Αποτελέσματα Διαγωνισμού ΙΤΒ6


Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Κατόπιν της διεξαγωγής του Διαγωνισμού ΙΤΒ6 «Μίσθωση έως 30 Οχημάτων τύπου van 9 θέσεων για ένα έτος» την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία  Σγουράκης Βασίλειος Voyager.

Tο Σωματείο

Αλληλεγγύη – SolidarityNow

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ

Υποβολή μέχρι: 20/12/2017
Τοποθεσία: Ιωάννινα

Job Title:  SN Interpreter –   Διερμηνέας

Status: Full Time

Child Safeguarding Policy 

Level 3 The job holder will have regular contact with children

Responsibilities

Interpretation

 • Provides interpretation and translation services while briefings or sessions are conducted
 • Provides services in a variety of settings to include employment, education, governmental agencies, home visits, medical, legal, social service, and other settings as requested;
 • Ensure accurate and precise information is passed to the beneficiaries in an understandable and culturally acceptable way.
 • Accompany beneficiaries and team members in a variety of activities.
 • Assists with office work related to interpretation or translation assignments as requested;
 • Any other duties required.

Other Duties

 • Brief and debrief beneficiaries for running programs availability and inform for any relevant change
 • Accompany team members in occasional field visits /FU visits to houses of beneficiaries

Required qualifications and skills

Essential

 • Fluent in Arabic
 • Previous Experience in Relevant Position
 • Familiar with Refugee and Migration Issues (Asylum processes, Relocation)
 • Cross-Cultural Awareness and flexibility
 • Computer literate & numerate
 • Well organized and efficient
 • Good interpersonal & communications skills
 • Fluent in Greek or English

Desired

 • Field Working Experience entry points, Camps/Temporary Settlement or mobile units serving refugee population
 • Proven Engagement in Refugee Focused Projects (e.g. Assessments, Surveys, Missions in Islands or to the borders).

Interested Candidates shall submit in a single document their Resume/CV with an intro Text (motivation) in English: recruitment@solidaritynow.org by Wednesday, December 20, 2017, mentioning in the email subject “SN_Interpreter­_IOANNINA”.

PLEASE HAVE IN MIND THAT PRIORITY WILL BE GIVEN TO FEMALE CANDIDATES.

SN is an equal opportunity employer. Persons with disabilities and from vulnerable and disadvantaged groups are strongly encouraged to apply.

Due to the urgency of recruitment, SN reserves the right to complete the process even before the deadline for CV submissions.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.

Διερμηνέας

Υποβολή μέχρι: 20/12/2017
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

Job Title:  SN Interpreter – Διερμηνέας (Bengali)

Location: Thessaloniki, Greece

Status: Part-time

Child Safeguarding Policy 

Level 3 The job holder will have regular contact with children

Responsibilities

Interpretation

 • Mediate with beneficiaries while briefings or sessions are conducted
 • Ensure accurate and precise information is passed to the beneficiaries in an understandable and culturally acceptable way.  

Database and Case related info management

 • Filling and registering all cases and actions to the Database upon instructions of the supervisor
 • Maintain hard and electronic files archive updated
 • Perform entries in the database system as required by the above

Other Duties

 • Participate in Field Trips and Assessments as requested and directed by Supervisor
 • Brief and debrief beneficiaries for running programs availability and inform for any relevant change
 • Contribute to the identification of vulnerabilities and facilitate their access to available aid
 • Accompany team members in occasional field visits /FU visits to houses of beneficiaries

Required qualifications and skills

Essential

 • Fluent in Bengali
 • Previous Experience in Relevant Position
 • Familiar with Refugee and Migration Issues
 • Cross-Cultural Awareness and flexibility
 • Computer literate & numerate
 • Well organized and efficient
 • Good interpersonal & communications skills
 • Fluent in Greek or in English

Desired

 • Field Working Experience entry points, Camps/Temporary Settlement or mobile units serving refugee population
 • Proven Engagement in Refugee Focused Projects (e.g. Assessments, Surveys, Missions in Islands or to the borders).

Interested Candidates shall submit in a single document their Resume/CV with an intro Text (motivation) in English: recruitment@solidaritynow.org by Wednesday, December 20, 2017.

Both the Document and the email shall have as title the Job title & Location, followed by their Surname | Example: Bengali Interpreter_ Thessaloniki – Papadopoulos.

SN reserves the right to complete the process even before the deadline for CV submissions.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


ITB7/2017: «Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας των κέντρων/γραφείων του Σωματείου στη Θεσσαλονίκη»

 1. Όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη, Παράρτημα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι – Φύλλο Συμμόρφωσης στην Περιγραφή του Έργου αναφέρονται οι χώροι που θα παρέχονται οι υπηρεσίες φύλαξης στη Θεσσαλονίκη με ακριβείς διευθύνσεις καθώς και οι ώρες και οι μέρες φύλαξης.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες φύλαξης θα παρέχονται στα γραφεία/ κέντρα στη Θεσσαλονίκη στις οδούς:

α. Πτολεμαίων 29Α, 2ος όροφος,  ΤΚ 54630 Θεσσαλονίκη από τις 20:00 μ.μ. – 08:00 π.μ., 7 ημέρες την εβδομάδα

β. Ιωάννη Κωλέττη και Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ. 54627 από τις 12:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ. και για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή

γ. Παπαδιαμάντη 4, Σίνδος Θεσσαλονίκης, ΤΚ. 57400 από τις 19:00 μ.μ. – 07:00 π.μ. και για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή».

