€3,5εκ στην Κοινωνία των Πολιτών από το πρόγραμμα Active citizens fund των EEA grants, με Διαχειριστή Επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow


Για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ανακοινώνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιλέχθηκαν να λάβουν επιχορήγηση συνολικού ύψους €3,5εκ, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ελληνική κοινωνία.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η παρούσα επιχορήγηση των €3,5εκ  προσφέρεται με στόχο την υλοποίηση συνολικά 45 έργων, τα οποία προκρίθηκαν μεταξύ των 202 αιτήσεων που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο των δύο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τα επιλεγμένα έργα θα πραγματοποιηθούν τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα κ.α.) όσο και σε αγροτικές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές (Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κυκλάδες, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, κ.α.), στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών σε όλη την Ελλάδα. Κάποια από τα έργα έχουν πανελλαδική κάλυψη, ενώ άλλα ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινωνίες. Ο τρόπος που το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο, δίνει τη δυνατότητα και σε οργανισμούς με μικρή εμπειρία στην υλοποίηση έργων αλλά με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο να λάβουν χρηματοδότηση. Μέρος της χρηματοδότησης θα διατεθεί για την ενδυνάμωση των ίδιων των οργανισμών που θα υλοποιήσουν τα έργα, συμβάλλοντας έτσι στην βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

Τα επιχορηγούμενα έργα αφορούν -μεταξύ άλλων-  μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες, νέους και νέες, άτομα με αναπηρίες και με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, θύματα  βασανιστηρίων και θύματα εμπορίας ανθρώπων, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, μετανάστες δεύτερης γενιάς, Ρομά, κρατούμενους σε σωφρονιστικά καταστήματα, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα ΛΟΑΤΚΙ, άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, κ.α.

Ο κατάλογος των 45 έργων που έχουν επιλεγεί προς επιχορήγηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Οι επόμενες προσκλήσεις ενδιαφέροντος, ύψους €1,3 εκ, θα ανακοινωθούν εντός του 2020 και αφορούν την «Προαγωγή της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας» και την «Ανάπτυξη των δικτύων συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών». Επιπλέον, θα υπάρξει έκτακτη χρηματοδότηση με σκοπό να βοηθηθούν οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία.

Διαδικασία επιλογής έργων

Η επιλογή των έργων πραγματοποιείται με τρόπο που εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Τα έργα βαθμολογούνται από ανεξάρτητους βαθμολογητές με εμπειρία στο χώρο, ενώ στην επιτροπή επιλογής συμμετέχουν και μέλη εξωτερικά από τον διαχειριστή επιχορήγησης. Η πρεσβεία της Νορβηγίας και το Εθνικό Σημείο Επαφής του ΕΟΧ στην Ελλάδα συμμετέχουν ως παρατηρητές.

Ο κος Σωτήρης Λαγανόπουλος, Διευθυντής του Προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, δηλώνει σχετικά:

«Στο Ίδρυμα Μποδοσάκη πιστεύουμε ότι η ευημερία των πολιτών μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από μια πολιτικά συνειδητή κοινωνία και είμαστε περήφανοι που ο δεύτερος κύκλος επιχορηγήσεων του προγράμματος ACF ενισχύει έργα που προάγουν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απαραίτητων θεμελίων για τη λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Με τη νυν επιχορήγηση των €3,5εκ του προγράμματος ACF , 45 φορείς υλοποίησης και 27 εταίροι θα υλοποιήσουν σε όλη την επικράτεια έργα που αναδεικνύουν τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα μας ως πολίτες.»

Η κα Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια του SolidarityNow επισημαίνει σχετικά:

«Στο SolidarityNow, ως συμμέτοχοι στη διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος Active Citizens Fund με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα στηρίξουμε ακόμα 64 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για να στηρίξουν με τη σειρά τους, 45 συνολικά αξιόλογα έργα, πρωτοβουλίες αλλά και ανθρώπους με στόχο την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Ερχόμαστε να ενδυναμώσουμε ουσιαστικά δύο σημαντικούς πυλώνες της Πολιτείας και της Δημοκρατίας. Και τα έργα που θα υποστηριχθούν απλώνονται σε όλη την επικράτεια της χώρας: από τη Δυτική Μακεδονία και τη Θράκη, μέχρι την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και το Νότιο Αιγαίο. Χωρίς να αποκλείουν κανέναν: μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, νέους και νέες, άτομα με αναπηρίες, θύματα  βασανιστηρίων, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, Ρομά, άτομα τρίτης ηλικίας, ΛΟΑΤΚΙ, άτομα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Γιατί για εμάς, η ανοιχτή και συνεκτική κοινωνία είναι ο συντομότερος δρόμος να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων -και κυρίως των πιο ευάλωτων».

