Ενημέρωση για τη λειτουργία του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας