Το SolidarityNow χαιρετίζει την ανάληψη από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου του Προγράμματος Στέγασης αιτούντων άσυλο και τη δέσμευση για την ομαλή συνέχισή του


Η οργάνωση επικεντρώνει τις δράσεις της σε προγράμματα ένταξης

Το SolidarityNow, ήδη από το 2016, υπήρξε στην Ελλάδα βασικός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος *ESTIA, με σκοπό την παροχή στέγασης και μιας σειράς υποστηρικτικών, συνοδευτικών υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο στην Αττική, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και στα Ιωάννινα.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, η οργάνωση, από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι σήμερα, πέτυχε να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει περισσότερους από 10.000 αιτούντες/σες άσυλο και πρόσφυγες. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς ανήκαν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με σοβαρά ιατρικά προβλήματα, άτομα με αναπηρία, θύματα βασανιστηρίων κ.ά. Στη διάρκεια των 5 χρόνων υλοποίησης, το πρόγραμμα του SolidarityNow περιλάμβανε διαφορετικά είδη δομών όπως: στέγαση σε ανεξάρτητα διαμερίσματα, κτίρια, αλλά και ξενώνες και εξειδικευμένο πρόγραμμα για ΛΟΑΤΚΙ (LGBTI) αιτούντες/σες άσυλο και πρόσφυγες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω του προγράμματος ESTIA, το SolidarityNow έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει περισσότερα από 3.500 παιδιά.

Το Πρόγραμμα Στέγασης της οργάνωσης πέτυχε το στόχο του: να παράσχει και να διασφαλίσει σε ευάλωτους αιτούντες/ες διεθνή προστασία και πρόσφυγες, όχι μόνο αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον αλλά και πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υποστηρικτικές υπηρεσίες (διερμηνεία, συνοδείες σε υπηρεσίες και δομές υγείας, υποστήριξη από έμπειρες ομάδες κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και νομικών, εκπαιδευτικές δράσεις, εγγραφή των παιδιών σε δημόσια σχολεία κλπ.). Γιατί σταθερός και μακροπρόθεσμος στόχος του SolidarityNow ήταν -και παραμένει- να διασφαλίσουμε την ομαλή ένταξη των ανθρώπων και την ειρηνική τους συνύπαρξη μέσα στην ελληνική κοινωνία.

Παράλληλα, σε μια περίοδο έντονης οικονομικής ύφεσης, το SolidarityNow αλλά και άλλες συνεργαζόμενες οργανώσεις και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διατηρηθεί η ισορροπία και να ενισχυθεί η αποδοχή και ένταξη των πληθυσμών, υποστήριξαν την τοπική οικονομία κυρίως μέσω της ενοικίασης διαμερισμάτων στον αστικό ιστό. Πολλοί/ες ωφελούμενοι/ες του προγράμματος υποστηρίχθηκαν από τις ομάδες μας και προχώρησαν στο επόμενο βήμα – έμαθαν ελληνικά, κατάφεραν να βρουν δουλειά, να υποστηρίξουν τις οικογένειές τους, να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία και πραγματικότητα.

Η πρόσφατη ανάληψη του προγράμματος ESTIA II, εστιασμένου πλέον στη στέγαση, από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, είναι ένα λογικό επόμενο βήμα, για τη συνολική διαχείριση του προσφυγικού θέματος στη χώρα. Ως SolidarityNow εκφράζουμε τη βούλησή μας να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες ομαλής μετάβασης του προγράμματος, ώστε να διασφαλίσουμε με κάθε δυνατό τρόπο την απρόσκοπτη στήριξη των αιτούντων άσυλο και προσφύγων. Ταυτόχρονα, εκφράζουμε την ανησυχία μας για τη διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών του νέου προγράμματος με βάση τις νέες προδιαγραφές.

Στο SolidarityNow, κεντρικό άξονα της δράσης μας αποτελεί η συνεχής προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που στηρίζουμε μέσα από τα προγράμματά μας. Μπροστά στις νέες προκλήσεις του προσφυγικού στη χώρα, συνεχίζουμε δυναμικά να επικεντρώνουμε τις δράσεις μας στη στήριξη, με έμφαση στην ένταξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων: με προγράμματα κατάρτισης –γλωσσικής ενίσχυσης–, υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό τη διασύνδεση των ωφελούμενων με την αγορά εργασίας, με κοινωνικές παρεμβάσεις σε επίπεδο γειτονιάς που σχετίζονται με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας, με τη μέριμνα και τη φροντίδα των ασυνόδευτων παιδιών. Προγράμματα που καλύπτουν ολόκληρο το τόξο που αρχίζει με την αντιμετώπιση βασικών αναγκών, μέχρι τη δημιουργία ευκαιριών για κοινωνική ένταξη, χτίζοντας πάνω στην αυτοπεποίθηση και ενδυνάμωση των ανθρώπων.

* Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.