Η φύλαξη δεν είναι 24ωρη. Σε κάθε βάρδια θα υπάρχει ένας φύλακας ο οποίος θα εναλλάσσεται ανά 8ώρο από κατάλληλο εκπαιδευμένο άτομο προσωπικού ασφαλείας του υποψηφίου.

 1. Το άρθρο 68 Ν. 3863/2010 έχει τροποποιηθεί από την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013, η οποία πρόσφατα έχει αντικατασταθεί από την περίπτωση β’ του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017. Το Σωματείο εφαρμόζει τη σχετική αλλαγή του νόμου στη διακήρυξη.

ITB8/2017: «Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας του δευτέρου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου Φρουραρχείου».

 1. Όπως αναφέρεται στην Προκήρυξη, Παράρτημα Α, Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι – Φύλλο Συμμόρφωσης στην Περιγραφή του Έργου αναφέρονται οι ημέρες και το ακριβές ωράριο φύλαξης.

Δευτέρα έως Παρασκευή και ωράριο 8:00π.μ. έως 20:00μ.μ. και 12:00μ.μ έως 22:00 μ.μ. από 2 κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα προσωπικού ασφαλείας του υποψηφίου, τα οποία θα εναλλάσσονται ανά 8ωρο.

Πιο συγκεκριμένα: Ένας φύλακας ανά βάρδια Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00π.μ. έως 20:00μ.μ και ένας φύλακας Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 12:00μ.μ έως 22:00 μ.μ., οι οποίοι θα εναλλάσσονται ανά 8ώρο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα προσωπικού ασφαλείας του υποψηφίου.

 1. Το άρθρο 68 Ν. 3863/2010 έχει τροποποιηθεί από την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του Ν. 4144/2013, η οποία πρόσφατα έχει αντικατασταθεί από την περίπτωση β’ του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017. Το Σωματείο εφαρμόζει τη σχετική αλλαγή του νόμου στη διακήρυξη.

ITB9/2017: «Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας του δευτέρου ορόφου του Δημοτικού Κτηρίου Φρουραρχείου».

 1. Όπως ρητά αναφέρεται στην Προκήρυξη, Άρθρο 13, Τρόπος Υποβολής Προσφορών θα πρέπει να συμπληρωθούν οι επισυναπτόμενες φόρμες συγκεκριμένα:

(α) Ο (υπό) φάκελος  «Τεχνική Προσφορά» περιέχει την Τεχνική Προσφορά, η οποία αναλύεται από τον προσφέροντα συμπληρώνοντας και τον πίνακα του Παραρτήματος Β.

(β) Ο (υπό) φάκελος  «Οικονομική Προσφορά»  περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, συμπληρώνοντας και το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται  μόνο σε αυτόν τον φάκελο. Οποιαδήποτε αναφορά της προσφερόμενης τιμής σε άλλο σημείο της Προσφοράς καθιστά αυτή απαράδεκτη και άκυρη. Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία θα εκφράζονται σε Ευρώ (€).

 1. Διευκρινίζεται ότι για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας δεν έχουμε κρατήσεις πέραν του φόρου ελευθέρων.

 

Advocacy Officer

Υποβολή μέχρι: 22/12/2017
Τοποθεσία: Αθήνα

Location: Athens (Nationwide Travel might be requested)

Contract duration: Twelve (12) months

Starting Date: ASAP

Status:  Full Time

Child Safeguarding Policy

Level 1 The job holder does not have contact with children

Position Summary: The Advocacy Officer is expected to update and coordinate SN’s integrated advocacy plan.

Responsibilities

 • Help update and enrich SN’s advocacy plan; help define new areas according to changing needs; and have the competence to translate overall objectives into concrete plans of action.
 • Monitor the planned activities in close collaboration with partners and report on their progress regularly
 • Communicate with other NGOs and actors as to build synergies and advocacy alliances
 • Ensure proper flow of information upstream and downstream, through regular participation in the meetings
 • Build a solid base for any advocacy objective by means of using data and evidence from all available sources
 • Collaborate with the Heads of Communication and Programs within the frame of the advocacy plan
 • Build connections, networks and synergies through regular contact with other NGOs and actors on the ground

Required qualifications and skills

Essential

 • University or higher education degree in social sciences, law or communications
 • Three (3) years of experience in humanitarian /relief service provision, organization or reception post
 • Cross-cultural awareness and flexibility
 • Computer literate
 • Well-organized and efficient
 • Good interpersonal & communications skills
 • Native in Greek
 • Fluent in English (both oral and written)
 • Ability to work under pressure and multitask

Desired

 • Proven professional experience in advocacy-related projects

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to recruitment@solidaritynow.org mentioning in the email subject “SN Advocacy Officer_ Athens”.

