Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΙΤΒ6


Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ6 «Μίσθωση έως 30 Οχημάτων τύπου van 9 θέσεων για ένα έτος» την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία  Σγουράκης Βασίλειος Voyager.

Tο Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow