Υποβολή προτάσεων στις προσκλήσεις “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά” και “Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”.


Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, οι ισορροπίες διαταράσσονται και πολλά από τα κεκτημένα τίθενται σε κίνδυνο, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω της κοινωνικής και συλλογικής δράσης, εμφανίζεται πιο αναγκαία από ποτέ.

Το Πρόγραμμα Active citizens fund, μέσω των ενεργών προσκλήσεων 3️⃣” Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά” και 4️⃣” Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων” στοχεύει στην προώθηση της ενεργού δράσης των πολιτών στα κοινά και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην προαγωγή του εθελοντισμού, στην ενίσχυση της συνηγορίας και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην παρακολούθηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην υποστήριξη των θυμάτων, όπως και στη συνεργασία φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών με ΜΜΕ, για την προώθηση κοινωνικών ζητημάτων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση είναι η 2η Ιουνίου 2020, στις 12 το βράδυ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υπάρχει στον ιστότοπο του προγράμματος www.activecitizensfund.gr.

Σας συμβουλεύουμε να μην αφήσετε για τελευταία στιγμή την υποβολή της πρότασής σας. Μελετήστε ξανά τα απαραίτητα βήματα υποβολής και βεβαιωθείτε εγκαίρως ότι έχετε δει όλα τα απαιτούμενα!