SN is an equal opportunity employer. Persons with disabilities and from vulnerable and disadvantaged groups are strongly encouraged to apply.

Not later than by Friday 22th of December 2017. Due to the urgency of recruitment, SN reserves the right to complete the process as soon as the suitable candidate has been identified.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.

Procurement & Logistics Manager

Υποβολή μέχρι: 01/09/2017
Τοποθεσία: Αθήνα

Job Title:  Procurement & Logistics Manager

Under the supervision of the Head of Operations, the Procurement & Logistics Manager is responsible for (1) Procurement, (2) Asset Management, (3) Fleet Management, (4) Warehousing of all staff working in the Procurement and Logistics Unit.

Status: Full Time

Location: Athens (Nationwide Travel might be requested)

Duties & Responsibilities

 • Coordinate the smooth and timely procurement process of all purchased items and services according to the SN Policy.
 • In close coordination with the Head of Operations ensure the development and implementation of cost-effective strategies to save time through the use of framework contracts, improved coordination of purchasing and developing procurement plans.
 • Conduct efficient and collaborative procurements which are corporately compliant (advice, tendering, evaluation award & contract management).
 • Ensure all donors procurement procedures are related to procurement activities.
 • Ensure systematic process of transporting items from suppliers to field locations, ensuring full control of movement and receipt of items.
 • Ensure that the procurement processes are in line with applicable licenses and are properly documented.
 • Ensure that vendor eligibility screening is carried out and updated regularly.
 • Ensure logistics staff involved in procurement are fully aware of all SN procurement policy and procedures.
 • Supervise inventory management for all facility assets.
 • Overview the motor vehicle scheduling and management.
 • Supervise and evaluate service providers’ performance.
 • Attend and report on external meetings with local partners, NGOs and other actors.
 • Represent organization and its interests in the field and ensure good and regular communication.
 • Prepare weekly logistics reports for supervisor containing current developments, achievements, and working plans for the following week and ensure that supervised staff submits such reports in an accurate manner.

Knowledge and Experience

 • BA Degree in Logistics, Supply Chain Management or similar level qualification
 • Proven experience of a minimum of three years in humanitarian logistics (in international NGOs) with progressively senior management responsibilities;
 • Strong knowledge of donor guidelines and regulations, compliance requirements and procedures (UNHCR, ECHO).
 • Working experience in logistics and procurement management within NGOs and experience in managing a diverse team in an often-stressful environment.
 • Excellent planning and decision-making capabilities and excellent ability to execute systems.
 • Experience in managing and leading other staff teams.
 • Ability to multitask, think creatively and work with little supervision in an often-stressful environment.
 • Very good reporting skills.
 • Ability to establish harmonious working relations in an international and multicultural environment and manage a diverse and growing team.
 • Excellent verbal and written English language skills.
 • Excellent knowledge of Microsoft Office, especially MS Excel and MS Word

If you are interested in applying, please send your CV and motivation letter to recruitment@solidaritynow.org mentioning in the email subject “SN Procurement & Logistics Manager_ Athens”.

Not later than by Friday 1st of September 2017. Due to the urgency of recruitment, SN reserves the right to complete the process as soon as the suitable candidate has been identified.

SN is an equal opportunity employer. Persons with disabilities and from vulnerable and disadvantaged groups are strongly encouraged to apply.


Remarks: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.

For roles that will have regular contact with vulnerable populations SolidarityNow is obliged to seek information about criminal convictions and offences, and selected candidates will be requested to provide a recent copy of criminal record.

Following the preventive measures against COVID-19, holding a vaccination certificate or undergoing Covid-19 antigen tests as per government directions is mandatory.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 604/2013


Mε κοινή τους επιστολή, οι υπογράφουσες Οργανώσεις αναφέρονται στην πρόσφατη πρακτική των Γερμανικών αρχών να δέχονται ένα συγκεκριμένο αριθμό αιτούντων άσυλο μέσω της διαδικασίας της οικογενειακής επανένωσης, και εκφράζουμε τις σοβαρές μας ανησυχίες σχετικά με τη παραβίαση του δικαιώματος στην οικογενειακή ενότητα, καθώς και την παραβίαση των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 (Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ), που αφορούν στη μεταφορά των αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα στη Γερμανία, σύμφωνα με τη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης.


Κοινή Επιστολή Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για το θέμα της οικογενειακής επανένωσης προσφύγων ή/και μεταναστών στη Γερμανία.

