ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την ενημέρωση-συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία που διατίθεται στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί, Κουρμαντζί, Σορανί, Τουρκικά και Ουρντού.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΡΑΒΙΚΑ

ΦΑΡΣΙ

ΚΟΥΡΜΑΝΤΖΙ

ΣΟΡΑΝΙ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΟΥΡΝΤΟΥ