Σπάσε την αλυσίδα, σταμάτα την εξάπλωση του κορωνοϊού