ΠΡΟΣ:   

 • ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ)
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (LIBE)
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (FRA)
 • ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι υπογράφουσες Οργανώσεις θα θέλαμε να εκφράσουμε τις σοβαρές μας ανησυχίες σχετικά με την εν τοις πράγμασι παραβίαση του δικαιώματος στην οικογενειακή επανένωση, καθώς και με την παραβίαση των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 (Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ), που αφορούν στη μεταφορά των αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα στη Γερμανία, σύμφωνα με τη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης. Ειδικότερα, αναφερόμαστε σε μια πρακτική που έχει παρατηρηθεί τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με την οποία, οι αιτούντες άσυλο που δικαιούνται να μεταφερθούν στη Γερμανία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, «εγκλωβίζονται» στην Ελλάδα για περίοδο που υπερβαίνει τις προθεσμίες που προβλέπονται στις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις, για λόγους που οφείλονται στον επιπρόσθετο όρο ενός μέγιστου αριθμού μεταφορών ανά μήνα. Η κατάσταση αυτή θέτει σε κίνδυνο όλη τη διαδικασία και υπονομεύει το δικαίωμα των αιτούντων άσυλο στην οικογενειακή επανένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Δουβλίνο ΙΙΙ, ενώ παραβιάζει περαιτέρω και το δικαίωμά τους στην οικογενειακή ζωή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και στο άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, τους τελευταίους μήνες έχουν υποπέσει στην αντίληψή μας πολλές υποθέσεις αιτούντων άσυλο, των οποίων τα αιτήματα αναδοχής έχουν γίνει δεκτά από τη Γερμανία, ωστόσο η μεταφορά τους δεν έχει λάβει χώρα, παρά το γεγονός ότι η εξάμηνη προθεσμία (άρθρο 29) έχει παρέλθει. Έχουν επίσης υποπέσει στην αντίληψή μας πολλές άλλες υποθέσεις.

Η Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, στη γραπτή απάντηση (επισυνάπτεται) που έδωσε σε μία από τις υπογράφουσες Οργανώσεις, το «Αίτημα», σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει, εξέφρασε την εξής θέση:

Αθήνα, 15.06.2017

Θέμα: Προγραμματισμός μεταφορών αιτούντων άσυλο στη Γερμανία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων Κανονισμού Δουβλίνου 604/2013

Σε απάντηση του ερωτήματός σας αναφορικά με τη μεταφορά αιτούντων άσυλο στη Γερμανία έχουμε να σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Μονάδα Δουβλίνου Γερμανίας ζήτησε από την υπηρεσία μας τη μεταφορά των αιτούντων σε ελεγχόμενο αριθμό ανά μήνα, ανεξάρτητα με την εξάμηνη προθεσμία για την ολοκλήρωση της μεταφοράς, που προβλέπεται στο άρθρο 29 του Κανονισμού (EU) 604/2013.

Για τις υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία μεταφοράς των έξι μηνών, σύμφωνα με τον Κανονισμό λήγει στο επόμενο διάστημα ή έχει ήδη λήξει, έχουμε λάβει παράταση προθεσμίας για τη μεταφορά τους σε συνεννόηση με τη Μονάδα Δουβλίνου Γερμανίας (BAMF).

Η ολοκλήρωση και μεταφορά των αιτούντων που αναφέρετε στις ανωτέρω επιστολές θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τις Γερμανικές Αρχές από τον Ιούλιο 2017 και μετά.

 Η ανωτέρω απάντηση της Υπηρεσίας Ασύλου επιβεβαιώνει τη ύπαρξη μιας συμφωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο κρατών μελών, της Γερμανίας και της Ελλάδας, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας δεν είναι γνωστό.

Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, λιγότεροι από 100 αιτούντες άσυλο μεταφέρονται κάθε μήνα, ενώ, επί του παρόντος, η εξάμηνη προθεσμία λήγει για πάνω από 300 αιτούντες άσυλο το μήνα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, αν η πρακτική  αυτή συνεχιστεί, οι καθυστερήσεις στις μεταφορές θα οδηγήσουν σε μια σημαντική αναβολή, που συνιστά μια εν τοις πράγμασι άρνηση της οικογενειακής επανένωσης, της ένταξης και της προστασίας ενός μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο, πολλοί από τους οποίους είναι ευάλωτοι, καθώς πολλοί είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι, μόνες μητέρες με παιδιά, άτομα με προβλήματα υγείας κλπ.

Αυτή η εξέλιξη αφενός εντείνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα αναφορικά με τις συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, αφετέρου παρατείνει το χωρισμό των οικογενειών, γεγονός που έχει σοβαρές συνέπειες στην ευημερία των μελών των οικογενειών, κυρίως των πιο ευάλωτων, όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι μόνες μητέρες με παιδιά και τα άτομα με προβλήματα υγείας που υποφέρουν και κινδυνεύουν να στερηθούν την οικογένειά τους για μακρά και στη πράξη άγνωστη χρονική περίοδο, ενώ δικαιούνται να επανενωθούν με αυτήν.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η μεγάλη περίοδος που απαιτήθηκε για την καταγραφή των αιτημάτων ασύλου (που κυμαίνεται από 8 μήνες έως και πάνω από 1 χρόνο), κατά τη διάρκεια της οποίας οι περισσότεροι από τους αιτούντες άσυλο, που πλέον βρίσκονται στη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, αναγκάστηκαν να παραμείνουν στην Ελλάδα, μετά το κλείσιμο της λεγόμενης Βαλκανικής οδού.

Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ανωτέρω συμφωνία, όπως παρουσιάζεται στο έγγραφο της Υπηρεσίας Ασύλου, εκτός από τη σοβαρή παραβίαση του παρεχόμενου δικαιώματος στην οικογενειακή επανένωση, παραβιάζει κατάφωρα και συγκεκριμένες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013, ιδίως το άρθρο 29, σύμφωνα με το οποίο:

«[…] Λεπτομέρειες και προθεσμίες

 1. Η μεταφορά του αιτούντος ή άλλου προσώπου, όπως αναφέ­ρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή δ) από το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα προς το υπεύθυνο κράτος μέλος πραγματοποιείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους που υπέβαλε το αίτημα, ύστερα από διαβούλευση μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών, μόλις αυτό είναι πρακτικά δυνατόν και το αργότερο εντός προθεσμίας έξι μηνών από την αποδοχή του αιτήματος περί αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του ενδιαφερομένου από άλλο κράτος μέλος ή από την έκδοση οριστικής απόφασης επί ενδίκου μέσου ή επανεξέτασης εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 υπάρχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
 2. Εάν η μεταφορά δεν πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας των έξι μηνών, το υπεύθυνο κράτος μέλος απαλλάσσεται των υπο­χρεώσεών του αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης του ενδιαφερομένου και η ευθύνη μεταβιβάζεται τότε στο κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται σε ένα έτος κατ’ ανώτατο όριο, εάν η μεταφορά δεν κατέστη δυνατόν να πραγματο­ποιηθεί λόγω φυλάκισης του ενδιαφερομένου ή σε 18 μήνες κατ’ ανώτατο όριο αν ο ενδιαφερόμενος διαφεύγει.».

Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 36:

«Διοικητικοί διακανονισμοί

 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να συνάπτουν, διμερώς, διοικητικούς διακανονισμούς σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να διευκολύνεται η εφαρ­μογή του και να αυξάνεται η αποτελεσματικότητά του. Αυτοί οι διακανονισμοί μπορούν να αφορούν:

α) ανταλλαγές υπαλλήλων συνδέσμων,

β) απλούστευση των διαδικασιών και μείωση των προθεσμιών δια­βίβασης και εξέτασης των αιτημάτων      αναδοχής ή εκ νέου ανά­ληψης αιτούντων.

 1. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να διατηρούν τους διοικητι­κούς διακανονισμούς που συνάπτονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 343/2003. Στον βαθμό που οι διακανονισμοί αυτοί δεν συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη τους τροποποιούν ώστε να εξαλειφθούν τυχόν ασυμβατότητες που έχουν παρατηρηθεί.
 2. Πριν συνάψουν ή τροποποιήσουν διακανονισμό της παραγράφου 1 στοιχείο β), τα συγκεκριμένα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής όσον αφορά τη συμβατότητά του με τον παρόντα κανονισμό.
 3. Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διακανονισμοί της παραγράφου 1 στοιχείο β) είναι ασύμβατοι με τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την τροποποίηση του εν λόγω διακανονισμού εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε να εξαλειφθούν τυχόν ασυμβατότητες που έχουν παρατηρηθεί.
 4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όλους τους διακανονισμούς της παραγράφου 1, καθώς και κάθε καταγγελία ή τροποποίησή τους.».

Είναι προφανές ότι η ανωτέρω συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, καθώς οι διοικητικοί διακανονισμοί μπορεί να αφορούν σε πρακτικές λεπτομέρειες της εφαρμογής του Κανονισμού, προκειμένου να διευκολύνουν την εφαρμογή αυτή και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά του, ενώ μπορεί να σχετίζονται και με την απλοποίηση των διαδικασιών και τη σύντμηση των προθεσμιών, και όχι το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, οι διακανονισμοί δεν μπορούν να περιορίζουν τα δικαιώματα ούτε να θέτουν επιπλέον όρους – όπως αριθμό και ποσοστά- σε συγκεκριμένες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Ως εκ τούτου, η ανωτέρω συμφωνία παραβιάζει και αυτό το άρθρο.

Ο διακανονισμός μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας αναφορικά με την εφαρμογή της οικογενειακής επανένωσης των αιτούντων άσυλο, θέτοντας ποσοτικά κριτήρια (μέγιστος αριθμός ανά μήνα) παραβιάζει κατάφωρα τη Διεθνή, Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, η οποία καθιερώνει την αρχή της οικογενειακής ενότητας και του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, συγκεκριμένα στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο προστατεύει το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, στο άρθρο 10 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και στο άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να σταματήσει αυτή η παράνομη πρακτική, του εν λόγω διακανονισμού Γερμανίας και Ελλάδας, που δυσχεραίνει τον σεβασμό βασικών αρχών και δικαιωμάτων όπως η οικογενειακή ενότητα, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και η ένταξη των αιτούντων άσυλο.

