Πώς Αντιμετωπίζουμε την Άτυπη Φυγή των Ασυνόδευτων Ανηλίκων από τους Ξενώνες Φιλοξενίας στην Ελλάδα;

FAROS

Τα Αποτελέσματα της Έκθεσης πέντε Οργανώσεων

παρουσιάστηκαν σήμερα, 24 Απριλίου 2018, σε Κοινή Συνέντευξη Τύπου

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται υψηλό ποσοστό περιπτώσεων άτυπης φυγής ασυνόδευτων ανηλίκων από τις δομές φιλοξενίας. Στατιστικά των ελληνικών αρχών αναδεικνύουν ότι κατά το 2012 με 2016, μεταξύ 13% και 33% των ασυνόδευτων ανηλίκων διέφυγαν άτυπα εντός 24 ωρών έπειτα από την ένταξή τους σε κάποιο Ξενώνα. Παρά τα υψηλά ποσοστά άτυπης φυγής από Ξενώνες, λίγα είναι γνωστά τόσο για το φαινόμενο αυτό, όσο και για τις εμπειρίες των ασυνόδευτων ανηλίκων που διέφυγαν άτυπα.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος «Ακολουθώντας τα Βήματά τους» για τα ασυνόδευτα ανήλικα στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν σήμερα σε κοινή Συνέντευξη Τύπου, στη Στοά του Βιβλίου στο κέντρο της Αθήνας, τα αποτελέσματα σημαντικής Έρευνας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιό του. Το «Ακολουθώντας τα Βήματά τους», το οποίο ξεκίνησε το 2016 και ολοκληρώθηκε σήμερα, αποτελεί μία συλλογική προσπάθεια για την οποία συνεργάστηκαν πέντε μη κυβερνητικές οργανώσεις: ο FAROS, το SolidarityNow, η Μέριμνα, η CivisPlus και η Βαβέλ, ενώ υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Ένταξη και τη Μετανάστευση (EPIM).

Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αιτίες που οδηγούν τα ανήλικα παιδιά να εγκαταλείπουν τους ξενώνες φιλοξενίας τους στην Ελλάδα.

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν:

– η ενίσχυση της συστηματικής ταυτοποίησης και καταγραφής των ασυνόδευτων ανηλίκων,

– η παροχή ολιστικής φροντίδας και φιλοξενίας μέσω μίας εναλλακτικής της κράτησης ή της ζωής στο δρόμο,

– η συμβολή στον περιορισμό του φαινομένου άτυπης φυγής των ανήλικων από τις δομές φιλοξενίας.

Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη φυγή;

Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα;

Για τη μελέτη του φαινομένου, πραγματοποιήθηκε η έρευνα με τίτλο «Παιδιά που φεύγουν άτυπα-Εμπειρίες ασυνόδευτων ανηλίκων που εγκαταλείπουν δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα» από την οργάνωση FAROS. Τα αποτελέσματα της έρευνας, που αποτελεί την πρώτη με θέμα την άτυπη φυγή, απαντούν σε μια σειρά συχνών ερωτήσεων και παράλληλα προτείνουν λύσεις προς τους φροντιστές δομών φιλοξενίας και τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη συνηγορία στη χάραξη κοινής πολιτικής για τον περιορισμό του φαινομένου. Ως κυριότεροι λόγοι φυγής των ανηλίκων από τους ξενώνες παρατηρούνται:

– η αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος,

– οι προσδοκίες των συγγενών για να συνεχίσουν το ταξίδι τους,

– η καθυστέρηση στις διαδικασίες, αλλά και:

– η έλλειψη ασφάλειας και διαφωνίες σχετικά με τους κανόνες μέσα στον ξενώνα και

– η έλλειψη υπηρεσιών/ κακές συνθήκες στον ξενώνα.

«Το πρόγραμμα αυτό ήταν μόνο η αρχή σε μια σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της άτυπης φυγής και την παροχή αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα. Γνωρίζοντας το γιατί και προτείνοντας λύσεις είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην αντιμετώπιση», δήλωσε ο Kenneth Brant Hansen, Διαχειριστής του Προγράμματος στην οργάνωση FAROS.

Βρείτε εδώ https://issuu.com/solidaritynow/docs/report_gr, ολόκληρη την έρευνα και τα αποτελέσματά της.

Παράλληλα με τα αποτελέσματα της Έκθεσης που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στο χώρο της Στοάς του Βιβλίου, παρουσιάστηκε Φωτογραφική Έκθεση με εικόνες από την καθημερινότητα των παιδιών που φιλοξενούνται στον Ξενώνα της οργάνωσης FAROS.