ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το MAMA project_Postnatal Care and Support υλοποιείται από το SolidarityNow με την υποστήριξη της ΜΑΘ-Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης και απευθύνεται σε όλες τις οικογένειες, εγκυμονούσες και νέους γονείς που θέλουν να ενημερωθούν και να ενδυναμωθούν σε θέματα σχετικά με τη φροντίδα της μητέρας, του μικρού παιδιού και όλης της οικογένειας.

H ομάδα παρέχει ατομική ή ομαδική συμβουλευτική σχετικά με τη διατροφή, την άσκηση και τη φροντίδα στην περίοδο της εγκυμοσύνης, την προετοιμασία για τον τοκετό, την περίοδο της λοχείας, τον θηλασμό και τη φροντίδα του μωρού. Σε γονείς με μωρά και νήπια έως 2 ετών παρέχεται συμβουλευτική για την παιδική διατροφή και τη γονεϊκότητα. Επίσης, η ομάδα διοργανώνει συζητήσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για θέματα περιγεννητικής φροντίδας και γονεϊκότητας.


Το SolidarityNow συμμετέχει για το 2021, στο πρόγραμμα “Δεσμός για τους Νέους” που πραγματοποιείται από την οργάνωση Δεσμός, για 3η χρονιά, με στόχο τη χρηματοδότηση θέσεων απασχόλησης για άνεργους έως 30 ετών σε κοινωφελείς οργανισμούς της χώρας. Το “Δεσμός για τους Νέους” δημιουργήθηκε εν καιρώ κρίσης σαν επιστέγασμα των δυνατοτήτων των νέων ανθρώπων που ζουν σήμερα στην Ελλάδα και των εντυπωσιακών επιτευγμάτων που κατακτούν όταν τους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν. Αποτέλεσε σύνδεσμο μεταξύ της ανάγκης απασχόλησης των νέων με μια κοινή πρόκληση μεταξύ των κοινωφελών οργανισμών, εκείνη της έλλειψης χρηματοδότησης για τη στελέχωσή τους με ικανό ανθρώπινο δυναμικό.

Το πρόγραμμα «Δεσμός για τους Νέους» και το SolidarityNow

Στο πλαίσιο συμμετοχής του SolidarityNow στο πρόγραμμα “Δεσμός για τους Νέους” θα χρηματοδοτηθεί μία θέση απασχόλησης ενός άνεργου νέου. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει και η οργάνωση στον τριπλό στόχο που θέτει το πρόγραμμα:

 1. βοήθεια στους νέους να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία,
 2. βοήθεια στους οργανισμούς να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους και να διευρύνουν το έργο τους και, τέλος,
 3. βοήθεια στο να μεγιστοποιήσουν τον θετικό κοινωνικό και ανθρωπιστικό τους αντίκτυπο

Διαβάστε περισσότερα εδώ.


Το ENACTED είναι ένα πρόγραμμα ERASMUS+ που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας διεθνούς online πλατφόρμας για τη διασύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκών Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (Civil Society Organisations-CSOs) και σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δουλεύουν με νεοαφιχθέντες μαθητές μεταναστευτικού υποβάθρου, με έμφαση στην παροχή ισότιμης και συμπεριλιπτικής εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες.
Ως τέτοια πρωτοβουλία, το πρόγραμμα ENACTED προσπαθεί να διευκολύνει τη συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση και ανταλλαγή πρακτικών Οργανώσεων και ΜΚΟ, προσφέροντας μια κοινή βάση δεδομένων και ένα χρήσιμο εργαλείο -με τη μορφή μια πλατφόρμας διασύνδεσης- που μπορεί να βοηθήσει τις οργανώσεις και τα σχολεία να εξελίξουν τη δουλειά τους και να αναβαθμίσουν τις δράσεις τους. H ομάδα του ENACTED θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ενδιαφερόμερων μερών της Εκπαίδευσης:

 • Επίσημους φορείς Εκπαίδευσης (σχολεία, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
 • Παρόχους Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης: Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, ΜΚΟ, κοινοτικά κέντρα ή προγράμματα με σκοπό την ένταξη μεταναστών/τριών μαθητών/τριών στην εκπαίδευση
 • Αρμόδιους αντιπροσώπους χάραξης πολιτικής: ειδικούς, τμήματα της Εκπαίδευσης ή ένταξης προσφύγων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


 

Το έργο «Not Alone in Europe» στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους (youth workers) που συναντούν νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Το έργο θα υλοποιηθεί από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2021.

Αρχικά, το «Not Alone in Europe» θα προσφέρει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών (train the trainer) σε youth workers που συναντούν ΛΟΑΤΚΙ μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να τους εξοικειώσει με διατομεακές προσεγγίσεις και με το πώς να συμπεριλάβουν στις δραστηριότητες τους ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα. Σκοπός του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών  είναι να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υλοποιήσουν αντίστοιχα εργαστήρια στις δικές τους πόλεις.

Αυτό τελικά θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης και προβολής για τους ΛΟΑΤΚΙ μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Για την περαιτέρω διάδοση των εκπαιδευτικών εργαλείων, θα δημιουργηθεί μια υποστηρικτική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Στόχοι του έργου:

 • Ενδυνάμωση και υποστήριξη νέων μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους, εκπαιδευτικών, κοινοτικών διαμεσολαβητών και κοινωνικών λειτουργούν που συναντούν νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο σχετικά με το πώς να συμπεριλάβουν καλύτερα στις δραστηριότητες τους διατομεακές προσεγγίσεις και ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα.
 • Δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας που εργάζονται με νέους πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη.
 • Δημιουργία καινοτόμων διατομεακών μεθοδολογικών εργαλείων

Ομάδες στόχου:

 • Διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους (youth workers), εκπαιδευτικοί, κοινοτικοί διαμεσολαβητές και κοινωνικοί λειτουργοί στην Ευρώπη που εργάζονται με νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και θέλουν να υλοποιήσουν εργαστήρια «Not alone in Europe”.
 • Νέοι μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Ευρώπη που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα

Εταίροι έργου:

 • RFSL Ungdom / Σουηδία
 • AHEAD – Association of Human Rights Educators / Ισπανία
 • Noorteorganisatsioon Trajectorya / Εσθονία
 • UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees / Τουρκία
 • Humanitarian Organizacija Jesuit Refugee Service / Σερβία
 • ARCIGAY – Comitato Provinciale ARCIGAY Di Bologna Il Cassero Associazione / Ιταλία
 • SolidarityNow / Ελλάδα

 


(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Τo SolidarityNow σε συνεργασία με την STAR UK, ξεκίνησε να υλοποιεί τον Δεκέμβριο του 2018 το πρόγραμμα STARTnow με σκοπό να βοηθήσει πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στα πρώτα τους βήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης μέσω της αλληλεπίδρασης τους με εθελοντές φοιτητές. Στόχος του προγράμματος ήταν αφενός να υποστηρίξει και να εκπαιδεύσει εθελοντές φοιτητές να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια  σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και αφετέρου να υποστηρίξει τους ωφελούμενους να εξοικειωθούν με τη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας κινητοποιώντας τους ταυτόχρονα να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να  υπερβούν το κομμάτι της παθητικής λήψης υπηρεσιών. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2022.

* Η STAR UK είναι μια εθνική φιλανθρωπική οργάνωση 34.000 φοιτητών που καλωσορίζει πρόσφυγες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 


 

REWIP- Refugee Empowerment and Work Integration Programme

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Tο REWIP είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ με στόχο τη στήριξη νέων μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο (ηλικίας 18 – 30 ετών) που φθάνουν σε μια νέα χώρα στην ΕΕ και επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα προς την εργασιακή αλλά και την κοινωνική ένταξη.

Το REWIP σκοπεύει να το επιτύχει αυτό μέσω της μεσολάβησης για την παροχή θέσεων εθελοντικής εργασίας αλλά και mentoring για νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά σε μια τοπική επιχείρηση για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να μάθουν ένα νέο επάγγελμα ή να αναπτύξουν μια δεξιότητα, καθώς και να συνεργαστούν ουσιαστικά με έναν επαγγελματία μέντορα που μπορεί να τους καθοδηγήσει στις επαγγελματικές τους προσπάθειες. Το REWIP αντλεί και αναπτύσσει περαιτέρω τις υφιστάμενες μεθοδολογίες ενσωμάτωσης στην εργασία, ανιχνεύοντας βέλτιστες πρακτικές και παρακολουθώντας τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των ομάδων-στόχων.

