ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΡΟΜΑ

Mama Roma Δενδροπόταμος

Το SolidarityNow σε συνεργασία με τη UNICEF Greece και τον Σύλλογο Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου, υλοποίησε από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2021, δράσεις ενδυνάμωσης 100 εφήβων και ενήλικων γυναικών Ρομά υπό τον τίτλο «Ανάπτυξη μοντέλου υποστήριξης (peer support) από Ρομά σε Ρομά», στις θεματικές της διατροφής και της υγείας (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγικής υγείας), της γονεϊκότητας, των έμφυλων ρόλων και της παιδικής προστασίας.

Mama Πέλεκας Κατερίνης

Από τον Δεκέμβριο του 2021, το SolidarityNow ξεκίνησε τη συνεργασία του με το παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Κατερίνης. Αρχικά, η συνεργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Mama με στοχευμένες δράσεις για την παιδική διατροφή, τη γυναικεία υγεία, τη γονεϊκότητα, τον μητρικό θηλασμό, την εγκυμοσύνη. Η συνεργασία συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με τακτικές επισκέψεις της ομάδας του Solidarity στον οικισμό του Πέλεκα όπου διαβιεί η κοινότητα των Ρομά.

Roma civil monitor

Το SolidarityNow συμμετέχει στην Εθνική Σύμπραξη του Roma Civil Monitor 2021-2025 που συντονίζει ο Σύλλογος Γυναικών Ρομά και συμμετέχουν οι: Ένωση Κυριών Δράμας, Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (Σ.Ε.Γ.Ε.). ΑΡΣΙΣ, Ρομά χωρίς Σύνορα, Γέφυρες Τέχνης (Art bridges), Φάρος του κόσμου. Στόχος της Σύμπραξης είναι η παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά, η συμμετοχή στη διαμόρφωση, η εξασφάλιση της συνάφειας των μέτρων με τις προτεραιότητες στους οικισμούς των Ρομά και η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή στρατηγική και προτεραιότητες.

Μαθήματα Φωτογραφίας – Φωτογραφική έκθεση

Το SolidarityNow σε συνεργασία με τον Φάρο του κόσμου πραγματοποίησε στον Δενδροπόταμο σειρά μαθημάτων φωτογραφίας για παιδιά δημοτικού και έφηβους. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε μια σειρά από πορτρέτα, δόθηκαν φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης στους μαθητές και τους ζητήθηκε να παρουσιάσουν την καθημερινότητα στη γειτονιά τους, μέσα από τον φωτογραφικό τους φακό. Στο τέλος της δράσης, τα πορτρέτα και οι φωτογραφίες των παιδιών παρουσιάστηκαν σε μια έκθεση ανοιχτή για τους γονείς και τους κατοίκους του Δενδροποτάμου, που ολοκληρώθηκε με μια γιορτή στην οποία δόθηκαν στους μαθητές αναμνηστικά τα πορτρέτα και οι φωτογραφίες τους.

Μάθημα: Ιστορία των Ρομά (Πολιτική, ταυτότητα), σε ωφελούμενους τους  Φάρου του κόσμου και του Συλλόγου Γυναικών Ρομά

Διαδικτυακά μαθήματα ιστορίας των Ρομά -ταυτότητα, πολιτική και τοπική ιστορία- πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας (2021) και έπειτα δια ζώσης, από το SolidarityNow για τον Φάρο του κόσμου και τον Σύλλογο Γυναικών Ρομά. Σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας των Ρομά ήταν οι ωφελούμενοι να διδαχτούν την ιστορία τους, αλλά και να αναζητήσουν τις ρίζες, τα ήθη, τα έθιμα και την σύνδεσή τους με το παρόν. Οι συμμετέχοντες εκτός από τις σημαντικές ιστορικές πληροφορίες που τους βοήθησαν να καταλάβουν τους λόγους και τις αιτίες που οδήγησαν σε μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία των Ρομά, κατάφεραν να ερευνήσουν την ιστορία των δικών τους προγόνων. Τονίστηκε η ανάγκη δημιουργίας της Ρομά ταυτότητας από τους ίδιους τους Ρομά, τους νέους, τους επιστήμονες, μέσα από τα βιώματα και τις ανάγκες τους και όχι η τυφλή παραδοχή όσων οι ιστορικοί μη Ρομά χρεώνουν στη Ρομά κοινότητα. Επίσης, η συμμετοχή μερικών μη Ρομά εθελοντών και στελεχών τούς έκανε να κατανοήσουν περισσότερα για την κοινότητα των Ρομά, στην οποία εργάζονται ή προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων (capacity building) ωφελούμενων στον Φάρο του κόσμου και τον Σύλλογο Γυναικών Ρομά 

