ΑΡΘΡΟ | Βασικές πληροφορίες για την εργασία στην Ελλάδα


Μάθε για τα  εργασιακά σου δικαιώματα!

Είσαι αναγνωρισμένος πρόσφυγας, δικαιούχος επικουρικής προστασίας ή προσωρινής προστασίας ή αιτών άσυλο;

Στον παρακάτω αναλυτικό οδηγό μπορείς να βρεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εργασία στην Ελλάδα:

Ο οδηγός καταρτίστηκε από την UNHCR Greece σε συνεργασία με οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών μεταξύ των οποίων και το SolidarityNow.