Άρθρο | “Με οδηγό(ώ) (σ)το αύριο: Οδηγός για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και την Απασχόληση για Επαγγελματίες που υποστηρίζουν ασυνόδευτους ανήλικους”


Το SolidarityNow συμμετείχε στη συγγραφή του Οδηγού Εκπαίδευσης με τίτλο “Με οδηγό(ώ) (σ)το αύριο”, που αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της UNICEF συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στον παρακάτω σύνδεσμο: https://issuu.com/solidaritynow/docs/_8071c7348281ef