Οι δράσεις των Κέντρων Αλληλεγγύης μας σε αριθμούς!


Στοιχεία και αριθμοί που αποτυπώνουν τη δράση του αλληλεγγύη-SolidarityNow μέσα από τα Κέντρα Αλληλεγγύης. Τα Κέντρα Αλληλεγγύης μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν υποδεχθεί από την αρχή της λειτουργίας τους περισσότερους από 40.000 ανθρώπους έχοντας προσφέρει σχεδόν 100.000 δωρεάν υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας έχει προσφέρει 70.800 υπηρεσίες σε 30.255 ωφελούμενους, ενώ το Κέντρο μας στη Θεσσαλονίκη έχει προσφέρει 18,700 υπηρεσίες σε 10,787 ωφελούμενους.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία στα ενημερωτικά γραφήματα εδώ και εδώ