Η Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη είναι Αναφαίρετο Ανθρώπινο Δικαίωμα Όλων

Giorgos Moutafis for SolidarityNow

3.801 άτομα έλαβαν νομική υποστήριξη μέσω των Κέντρων Αλληλεγγύης του SolidarityNow

 Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, η ισότητα όλων μπροστά στο νόμο, η εξάσκηση του δικαιώματος της νομικής εκπροσώπησης και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, αποτελούν τέσσερα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα* τα οποία το SolidarityNow προασπίζεται ως αυτονόητα για κάθε άνθρωπο -ανεξάρτητα από εθνικότητα, φύλο, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις.

«Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι ο ελάχιστος παρονομαστής που διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών. Αποτελεί απόδειξη και ταυτόχρονα θεμέλιο της εύρυθμης λειτουργίας μιας δημοκρατίας», επισημαίνει η Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια του SolidarityNow.

Το SolidarityNow από την ίδρυση των Κέντρων Αλληλεγγύης που λειτουργεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενσωμάτωσε τη νομική υποστήριξη ως βασική υπηρεσία που παρέχεται δωρεάν σε όποιον την αιτηθεί. Ομάδες έμπειρων δικηγόρων τόσο στο προσφυγικό όσο και στο αστικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο, υποστηρίζουν όλους όσοι χρειάζονται νομική βοήθεια, με την παροχή ενός μεγάλου φάσματος υπηρεσιών – από έκδοση νομικών εγγράφων, εκπροσώπηση σε υπηρεσίες (ειδικά για αιτούντες άσυλο) μέχρι δικαστική εκπροσώπηση. Οι ποικίλες νομικές υπηρεσίες που παρέχονται στόχο έχουν να ανταποκρίνονται τόσο στο μεγάλο αριθμό υποθέσεων που υποδέχεται η οργάνωση όσο και στην πολυπλοκότητα της κάθε υπόθεσης ξεχωριστά.

Η δυσκολία και ποικιλομορφία των υποθέσεων αποτυπώνεται στο γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό τους απαιτεί δικαστική εκπροσώπηση.

Κατά τη διάρκεια του 2017, το 7,44% των νομικής φύσης υποθέσεων που ανέλαβε η νομική υπηρεσία στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας, το 9,88% των αντίστοιχων στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων και το 14,53% αυτών στο Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης χρειάστηκαν δικαστική εκπροσώπηση. Αυτό σημαίνει ότι 1 στους 10 από τους συνολικά 3.801 ανθρώπους που κατέφυγαν στην οργάνωση και ζήτησαν τη νομική της υποστήριξη είχε υπόθεση που απαιτούσε την επίλυση μέσω δικαστηρίου.

Το παράδειγμα του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας    

Το 2017, το Κέντρο Αλληλεγγύης στην Αθήνα εξυπηρέτησε συνολικά 1.526 ωφελούμενους και η νομική ομάδα της οργάνωσης κατέβαλε επιπρόσθετη προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την άσκηση των δικαιωμάτων για τους αιτούντες άσυλο:

  • 130 από τις 236 υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης στέφθηκαν με επιτυχία για τις οικογένειες
  • 55 από τις 112 υποθέσεις δικαστικής εκπροσώπησης είχαν θετική έκβαση για τους ωφελούμενους

Επόμενο βήμα: διασφάλιση πόρων για κάλυψη ακόμα περισσότερων

Έχοντας ως βάση τις επιτυχημένες μέχρι σήμερα δράσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνουν: τη φιλοξενία γραφείου της Υπηρεσίας Ασύλου στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας, την υποστήριξη της λειτουργίας τεσσάρων ακόμα περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και την πραγματοποίηση 13 συνολικά δωρεών προς άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για την παροχή νομικής υποστήριξης σε όσους τη χρειάζονται, το SolidarityNow στοχεύει μελλοντικά:

– Στη διασφάλιση πρόσθετων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων

– Στην ενίσχυση του δικαιώματος πρόσβασης σε δωρεάν νομικές συμβουλές σε Έλληνες πολίτες που δε διαθέτουν επαρκείς πόρους, καθώς και σε άλλα ευάλωτα άτομα, μεταξύ των οποίων οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο

– Στην κατάρτιση δικαστών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαίου ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Περισσότερα στην έκδοση του SNapshot με θέμα «Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη» βασισμένη σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ανθρώπους που δέχθηκαν τη νομική υποστήριξη της οργάνωσης: https://www.solidaritynow.org/en/ekdoseis/

*Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ηνωμένα Έθνη (1948)