———————————————————

ADVOCATES ABROAD https://advocatesabroad.org

ΑΙΤIMA https://www.aitima.gr

ARSIS –ASSOCIATION FOR THE SOCIAL SUPPORT OF YOUTH https://arsis.gr

ASYLKOORDINATION www.asyl.at

BUMF https://www.b-umf.de/

CCME – CHURCHES’ COMMISSION FOR MIGRANTS IN EUROPE www.ccme.eu

DIAKONIE DEUTSCHLAND, EVANGELISCHER BUNDESVERBAND E.V. https://www.diakonie.de/

EUROPEAN COUNCIL FOR REFUGEES AND EXILES (ECRE) www.ecre.org

EUROPEAN HUMANIST FEDERATION https://humanistfederation.eu

GREEK HELSINKI MONITOR https://greekhelsinki.wordpress.com

GREEK COUNCIL FOR REFUGEES https://www.gcr.gr

GREEK FORUM OF REFUGEES https://www.refugees.gr

HELLENIC LEAGUE FOR HUMAN RIGHTS https://www.hlhr.gr/

HUMANIST UNION OF GREECE https://www.facebook.com/humanistuniongreece/

INITIATIVE FOR THE DETAINEE’S RIGHTS https://www.tokeli.gr

INTERNATIONAL HUMANIST AND ETHICAL UNION https://iheu.org

MOBILE INFO TEAM https://mobileinfoteam.blogspot.gr/

“LATHRA?” COMMITTEE FOR SOLIDARITY TO REFUGEES IN CHIOS https://www.lathra.gr/

NETWORK FOR SOCIAL SUPPORT OF REFUGEES AND MIGRANT https://migrant.diktio.org

OMCT – WORLD ORGANIZATION AGAINST TORTURE https://www.omct.org

PRAKSIS https://www.praksis.gr

PROASYL www.proasyl.de

REFUGEE LAW CLINICS ABROAD https://refugeelawclinicsabroad.org/

REFUGEES SUPPORT AEGEAN https://rsaegean.org/

SAFE PASSAGE www.safepassage.org.uk

SOLIDARITY NOW https://www.solidaritynow.org/en/

WORLD WITHOUT WARS AND WITHOUT VIOLENCE-GREECE www.kosmosxorispolemous.gr

Κοινό Δελτίο Τύπου για τα βίαια επεισόδια εναντίον μεταναστών και προσφύγων στη Μόρια


Στις 28 Νοεμβρίου 2016 και με αφορμή το δυστύχημα στον καταυλισμό της Μόριας που κόστισε τη ζωή σε δύο πρόσφυγες, το SolidarityNow και άλλες 22 οργανώσεις και φορείς έκαναν κοινή δήλωση για τις συνθήκες διαβίωσης και τους κανόνες ασφάλειας στους προσφυγικούς καταυλισμούς της χώρας.


Εκφράζουμε τη βαθιά ανησυχία μας για τις πληροφορίες, τις καταγγελίες και τις μαρτυρίες για κατάχρηση βίας από την πλευρά των αρχών ασφαλείας στο κέντρο κράτησης στη Μόρια της Λέσβου.

Το οπτικό υλικό που απεικονίζει σκηνές βίαιης, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης προσφύγων προκαλεί αποτροπιασμό ενώ οι πληροφορίες για αυθαίρετες συλλήψεις γεννούν έντονη ανησυχία. Επιπλέον, στο βίντεο που καταγράφει την επίθεση των ΜΑΤ, η δράση πολιτών που εμφανίζονται να πρωτοστατούν στους ξυλοδαρμούς με ανελέητη βαρβαρότητα, υπό την ανοχή των αστυνομικών, εγείρει πολλά ερωτηματικά και χρήζει άμεσης διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.

Η Πολιτεία έχει οδηγηθεί σε ένα διπλό αδιέξοδο: έχει αφήσει εδώ και μήνες πρόσφυγες και μετανάστες σε συνθήκες άθλιες και ταυτόχρονα δοκιμάζει τις αντοχές των κατοίκων του νησιού. Η καταστολή, η αστυνομική βία, οι συλλήβδην προσωρινές κρατήσεις και επαπειλούμενες βαριές καταδίκες επί δικαίους και αδίκους βυθίζουν ακόμα περισσότερο σε αυτό το αδιέξοδο. Η σκληρή ποινική μεταχείριση μεταναστών και προσφύγων από τη μια μεριά και η αστυνομική βία, την οποία ουδείς αρμόδιος φαίνεται να αποδοκιμάζει ή να διερευνά από την άλλη, θέτουν σε σοβαρή αμφισβήτηση το βαθμό προστασίας των δικαιωμάτων στη χώρα μας. Ζητάμε από την ελληνική δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της ως εγγυητής του κράτους δικαίου και να αντισταθεί σε ένα κλίμα απόδοσης συλλογικών ευθυνών και αναζήτησης εξιλαστήριων θυμάτων.

ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ (αλφαβητικά)

Αλληλεγγύη – SolidarityNow

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

ΓΕΦΥΡΕΣ – Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία

Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity

HIAS Ελλάδος

Κάριτας Ελλάς

Κέντρο Ημέρας  ΒΑΒΕΛ

Κίνηση Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών /-στριών

Κοινότητα ενωμένων Αφγανών στην Ελλάδα

Melissa: Network of Migrant Women in Greece

PRAKSIS – Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθήνας

Η Αλληλεγγύη έχει βρει τη Στέγη της!