Το SolidarityNow πραγματοποίησε σειρά διαδικτυακών και δια ζώσης συναντήσεων με ωφελούμενους από το Φάρο του κόσμου και από το Σύλλογο Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου. Η Ανάπτυξη δεξιοτήτων (capacity building) είχε σαν στόχο οι ωφελούμενοι να εκπαιδευτούν στις βασικές θεωρητικές και πρακτικές έννοιες της διαχείρισης μιας ΜΚΟ, με στόχο τη λειτουργία της αυτόνομα από τα μέλη της, δηλαδή με τα ίδια τα παιδιά να μπορούν να οργανώνουν, να αποφασίζουν, να εκτελούν και να διοικούν τη ΜΚΟ σε συνεργασία με τους εθελοντές, και το SolidarityNow να έχει συμβουλευτικό ρόλο (mentor). Για τον λόγο αυτό άλλωστε, το μάθημα Ανάπτυξη δεξιοτήτων (capacity building) εξελίχθηκε σταδιακά σε συμβουλευτική-καθοδήγηση (mentoring).

Mentoring Roma Women (Συμβουλευτική σε γυναίκες Ρομά)

Παράλληλα με τα μαθήματα Ανάπτυξης δεξιοτήτων, το SolidarityNow ξεκίνησε τη συμβουλευτική (mentoring) για τον Σύλλογο Γυναικών Ρομά. Εργαζόμενοι από κάθε τμήμα των γραφείων του SolidarityNow στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν συναντήσεις με το διοικητικό συμβούλιο και το προσωπικό του Συλλόγου και εργάστηκαν επάνω σε πραγματικά προβλήματα και προκλήσεις. Με την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής (mentoring), προέκυψε το μνημόνιο συνεργασίας του SolidarityNow με τον Σύλλογο Γυναικών Ρομά, στο πλαίσιο του προγράμματος  Medi Rom του Open Society Foundations, με θέμα τη διασύνδεση των Ρομά με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Mentoring Medi Rom | Υπογραφή μνημονίου μεταξύ του SolidarityNow και του Συλλόγου Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου για την υλοποίηση του προγράμματος Medi Rom

Το SolidarityNow είχε το ρόλο του εμπειρογνώμονα/συμβούλου, υποστηρίζοντας τη δημιουργία προγραμματικής στρατηγικής και προώθησής της, καθώς και ανάπτυξης στρατηγικής για την εξεύρεση πόρων. Στόχος, να έρθει η πολιτεία και ο δήμος κοντά στους Ρομά και να μπορέσει να υπάρξει διασύνδεση και  συνεργασία υγειονομικών υπηρεσιών και προσωπικού με τις κοινότητες Ρομά.

Roma political school

Το SolidarityNow συμμετείχε τα τελευταία δύο χρόνια στο Roma Political school, που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γυναικών Ρομά με τη στήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης, διοργανώνοντας διαδικτυακές και δια ζώσης συναντήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η  4ημερη συνάντηση  στη Θεσσαλονίκη το 2021, πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Κέντρου Υποστήριξης Προσφύγων (Blue Refugee Center) του SolidarityNow και προστέθηκε ως καλή πρακτική συνεργασίας στο πρόγραμμα.