Υπεύθυνος Έργου (Εποπτευόμενα Διαμερίσματα για Ασυνόδευτους Ανηλίκους 16 ετών και άνω)

Υποβολή μέχρι: 19/9/2021
Τοποθεσία: Αθήνα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ:  Πλήρους Απασχόλησης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:               Διευθύντρια Προγραμμάτων

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3 – Ο εργαζόμενος θα έχει συχνή επαφή με παιδιά

Κύριες αρμοδιότητες/Καθήκοντα

 • Συντονισμός προγράμματος ημιαυτόνομης διαβίωσης σε εποπτευόμενα διαμερίσματα για ασυνόδευτα παιδιά 16-17 ετών
 • Διασφάλιση της ποιοτικής υλοποίησης του προγράμματος σε όλη του τη γεωγραφική έκταση (Αθήνα και Θεσσαλονίκη)
 • Σχεδιασμός και προσαρμογή του προγράμματος, ανάλογα με την ανατροφοδότηση που προκύπτει από την εφαρμογή του
 • Συντονισμός του προσωπικού του προγράμματος σε ό,τι αφορά τις καθημερινές του υποχρεώσεις και παροχή υποστήριξης και πλαισίωσης σε επείγοντα περιστατικά που μπορεί να προκύψουν
 • Φροντίδα για την τήρηση των κανόνων και των προδιαγραφών του προγράμματος, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β’ 4924/31.12.2019 «Ημιαυτόνομη Διαβίωση ασυνόδευτων ανηλίκων ηλικίας άνω των 16 ετών σε εποπτευόμενα διαμερίσματα» και το Παράρτημα ΦΕΚ/Β/119/27.01.2020 «Ελάχιστες Προδιαγραφές και Πρότυποι Κανόνες Λειτουργίας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανηλίκους άνω των 16 ετών»  και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας της εκάστοτε Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων του SolidarityNow
 • Άμεση επικοινωνία με τον φορέα χρηματοδότησης και την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων για διαδικαστικά ζητήματα
 • Δικτύωση και ανάπτυξη επαφών και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με το πρόγραμμα, και δραστηριοποιούνται στα πεδία της παιδικής προστασίας, εκπαίδευσης, απασχολησιμότητας, κ.ο.κ.
 • Αναζήτηση εθελοντών και δωρεών για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους του προγράμματος
 • Διενέργεια συχνών επισκέψεων πεδίου
 • Διατήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου για τις δραστηριότητες του προγράμματος
 • Προετοιμασία και υποβολή παραδοτέων στον χρηματοδότη του προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΟΠΣ
 • Παρακολούθηση και προγραμματισμός του προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος, σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση
 • Συνεργασία με τη Διεύθυνση Προγραμμάτων και τα υπόλοιπα Τμήματα και Διευθύνσεις του SolidarityNow για τη βέλτιστη εφαρμογή του προγράμματος
 • Ενημέρωση του SolidarityNow σχετικά με ζητήματα συνηγορίας που προκύπτουν από το πεδίο

Προϋποθέσεις

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στο ανθρωπιστικό πεδίο, εκ των οποίων 2 σε αντίστοιχη ή σε διοικητική θέση
 • Εμπειρία στον τομέα της παιδικής προστασίας και κατανόηση του πλαισίου προστασίας των ασυνόδευτων ανήλικων στην Ελλάδα
 • Πανεπιστημιακό πτυχίο σε τομέα κοινωνικών επιστημών, κατά προτίμηση με μεταπτυχιακή ειδίκευση στον ανθρωπιστικό τομέα ή παρεμφερές πεδίο
 • Εμπειρία στον ελληνικό ανθρωπιστικό κλάδο και εξοικείωση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών
 • Καλές διαχειριστικές και επικοινωνιακές (γραπτές και προφορικές) δεξιότητες
 • Στρατηγικός σχεδιασμός και προνοητικότητα
 • Εις βάθος κατανόηση του ανθρωπιστικού πεδίου και των ανθρωπιστικών αξιών
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ και MS Office και Outlook
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή σε μήνυμα με θέμα «Υπεύθυνος Έργου_Ημιαυτόνομη διαβίωση», στη διεύθυνση recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 19/09/2021.

Το SolidarityNow είναι ένας εργοδότης που παρέχει σε όλους ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι διαδικασίες πρόσληψης αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση του SolidarityNow να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή. Η απασχόληση στο SN υπόκειται στις πολιτικές παιδικής προστασίας του Οργανισμού.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.
Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.