Αποτελέσματα σε Αριθμούς:

Η Δράση του SolidarityNow για Παροχή Στέγης σε Αιτούντες Άσυλο και Υποψήφιους Μετεγκατάστασης

 Το SolidarityNow συμβάλλει δυναμικά στην αντιμετώπιση του ζητήματος της στέγασης αιτούντων άσυλο και υποψηφίων μετεγκατάστασης που βρίσκονται στην Ελλάδα με όρους αξιοπρέπειας και σεβασμού, έχοντας προσφέρει στέγη και φιλοξενία σε περισσότερα από 4.400 ευάλωτα άτομα -ανάμεσά τους περισσότερα από 2.000παιδιά- από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Το SolidarityNow, πιστεύοντας ότι κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να διαμένει σε σκηνές ή σε κλειστούς καταυλισμούς, έδρασε -και συνεχίζει να δρα- αναπτύσσοντας ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα φιλοξενίας. Γνώμονας της δράσης αυτής είναι η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για όλους, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις και αναπτύσσοντας μοντέλα στέγασης που λαμβάνουν υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ατόμου/οικογένειας.

Με καινοτόμα προσέγγιση στα θέματα της φιλοξενίας, στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος “Home for Hope”, η οργάνωση παρέχει ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση σε καταλύματα σε ιδιαίτερα ευπαθείς πληθυσμούς, στο διάστημα παραμονής τους στη χώρα μας έως ότου μετεγκατασταθούν σε άλλη χώρα της Ε.Ε., έως ότου επανενωθούν με μέλη της οικογένειάς τους ή έως ότου αναγνωριστούν ως πρόσφυγες. Τα συγκεκριμένα προγράμματα του SolidarityNow -που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Σίνδο, την Τήλο,  το Κιλκίς, τις Ροβιές Εύβοιας, τα Ιωάννινα, την Πελοπόννησο και την Ημαθία- έχουν εστιάσει στην άμεση διασφάλιση καταλύματος, ενώ παράλληλα οι ωφελούμενοι υποστηρίζονται με μια σειρά ολοκληρωμένων δωρεάν υπηρεσιών τόσο μέσα από το πρόγραμμα όσο και μέσα από τα Κέντρα Αλληλεγγύης της οργάνωσης, όπως: πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, νομική συμβουλευτική, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κλπ.

Από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει συμπεριλάβει  τέσσερις (4) τύπους δομών, που διαφοροποιούνται ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των ωφελούμενων:

 • Ανεξάρτητες αστικές δομές

Οι ωφελούμενοι φιλοξενούνται σε ανεξάρτητα σπίτια, δημιουργώντας οι ίδιοι το νοικοκυριό τους -σε αυτές περιλαμβάνεται και η φιλοξενία προσφύγων από Έλληνες στα δικά τους σπίτια

 • Συλλογικές δομές (συνεργαζόμενα ξενοδοχεία / **η στέγαση σε αυτού του τύπου δομές έχει ολοκληρωθεί)

Οι ωφελούμενοι φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται η οργάνωση, έχοντας την υποστήριξη από  εξειδικευμένο προσωπικό και μια σειρά προσφερόμενων υπηρεσιών.

 • Δομές προστασίας για ευάλωτους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Οι δομές αυτές αφορούν στη στέγαση των ωφελούμενων αφενός του εξειδικευμένου προγράμματος “Ασφαλής Πρόσφυγας”, που αποτελεί το πρόγραμμα βοήθειας για τους ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο και αφετέρου ευάλωτων προσφύγων/αιτούντων άσυλο, όπως άτομα με αναπηρία, έγκυοι, θύματα βίας, θύματα βασανιστηρίων, κ.ά.

 • Πιλοτικό πρόγραμμα κοινωνικής συνύπαρξης της Τήλου

Στην Τήλο λειτουργεί πιλοτικά δομή φιλοξενίας προσφύγων και αιτούντων άσυλο με παράλληλες στοχευμένες ενέργειες για την ομαλή ένταξη των ωφελούμενων στην τοπική κοινωνία και την αρμονική συνύπαρξή τους με τον τοπικό πληθυσμό.

«Ξεκινώντας από την έμπρακτη εκδήλωση της αλληλεγγύης των Ελλήνων προς τους πρόσφυγες, στηρίζοντας όσους φιλοξένησαν στα σπίτια τους και συγκατοίκησαν μαζί τους, το πλέγμα των δράσεων φιλοξενίας περιλαμβάνει σήμερα τη στέγαση σε περισσότερα από 150 διαμερίσματα», σημειώνει ο Επαμεινώνδας Φαρμάκης, Γενικός Διευθυντής του SolidarityNow. «Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε τις δράσεις μας ώστε περισσότεροι αιτούντες άσυλο να μεταφερθούν από τα νησιά ή τους καταυλισμούς με στόχο να αποκτήσουν την ασφάλεια ενός σπιτιού και να λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη, ώστε να συνεχίσουν τη ζωή τους».

Παράλληλα, και παρατηρώντας ότι 1 στους 5 ωφελούμενους της οργάνωσης παρουσιάζει μια επιπλέον ευαλωτότητα, το  SolidarityNow ανέπτυξε εξειδικευμένες δράσεις στέγασης και υποστήριξης για ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες, καθώς και για όσους χρειάζονται άμεση στέγαση (έγκυοι, θύματα βίας, θύματα βασανιστηρίων, κ.ά.).