Η λογική πίσω από την REWIP είναι ότι αν οι νεοαφιχθέντες νέοι υποστηρίζονται για να λάβουν όλες τις πληροφορίες, τους πόρους και τα δίκτυα που χρειάζονται για να ξεκινήσουν το επαγγελματικό τους ταξίδι σε μια νέα άγνωστη χώρα, θα μπορέσουν τελικά να σταθούν στα δικά τους δύο πόδια και να ευημερήσουν. Ως εκ τούτου, το REWIP σχεδιάζει να προσφέρει σε νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο κατάρτιση που επικεντρώνεται στην κοινωνική ενδυνάμωση, τη διαπολιτισμική γνώση και την προετοιμασία πριν την έναρξη της απασχόλησης. Οι εν λόγω πηγές κατάρτισης προορίζονται να στηρίξουν τους νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο να αισθανθούν ενδυναμωμένοι, να γνωρίσουν την κουλτούρα της χώρας υποδοχής τους και να εξοικειωθούν με το σύστημα της αγοράς εργασίας.

Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, σε συνεργασία με τις οργανώσεις  Stimmuli, SolidarityNow, Ethelon, NewBees, και CESIE.


(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Στόχος του Bridging Rainbow είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ΛΟΑΤΙ προσφύγων, μέσω της ενημέρωσης, της κατανόησης, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και της πληροφόρησης όλων των φορέων που συνεργάζονται μαζί τους.
Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην ενίσχυση της συνεργασίας με τη δημιουργία μιας γέφυρας που ενώνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έτσι θα συνδράμουμε στην κοινωνική αλλαγή για το σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, στόχος είναι να υποστηρίξουμε τους ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες και να διευκολύνουμε το δρόμο τους για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

 • Εκπαίδευση σε ΛΟΑΤΙ θέματα, νομικό πλαίσιο, μετανάστευση, διαδικασία χορήγησης ασύλου
 • Εργαστήρια για την πρόσβαση και την ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων φορέων που εξυπηρετούν την ομάδα-στόχο
 • Δραστηριότητες και ενημερωτικές εκδηλώσεις

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το SolidarityNow με την υποστήριξη του Δήμου Βαρκελώνης και του ιδρύματος ACSAR. 

 (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Το SolidarityNow συμμετέχει στο πρόγραμμα Refugees WelComB! που πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση του  προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Πρόκειται για μια Στρατηγική Συνεργασία  επτά οργανισμών από επτά χώρες. Το πρόγραμμα διαρκεί 16 μήνες και υλοποιείται από τους ακόλουθους εταίρους: Kontakte für Europa e.V. (Γερμανία), SolidarityNow (Ελλάδα), Artemisszio Alapitvany (Ουγγαρία), Associazione InformaGiovani (Ιταλία), Madrid for Refugees (Ισπανία), Ocean Whale (Βουλγαρία) και TC Buca Kaymakamligi (Τουρκία).

Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση των αναγκών των προσφύγων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης και τη βελτίωση της διεπιστημονικής συνεργασίας στον τομέα αυτό.

Στο πλαίσιο τα Στρατηγικής Συνεργασίας θα διεξαχθούν δύο έρευνες στις επτά χώρες. Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών καθώς και οι προτάσεις ενσωμάτωσης από τις χώρες που συμμετέχουν θα αναλυθούν και θα προωθηθούν ως καλές πρακτικές.


