ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ | Εργαστήριο εκπαίδευσης επαγγελματιών για την εργασιακή ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη

Copyright SolidarityNow

Στις 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων του SolidarityNow στη Θεσσαλονίκη εκπαιδευτική ημερίδα με τίτλο «Εργαστήριο εκπαίδευσης επαγγελματιών για την εργασιακή ένταξη ασυνόδευτων ανηλίκων». Η εκπαίδευση οργανώθηκε και διεκπεραιώθηκε έπειτα από συνεργασία της Υπηρεσίας Απασχόλησης του SolidarityNow και της Μονάδας Ένταξης & Υποστήριξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η επιμόρφωση των επαγγελματιών που εργάζονται στο πεδίο και πιο συγκεκριμένα στις δομές φιλοξενίας Θεσσαλίας και  Βορείου Ελλάδος.

Σαράντα εργαζόμενοι, είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν σκέψεις και προβληματισμούς, καθώς και να ανταλλάξουν απόψεις και καλές πρακτικές. Επίκεντρο της εκπαίδευσης αποτέλεσε η εργασιακή συμβουλευτική, το νομοθετικό πλαίσιο της εργασίας ανηλίκων και η αλληλένδετη σχέση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Το ενδιαφέρον εστιάστηκε κυρίως:

– Στις προοπτικές συνέχισης της τυπικής εκπαίδευσης

– Στην εκμάθηση επαγγελματικών όρων της ελληνικής γλώσσας

– Στη μέγιστη υποστήριξη σε ζητήματα γραφειοκρατικών διαδικασιών

– Στη διερεύνηση αναγκών των παιδιών και την αξιοποίησή τους στις ανάλογες δράσεις.

Στο τέλος του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες, κατέγραψαν προτεινόμενες δράσεις με στόχο να υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.