Καταρρίπτοντας 10+1 Μύθους: Το βίντεο του SolidarityNow που ενημερώνει και ευαισθητοποιεί με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ προσφύγων


Καταρρίπτοντας 10+1 Μύθους

Θέτουμε ερωτήματα – Απαντάμε σωστά – Καταρρίπτουμε Μύθους

 Το βίντεο του SolidarityNow που ενημερώνει και ευαισθητοποιεί με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΙ προσφύγων

Μύθος 1: Μπορείς να καταλάβεις αν ένα άτομο είναι γκέι μόνο βλέποντάς το;

Μύθος 2: Ένα ΛΟΑΤΙ άτομο νιώθει ασφαλές στην Ελλάδα;

Μύθος 3: Γιατί κάποια ΛΟΑΤΙ άτομα εγκαταλείπουν τη χώρα καταγωγής τους;

Σε 1 λεπτό και 7 δεύτερα καταρρίπτονται 10+1 μύθοι που περιβάλλουν τα μέλη της ΛΟΑΤΙ κοινότητας, προσφύγων και μη. Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις, το SolidarityNow, μέσω του προγράμματος Bridging Rainbow επιδιώκει να καταρρίψει μύθους που στρέφονται κατά των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων και να χτίσει μια γέφυρα προς το σεβασμό.

Μια Γέφυρα για τη Διαφορετικότητα | “Bridging Rainbow”

Στόχος του προγράμματος Bridging Rainbow* που υλοποιεί η οργάνωση από το Δεκέμβριο του 2018, είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των ΛΟΑΤΙ προσφύγων, μέσω της ενημέρωσης, της κατανόησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, όλων των φορέων που συνεργάζονται μαζί τους.

Με στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ενδυνάμωσης συμβάλλουμε στην ενίσχυση της συνεργασίας και τη γεφύρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αλλά και στην κοινωνική αλλαγή για το σεβασμό, την προστασία και την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επιπρόσθετα, στόχος είναι να υποστηρίξουμε τους ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες και να διευκολύνουμε το δρόμο τους για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η κατάρριψη μύθων και στερεοτύπων σχετικά με τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα, τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα.

Ανάγκη για Πληροφόρηση και Ευαισθητοποίηση

Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα ΛΟΑΤΙ άτομα είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται σε ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, με σκοπό την αποδοχή, κατανόηση και σεβασμό των ταυτοτήτων τους από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Συχνά οι ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες αντιμετωπίζουν άγνοια και μη αποδοχή τόσο στις δικές τους πολιτισμικές κοινότητες όσο και στον ανθρωπιστικό τομέα. Ταυτόχρονα, η Ελληνική ΛΟΑΤΙ κοινότητα δεν είναι πάντα ανοιχτή σε φυλετικές, εθνοτικές και θρησκευτικές διαφορές, οι οποίες είναι μια ακόμα πλευρά των διασταυρούμενων ταυτοτήτων των ΛΟΑΤΙ προσφύγων και αιτούντων άσυλο που πρέπει να γίνεται σεβαστή. Είναι εξίσου σημαντικό οι οργανώσεις που ασχολούνται με τα ΛΟΑΤΙ δικαιώματα να είναι επαρκώς ενημερωμένες σχετικά με νομικά και άλλα πρακτικά ζητήματα, καθώς και με ζητήματα διαθεματικότητας, συμπερίληψης και πολιτισμικής διαφορετικότητας.

Ανταποκρινόμενο στα παραπάνω, το πρόγραμμα Bridging Rainbow περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση σε ΛΟΑΤΙ θέματα: νομικό πλαίσιο, μετανάστευση, διαδικασία χορήγησης ασύλου.
  • Εργαστήρια για την πρόσβαση και την ένταξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων φορέων που εξυπηρετούν την ομάδα-στόχο.
  • Δραστηριότητες και ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Εσύ Γνώριζες ότι:

80 χώρες παγκοσμίως ποινικοποιούν τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου;

Ενώ οι περισσότεροι προσφυγικοί πληθυσμοί εγκαταλείπουν τις χώρες καταγωγής τους λόγω συγκρούσεων, πολιτικής αστάθειας, ή/και φυσικών καταστροφών, οι ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες εγκαταλείπουν την πατρίδα τους λόγω διώξεων, διακρίσεων και παραβιάσεων των βασικών, ανθρώπινων δικαιωμάτων τους απλώς και μόνο λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου τους.

Περίπου 80 χώρες παγκοσμίως ποινικοποιούν τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, ενώ συγκεκριμένοι νόμοι περιορίζουν τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΙ κοινότητας και, συχνά, οι κυβερνήσεις αποτυγχάνουν να προστατεύσουν επαρκώς τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα ενάντια σε καταπατήσεις και παραβιάσεις. Οι ΛΟΑΤΙ πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο αντιμετωπίζουν πολυάριθμες αντιξοότητες καθ’ όλη τη διάρκεια του εκτοπισμού τους. Αυτές περιλαμβάνουν προκαταλήψεις, βασανιστήρια, λεκτική και σωματική βία, δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες και εμπόδια στη μετάδοση/καταγραφή πληροφοριών σχετικών με την ανάγκη προστασίας και υποστήριξής τους, κατά τη διαδικασία αίτησης ασύλου.

* Το πρόγραμμα Bridging Rainbow υλοποιείται από το SolidarityNow με την υποστήριξη του Δήμου Βαρκελώνης και του ιδρύματος ACSAR.