Resilient Roots Initiative (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Το SolidarityNow υλοποιεί από τον Ιούλιο 2018 ένα πιλοτικό πρόγραμμα λογοδοσίας με τίτλο “The Resilient Roots Initiative”.  Το πρόγραμμα, το οποίο συντονίζει το δίκτυο CIVICUS σε συνεργασία με τους οργανισμούς Keystone Accountability & Accountable Now, στοχεύει στο να βελτιώσει τα κανάλια επικοινωνίας & διάδρασης μεταξύ της Διοίκησης του SolidarityNow  και των ωφελούμενών του. Εξήντα νέοι ωφελούμενοι του οργανισμού (μεταξύ αυτών πρώην ασυνόδευτοι ανήλικοι, LGBTI και γυναίκες) από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη θα συμμετάσχουν σε μια σειρά δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αύξηση της συχνότητας και του βαθμού επικοινωνίας και δράδρασης με τη Διοίκηση του SolidarityNow:

Μεταξύ άλλων, οι ομάδες των ωφελούμενων  συμμετέχουν σε

 1. Μαθήματα φωτογραφίας
 2. Μαθήματα ραδιοφώνου (παραγωγή ραδιοφωνικών podcast)
 3. Ασκήσεις ενίσχυσης της ομαδικής συνεργασίας και του δημόσιου λόγου, παρουσίαση της αποστολής, των δράσεων και του μηχανισμού συγκέντρωσης παραπόνων, υποδείξεων και προτάσεων και απόκρισης του οργανισμού.
 4. Ασκήσεις ανατροφοδότησης (feedback) όπως ατομικές συνεντεύξεις, ομαδικές συναντήσεις, έρευνα μέτρησης ικανοποίησης των συμμετεχόντων)
 5. Λαμβάνουν ομαδικά μικρές χορηγίες για την ανάληψη δράσεων που θα ωφελήσουν την κοινότητά τους και
 6. Συμμετέχουν σε μηνιαίες συναντήσεις (βοήθεια με τη χορηγία, συναντήσεις με θέμα την απόκριση σε ερωτήματα, παράπονα και προτάσεις (reporting back), συναντήσεις με την ανώτερη διοίκηση).

Οι παραπάνω ενέργειες θα καταστήσουν δυνατή τη συλλογή περισσότερου/καλύτερου feedback από τους ωφελούμενου-συμμετέχοντες, που θα επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διοίκησης, και θα βελτιώσει τον τρόπο απόκρισης του SolidarityNow σε ερωτήματα, παράπονα, υποδείξεις και προτάσεις των ωφελούμενων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 1. Συστηματοποιείται η επικοινωνία και η διάδραση μεταξύ της διοίκησης του οργανισμού και των ωφελούμενών του.
 2. Οι συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες στη φωτογραφία, το ραδιόφωνο, το δημόσιο λόγο και τη συνεργατικότητα και γνωρίζουν καλύτερα τον οργανισμό και τις δραστηριότητές του.
 3. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν συγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης για να πραγματοποιήσουν μικρές δραστηριότητες που σχεδιάζουν οι ίδιοι, προς όφελος της κοινότητάς τους.
 4. Ακούγεται η φωνή τους στον οργανισμό αλλά και στη δημόσια σφαίρα μέσω των τμημάτων Επικοινωνίας & Συνηγορίας του Οργανισμού.

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από τον οργανισμό Social Sector Accelerator (εκ μέρους του δικτύου CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation), θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο 2019.


Δεξιότητες και Ένταξη Μεταναστών, Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας – Ακρωνύμιο SIRIUS

