ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Giorgos Moutafis for SolidarityNow

Το Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο του 2016 ως χώρος υποδοχής, ανοιχτός σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών και με σκοπό την παροχή σε αυτούς ποικίλων υπηρεσιών. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το Κέντρο Υποστήριξης έχει ως κύριο στόχο την ενδυνάμωση των προσφύγων αλλά και των κοινοτήτων υποδοχής προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο συζήτησης και συμμετοχής των ωφελούμενων στις αποφάσεις – αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Το Κέντρο είναι μέρος των προγραμμάτων του SolidarityNow στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα βρει κανείς ειδικά διαμορφωμένα σημεία για θηλασμό, οι «γωνιές θηλασμού», φροντίδα σε μητέρες και νεογνά (προγεννητική και μεταγεννητική συμβουλευτική), συμβουλευτική υποστήριξη, ενώ έχουν δημιουργηθεί χώροι φιλικοί προς τα παιδιά και χώροι που προσφέρουν τη δυνατότητα παροχής υποστήριξης στους ωφελούμενους σε συγκεκριμένα ζητήματα (πχ. νομική, κοινωνική, ψυχολογική υποστήριξη, γυναικολογική συμβουλευτική).

Στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κέντρου προσφέρονται:

  • Μια ποικιλία υπηρεσιών που συνδέονται με την καθημερινή ζωή των ωφελούμενων (διοικητικά θέματα, επαφές με κοινωνικές υπηρεσίες, πληροφορίες για υποβολή αναφο-
    ρών, καταγγελιών, κλπ.)
  • Βασικές νομικές συμβουλές και μετάφραση εγγράφων
  • Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής άμεσης επικοινωνίας για την παροχή πρακτικών πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες των ωφελούμενων, με τη συμμετοχή του
    προσωπικού και εθελοντών που προέρχονται από την ευρύτερη κοινότητα αυτών.

Το έργο υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ γα τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την E.E.