ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Paul Cohn

Τα ειδικά Κέντρα Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας απευθύνονται σε παιδιά, γυναίκες, επιζήσασες σεξουαλικής και έμφυλης βίας και ευάλωτες οικογένειες που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στην Αττική, Κεντρική Ελλάδα, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Κάθε Κέντρο αποτελεί έναν ασφαλή χώρο όπου παιδιά, γυναίκες και οικογένειες λαμβάνουν δωρεάν σημαντικές υπηρεσίες, όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική, στοχευμένη διαχείριση υποθέσεων και υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

  • Χώροι φιλικοί προς τις γυναίκες, όπου γυναίκες και κορίτσια συμμετέχουν σε δραστηριότητες ενημέρωσης, κινητοποίησης και ενδυνάμωσης, λαμβάνοντας εξατομικευμένες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε ασφαλές πλαίσιο. (έως 31 Μαρτίου 2022)
  • Υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης σε παιδιά κι ενήλικες και υποστήριξη εγγραφών σε φορείς δημόσιας εκπαίδευσης. (ολοκληρώθηκε)
  • Εντοπισμός και διαχείριση υποθέσεων παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο, καθώς και ευάλωτων γυναικών και οικογενειών, με ιδιαίτερη έμφαση στα ασυνόδευτα και τα διαχωρισμένα από τους γονείς τους παιδιά,  σε επιζήσασες έμφυλης βίας και άτομα με ειδικές ανάγκες ή/και βεβαρημένη υγεία.  (ολοκληρώθηκε)
  • Παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των παραπομπών σε λοιπούς παρόχους υπηρεσιών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. (ολοκληρώθηκε)
  • Παροχή έγκυρης κι εξατομικευμένης πληροφόρησης σε πρόσφυγες και μετανάστες σχετικά με τα δικαιώματά τους ως υπήκοοι τρίτων χωρών, τη διαδικασία ασύλου, καθώς επίσης και για την πρόσβαση σε δημόσιες και λοιπές υπηρεσίες. (ολοκληρώθηκε)

To πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από τη UNICEF και τον IOM Greece, με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. 

 

Στατιστικά του προγράμματος

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