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Το πρόγραμμα Sirius, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018 και έχει διάρκεια τρία χρόνια. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 11 φορείς από 7 χώρες. Το Sirius επιδιώκει να μελετήσει το πολυδιάστατο πλαίσιο στο οποίο η χώρα υποδοχής ή οι πολιτικές-θεσμικές, κοινωνικές και ατομικές συνθήκες λειτουργούν είτε ως ενθαρρυντικοί παράγοντες είτε ως εμπόδια στην ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, στην αγορά εργασίας.Το πρόγραμμα αναπτύσσει μια μικτή μεθοδολογική προσέγγιση και ένα καινοτόμο πλάνο διάχυσης της πληροφορίας, που περιλαμβάνει διαδικτυακές δράσεις, ντοκιμαντέρ, φεστιβάλ, εκθέσεις για την απασχόληση και ένα εφαρμοσμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι καθώς και επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες πολιτικού διαλόγου.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 •  να παράσχει συστηματικά στοιχεία, για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, κυρίως γυναίκες και νέους, που έφτασαν στην Ευρώπη μετά το 2014, καθώς και την προοπτική για απασχόλησή τους στην αγορά εργασίας και, ευρύτερα, για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους.
 • να προάγει τη γνώση σχετικά με την πολυπλοκότητα της ένταξης των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας, μετά το 2014, και να διερευνήσει την προοπτική ενσωμάτωσής τους.
 • να προωθήσει ένα θεωρητικό πλαίσιο για μια ατζέντα σχετικά με την ενσωμάτωση χωρίς αποκλεισμούς και να περιγράψει έναν βέλτιστο συνδυασμό πολιτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων που μπορούν να λάβουν τα κράτη-μέλη και άλλες ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών και το ευρύτερο σύστημα των προγραμμάτων ανάπτυξης, κατάρτισης και απασχόλησης του εργατικού δυναμικού υποστηρίζουν την πρόσβαση των νεοαφιχθέντων σε ευκαιρίες και συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας.

Ως μία από τις τρεις μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το SolidarityNow αξιολόγησε αυτό το εγχείρημα όχι μόνο ως μια μεγάλη ευκαιρία αλλά και ως μια σημαντική προσπάθεια, καθώς η ένταξη στην αγορά εργασίας είναι μέρος του συνολικού έργου της οργάνωσης που υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων της αλλά και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει στο πεδίο της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Είδαμε επομένως τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα ως μια ευκαιρία για να βελτιώσουμε το έργο και τις υπηρεσίες μας και για να αναπτύξουμε τεκμηριωμένη έρευνα και συστάσεις πολιτικής σε εθνικό επίπεδο.

Τέλος, αναγνωρίσαμε ότι το πρόγραμμα έχει μια πρoσέγγιση πoυ λαμβάvει υπόψη τα θέματα φύλoυ, ευθυγραμμίζεται επομένως τόσο με τον τρόπο που προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τις γυναίκες και τις επιπρόσθετες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όσο και με τον στόχο μας να κατανοήσουμε σε βάθος τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, εστιάζουμε στην πρακτική υλοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τη διοργάνωση έκθεσης για την απασχόληση στη Θεσσαλονίκη την άνοιξη του 2019 και τη δοκιμή εφαρμοσμένου ηλεκτρονικού παιχνιδιού, που θα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους οργανισμούς της αγοράς εργασίας που θέλουν να συμβάλουν στη διευκόλυνση της ένταξης προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην αγορά αυτή και προτίθενται και οι ίδιοι να απασχολήσουν αυτούς τους ανθρώπους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://www.sirius-project.eu/


(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

«Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας»_ #MySite

Το SolidarityNow συμμετέχει σε συνασπισμό πέντε οργανώσεων από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες, για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξή της ως μέσο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Το πρόγραμμα «Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας» στοχεύει στην ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως εργαλείου για την αρμονική κοινωνική ενσωμάτωση των νέων. Από τις δράσεις του προγράμματος θα ωφεληθούν τόσο υπήκοοι τρίτων χωρών (μετανάστες ή/και πρόσφυγες) καθώς και νέοι Έλληνες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό τομέα.

Το πρόγραμμα διαρκεί 18 μήνες με χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται σε πέντε χώρες της ΕΕ από τους παρακάτω εταίρους:

 • SolidarityNow | Ελλάδα
 • Asociacion Socio Educativa Llere | Ισπανία
 • S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento | Ιταλία
 • Aequitas | Κύπρος
 • The People for Change Foundation | Μάλτα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με το επιχειρηματικό τοπίο και τις θεσμοθετημένες ευκαιρίες στήριξης της επιχειρηματικότητας για νέους και μετανάστες σε κάθε συμμετέχουσα χώρα
 • Εκπαίδευση 20 νέων στα βασικά στοιχεία επιχειρηματικότητας, και παροχή κατ’ ιδίαν συμβουλευτικής υποστήριξης από έμπειρους επιχειρηματίες

