμανση, Εξαερισμός, Κλιματισμός)
 • Εσωτερικοί ή/και εξωτερικοί ελαιοχρωματισμοί
 • Μικρές τεχνικές ή ξυλουργικές εργασίες (π.χ. τοποθέτηση θυρών)
 • Επισκευές εξοπλισμού ή οικιακών συσκευών, εφόσον είναι δυνατόν
 • Ανάληψη των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί ή και καθήκοντα έκτακτης ανάγκης (π.χ. αποχιονισμός διαδρόμων)
 • Αναγνώριση και αναφορά για ανάγκη μεγάλων επισκευών

Προϋποθέσεις

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως τεχνικός σε υδραυλικές ή/και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Εμπειρία με τεχνικά εργαλεία και εξοπλισμό
 • Κατανόηση των υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων σε οικιακά κτίρια
 • Βασική κατανόηση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Φιλικός και υπομονετικός
 • Η Ελληνική γλώσσα είναι απαραίτητη
 • Βασική γνώση Αγγλικών απαιτείται. Γνώση Αραβικών ή Φαρσί θα θεωρηθεί πρόσθετο πλεονέκτημα
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή ανώτερο

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή, στη διεύθυνση thes-recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2021 αναγράφοντας «Τεχνικός-Σίνδος» στο θέμα του e-mail.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.