ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Copyright SolidarityNow

Χώροι φιλικοί προς τις γυναίκες, όπου γυναίκες και κορίτσια συμμετέχουν σε δραστηριότητες ενημέρωσης, κινητοποίησης και ενδυνάμωσης, λαμβάνοντας εξατομικευμένες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε ασφαλές πλαίσιο.

Οι Χώροι φιλικοί προς τις γυναίκες αποτελούσαν μέρος των ειδικών Κέντρων Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργούσαν στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στην Αττική, Κεντρική Ελλάδα, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, που υποστηρίχθηκε από τη UNICEF Greece και τον Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. Σήμερα λειτουργούν αυτόνομα στο πλαίσιο ενός συνολικού προγράμματος που περιλαμβάνει νομική και εργασιακή υποστήριξη στους αιτούντες άσυλο που διαμένουν στα κέντρα φιλοξενίας, με την υποστήριξη του ΔΟΜ.

2016-2021

Κάθε Κέντρο Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας αποτελούσε έναν ασφαλή χώρο όπου παιδιά, γυναίκες και οικογένειες λάμβαναν δωρεάν σημαντικές υπηρεσίες, όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική, στοχευμένη διαχείριση υποθέσεων και υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα οι παρεχόμενες υπηρεσίες ήταν:

  • Υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης σε παιδιά κι ενήλικες και υποστήριξη εγγραφών σε φορείς δημόσιας εκπαίδευσης. (ολοκληρώθηκε)
  • Εντοπισμός και διαχείριση υποθέσεων παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο, καθώς και ευάλωτων γυναικών και οικογενειών, με ιδιαίτερη έμφαση στα ασυνόδευτα και τα διαχωρισμένα από τους γονείς τους παιδιά,  σε επιζήσασες έμφυλης βίας και άτομα με ειδικές ανάγκες ή/και βεβαρημένη υγεία.  (ολοκληρώθηκε)
  • Παροχή ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των παραπομπών σε λοιπούς παρόχους υπηρεσιών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. (ολοκληρώθηκε)
  • Παροχή έγκυρης κι εξατομικευμένης πληροφόρησης σε πρόσφυγες και μετανάστες σχετικά με τα δικαιώματά τους ως υπήκοοι τρίτων χωρών, τη διαδικασία ασύλου, καθώς επίσης και για την πρόσβαση σε δημόσιες και λοιπές υπηρεσίες. (ολοκληρώθηκε)

To πρόγραμμα αυτό υποστηρίχθηκε από τη UNICEF και τον IOM Greece, με τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