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως μέσο βιοπορισμού και οικονομικής ανεξαρτησίας για τους νέους
 • Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών ή/και προσφύγων, υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και της επανένταξης των νέων στην αγορά εργασίας, στις πέντε συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία Κύπρος, Μάλτα)

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

To SolidarityNow συνέχισε, μέχρι τα μέσα του 2019, υλοποίησε τη σειρά εκπαιδευτικών δράσεων Education Matters |Η Εκπαίδευση Μετράει, μια πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με την οργάνωση Almasar και το Φόρουμ Ανάπτυξης στο εκπαιδευτικό κέντρο «Διαδρομές» στην Αθήνα. Περιλάμβανε τη δωρεάν παροχή
μαθημάτων υποστηρικτικής εκπαίδευσης, πρόγραμμα κατάρτισης τεχνικών δικτύου σε συνεργασία με τη CISCO, και άλλες δράσεις για παιδιά και ενήλικες.


Ακολουθώντας τα Βήματά τους  (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

following-their-footstepsΠρόκειται για ένα κοινό πρόγραμμα πέντε οργανώσεων (SolidarityNow, Faros, Μέριμνα, CivisPlus και Βαβέλ) με αποδέκτες τα ασυνόδευτα ανήλικα στην Ελλάδα, την πλέον ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα. Συχνά τα ασυνόδευτα ανήλικα, αν και τα πιο ευπαθή, δε λαμβάνουν την προστασία που προβλέπουν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση της συστηματικής ταυτοποίησης και καταγραφής των ασυνόδευτων ανηλίκων και των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και ζουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες στους δρόμους της Αθήνας καθώς και την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας και φιλοξενίας.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει στα παιδιά αυτά ευκαιρίες κοινωνικής ενσωμάτωσης, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος υποστηρικτικού δικτύου στην Αθήνα, να συμβάλει αποφασιστικά στον περιορισμό του φαινομένου άτυπης φυγής των ανήλικων από τις δομές φιλοξενίας μέσω της συνηγορίας για τη χάραξη συγκεκριμένης εθνικής πολιτικής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το EPIM (European Programme for Integration and Migration)


InfoREF (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

inforef

Το SolidarityNow ανέπτυξε και λειτούργησε ένα πρόγραμμα πληροφορικής και τεχνολογίας στο Πολύκαστρο Θεσσαλονίκης, με τη χρηματοδότηση των Rescue Telecom και Care International. Στόχος του προγράμματος αυτού, ήταν η παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο, για τα άτομα που παραμένουν στον χώρο του πρώην πρατηρίου βενζίνης ΕΚΟ και με αυτόν τον τρόπο, η διαρκής ενημέρωσή τους για τις απαιτούμενες διαδικασίες αναφορικά με την αίτηση ασύλου, η επικοινωνία τους με συγγενικά/φιλικά τους πρόσωπα και άλλα.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την οργάνωση Care International και τη Rescue Telecom.


Care4Solidarity (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

care4solidarityΜε σκοπό να προσφέρουν άμεση ανακούφιση σε ευάλωτους πληθυσμούς -πρόσφυγες, μετανάστες, άνεργους, Έλληνες σε οικονομική δυσπραγία, άτομα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα ή άτομα που έχουν αιτηθεί άσυλο και γενικά, πληθυσμιακές ομάδες που έχουν πληγεί από τις οξύτατες συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα- το SolidarityNow και η οργάνωση CARE στο πλαίσιο των δράσεων του START Network, υλοποίησαν από κοινού πρόγραμμα που ανταποκρινόταν στις ζωτικές ανάγκες διατροφής  των ανθρώπων αυτών.

Σκοπός του προγράμματος ήταν επίσης να καλύψει ένα διαπιστωμένο κενό σε ανάγκες από ομάδες πληθυσμού που αποκλείονται από τα περισσότερα τρέχοντα θεσμικά προγράμματα. Το SolidarityNow και η CARE διένημαν κουπόνια έτσι ώστε τα ευάλωτα άτομα να είναι σε θέση να αποφασίζουν για τον εαυτό τους και ποια είδη διατροφής επιθυμούν να αγοράσουν.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την οργάνωση Care International