Το Προφίλ των Ωφελούμενων σε Αριθμούς

 • περισσότεροι από το 55,05% των ωφελούμενων είναι πρόσφυγες υποψήφιοι στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα
 • 28,08% είναι αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα
 • 14,16% είναι σε διαδικασία επανένωσης με άλλα μέλη της οικογένειάς τους
 • περίπου 21% των ωφελούμενων αντιμετωπίζουν κάποια ευαλωτότητα, όπως:
 • 20,64% είναι άτομα με σοβαρό πρόβλημα υγείας
 • 22,17% είναι μονογονεϊκές οικογένειες
 • 13,54% είναι γυναίκες σε κίνδυνο και,
 • 7,5% έχει ένα είδος αναπηρίας

Οι ομάδες του SolidarityNow, έχουν μέχρι σήμερα προσφέρει περισσότερες από 3.500 συνεδρίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, έχουν διευκολύνει την πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες για 2.394 ωφελούμενους και έχουν παράσχει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σε περίπου 250 άτομα. Αξιοσημείωτο επίσης ότι μέχρι σήμερα, παιδιά και ενήλικες πρόσφυγες ωφελούμενοι του προγράμματος έχουν συμμετάσχει σε περισσότερες από 40.000 εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Το SolidarityNow υποστηρίζει το άμεσο κλείσιμο των καταυλισμών και τη μεταφορά των πληθυσμών σε δομές στέγασης στην ηπειρωτική Ελλάδα.  Στόχος, η παροχή άμεσης ανακούφισης σε άτομα που υποφέρουν από απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και η επένδυση σε εναλλακτικές μορφές στέγασης, όπως συστήματα μίσθωσης διαμερισμάτων και προγράμματα φιλοξενίας αλλά και δράσεις που θα βοηθήσουν στην ομαλή ένταξη των προσφύγων στην κοινωνία μας.

 *Τα προγράμματα Στέγασης και Φιλοξενίας “Home for Hope” υλοποιούνται από το SolidarityNow με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

“Education Unites: From Camp to Campus” από την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα


Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα παρουσιάζει

το πρόγραμμα “Education Unites: From Camp to Campus”,

προσφέροντας υποτροφίες σε νέους πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα.

Η Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης-Anatolia College-, το Deree-Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, και το Perrotis College-Αμερικανική Γεωργική Σχολή, θα προσφέρει υποτροφίες ανώτερης εκπαίδευσης σε 100 πρόσφυγες στην Αθήνα και 100 στη Θεσσαλονίκη για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νέους πρόσφυγες να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Να τους παρέχει γνώσεις, δεξιότητες και μονάδες σπουδών  που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε στην Ελλάδα είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μετακινηθούν στο μέλλον. Να τους βοηθήσει να βγουν από τα κέντρα φιλοξενίας και να ενταχθούν σε ένα περιβάλλον σπουδών, και να τους προσφέρει ένα όραμα για το μέλλον τους.

Το πρόγραμμα “Education Unites: From Camp to Campus” θα προσφέρει δύο μαθήματα ανά φοιτητή για τα επόμενα δύο εξάμηνα (Φθινόπωρο 2017 και Άνοιξη 2018) στα τρία Αμερικανικά Κολλέγια, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα προσφερόμενα μαθήματα θα περιλαμβάνουν προπαρασκευαστικά μαθήματα Αγγλικών, μαθήματα σε διάφορους τομείς με βάση τις γνώσεις των συμμετεχόντων, καθώς και επαγγελματική κατάρτιση.

Λήξη υποβολής αιτήσεων για το α’ εξάμηνο: 30 Αυγούστου 2017

Για την υποβολή αιτήσεων και για πληροφορίες επικοινωνήστε με:

 • Αμερικανικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης- Anatolia College, κα Ρούλα Λεμπετλή, Admissions Director, τ. 2310 398-239 | email: rleb@act.edu Deree | www.act.edu/education-unites
 • Deree: Kathleen Macdonell, Consultant, tel: 2106009800 (ext. 1511), email: kmacdonell@acg.edu acg.edu/education-unites
 • Πανεπιστήμιο Perrotis: κα Κατερίνα Πιτσελη, Education Unites Coordinator, τ. 2310 492-702 | email: newstart@perrotis.edu.gr | perrotiscollege.edu.gr/new-start-project/

Για περισσότερες πληροφορίες και για να έχετε πρόσβαση σε όλο το επικοινωνιακό υλικό:

https://gr.usembassy.gov/education-unites/

Για θέματα που αφορούν τον Τύπο: OPUS Integrated Communication 210 3242869

|Ναταλία Κατηφόρη: 6972345289 natalia@opusltd.com |Μάνια Ντάνου: 6937056207 communication@opusltd.com

Για περισσότερες πληροφορίες και για να έχετε πρόσβαση σε όλο το επικοινωνιακό υλικό:

https://gr.usembassy.gov/education-unites/