Υποβολή προτάσεων στις προσκλήσεις “Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά” και “Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”.


Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, οι ισορροπίες διαταράσσονται και πολλά από τα κεκτημένα τίθενται σε κίνδυνο, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω της κοινωνικής και συλλογικής δράσης, εμφανίζεται πιο αναγκαία από ποτέ.

Το Πρόγραμμα Active citizens fund, μέσω των ενεργών προσκλήσεων 3️⃣” Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά” και 4️⃣” Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων” στοχεύει στην προώθηση της ενεργού δράσης των πολιτών στα κοινά και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην προαγωγή του εθελοντισμού, στην ενίσχυση της συνηγορίας και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην παρακολούθηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην υποστήριξη των θυμάτων, όπως και στη συνεργασία φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών με ΜΜΕ, για την προώθηση κοινωνικών ζητημάτων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση είναι η 2η Ιουνίου 2020, στις 12 το βράδυ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υπάρχει στον ιστότοπο του προγράμματος www.activecitizensfund.gr.

Σας συμβουλεύουμε να μην αφήσετε για τελευταία στιγμή την υποβολή της πρότασής σας. Μελετήστε ξανά τα απαραίτητα βήματα υποβολής και βεβαιωθείτε εγκαίρως ότι έχετε δει όλα τα απαιτούμενα!

Ολοκληρώθηκε το Roadshow II για το πρόγραμμα Active citizens fund


Με τη συμμετοχή 376 εκπροσώπων φορέων της κοινωνίας των πολιτών ολοκληρώθηκε το Active citizens fund Roadshow II.

Η ομάδα του ACF Roadshow II επισκέφθηκε 6 πόλεις της Ελλάδας, στις οποίες παρουσίασε το πρόγραμμα Active citizens fund και πραγματοποίησε εργαστήρια συγγραφής προτάσεων χρηματοδότησης για μικρά, μεσαία και μεγάλα έργα στο πλαίσιο των προσκλήσεων «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά» και «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

To Roadshow II ξεκίνησε στην Αθήνα, στις 16 Ιανουαρίου 2020 και ολοκληρώθηκε στα Τρίκαλα στις 25 Φεβρουαρίου 2020. Ενδιάμεσοι σταθμοί των επισκέψεων ήταν τα Ιωάννινα, η Ξάνθη, η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 36 ώρες εκπαίδευσης κατά την διάρκεια 9 εκδηλώσεων και εργαστηρίων ενδυνάμωσης ΜΚΟ για τη συγγραφή προτάσεων για το πρόγραμμα Active citizens fund,  με αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψήφιους φορείς για τις δράσεις που είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, Συλλόγους, Σωματεία, Ιδρύματα κ.α.). Αυτή τη στιγμή και ως τις 03 Απριλίου 2020, είναι ανοιχτές δυο προσκλήσεις ενδιαφέροντος:

  1. Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 1.000.000
  2. Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 2.494.600

Επίσης, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη Διμερών Σχέσεων μεταξύ ελληνικών οργανισμών και ΜΚΟ που προέρχονται από τις δωρήτριες χώρες, με στόχο την επίτευξη γόνιμων συνεργασιών και κοινών δράσεων, την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των οργανώσεων και του τομέα, συνολικά.

Η πρόσκληση για την ενίσχυση των Διμερών Σχέσεων, με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 92.000, θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου 2023 ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στα εργαστήρια ενδυνάμωσης ΜΚΟ για το σχεδιασμό έργων και συγγραφή προτάσεων, είναι διαθέσιμο εδώ.

Περισσότερα: www.activecitizensfund.gr

Στα Τρίκαλα η τελευταία στάση του Active citizens fund Roadshow II


Μία ακόμη πόλη προστέθηκε στους προορισμούς του Active citizens fund Roadshow II λόγω της υψηλής ζήτησης από φορείς της κοινωνίας των πολιτών για συμμετοχή στα εργαστήρια συγγραφής προτάσεων χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Active citizens fund.

Το Active citizens fund Roadshow II, με αφορμή τις δύο νέες προσκλήσεις του προγράμματος «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά» και «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ξεκίνησε από την Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου και ταξίδεψε σε 4 πόλεις της Ελλάδας: Ιωάννινα, Ξάνθη, Καλαμάτα και Θεσσαλονίκη.

Έκτος και τελευταίος σταθμός τα Τρίκαλα, την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Τσιτσάνη, (Καρδίτσης 1, 42100).

Στόχος της εκδήλωσης είναι να δώσει τη δυνατότητα σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών (ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, Κοιν.Σ.Επ, σύλλογοι, σωματεία, Ιδρύματα κ.α.) να μάθουν για το πρόγραμμα Active citizens fund, τις νέες προσκλήσεις ενδιαφέροντος και τον τρόπο συγγραφής προτάσεων χρηματοδότησης για έργα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση, εγγραφείτε εδώ.

Σχετικά με τις νέες προσκλήσεις ενδιαφέροντος

Η πρόσκληση «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά» με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 1.000.000, στοχεύει να υποστηρίξει έργα που θα ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών σε δημόσιες συζητήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα προάγουν τον εθελοντισμό και θα ευαισθητοποιούν τους πολίτες σχετικά με τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και την ορθή χρήση των ΜΜΕ. Δείτε περισσότερα εδώ.

Η πρόσκληση «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 2.494.600, στοχεύει να υποστηρίξει έργα που θα ενισχύουν τη συνηγορία, θα ευαισθητοποιούν και θα εκπαιδεύουν τους πολίτες καθώς και ειδικά κοινά και θα προάγουν τη συνεργασία φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών με ΜΜΕ για την προώθηση ζητημάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δείτε περισσότερα εδώ.

 

Σχετικά με το πρόγραμμα Active citizens fund

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

 

Active citizens fund Roadshow II σε πέντε πόλεις της Ελλάδας


Έρχεται σε 5 πόλεις της Ελλάδας το Active citizens fund Roadshow II, με αφορμή τις δύο νέες προσκλήσεις του προγράμματος Active citizens fund «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά» και «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Στόχος του Roadshow είναι να δώσει τη δυνατότητα σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, Κοιν.Σ.Επ, σύλλογοι, σωματεία, Ιδρύματα κ.α.) να μάθουν για το πρόγραμμα Active citizens fund, τις νέες προσκλήσεις ενδιαφέροντος και τον τρόπο συγγραφής προτάσεων χρηματοδότησης για έργα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Πρώτος σταθμός η Αθήνα, στις 16 Ιανουαρίου 2020. Ακολουθούν τα Ιωάννινα, στις 23 και 24 Ιανουαρίου, η Ξάνθη στις 29 και 30 Ιανουαρίου, η Καλαμάτα την 1η Φεβρουαρίου και, τέλος, η Θεσσαλονίκη στις 11 Φεβρουαρίου.

Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια συγγραφής προτάσεων χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Active Citizens Fund, εγγραφείτε εδώ.


Σχετικά με τις νέες προσκλήσεις ενδιαφέροντος

Η πρόσκληση «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά» με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 1.000.000, στοχεύει να υποστηρίξει έργα που θα ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών σε δημόσιες συζητήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα προάγουν τον εθελοντισμό και θα ευαισθητοποιούν τους πολίτες σχετικά με τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και την ορθή χρήση των ΜΜΕ. Δείτε περισσότερα εδώ.

Η πρόσκληση «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 2.494.600, στοχεύει να υποστηρίξει έργα που θα ενισχύουν τη συνηγορία, θα ευαισθητοποιούν και θα εκπαιδεύουν τους πολίτες καθώς και ειδικά κοινά και θα προάγουν τη συνεργασία φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών με ΜΜΕ για την προώθηση ζητημάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δείτε περισσότερα εδώ.

 

Σχετικά με το πρόγραμμα Active citizens fund

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

Active citizens fund: Οι νέες προσκλήσεις του προγράμματος των ΕΕΑ Grants για την Κοινωνία των Πολιτών μόλις άνοιξαν!


Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοινώνουν τις δύο νέες προσκλήσεις ενδιαφέροντος του προγράμματος.

Η πρόσκληση 3 «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά» με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 1.000.000, στοχεύει να υποστηρίξει έργα που θα ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών σε δημόσιες συζητήσεις και διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα προάγουν τον εθελοντισμό και θα ευαισθητοποιούν τους πολίτες σχετικά με τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και την ορθή χρήση των ΜΜΕ.

Η πρόσκληση 4 «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 2.494.600, στοχεύει να υποστηρίξει έργα που θα ενισχύουν τη συνηγορία, θα ευαισθητοποιούν και θα εκπαιδεύουν τους πολίτες καθώς και ειδικά κοινά, όπως οργανισμούς και δημοσίους υπαλλήλους, για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα επιχορηγηθούν, επίσης, έργα που προάγουν τη συνεργασία φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών με ΜΜΕ για την προώθηση ζητημάτων σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης των έργων είναι οι ΜΚΟ με νομική υπόσταση στην Ελλάδα, ενώ εταίροι των έργων μπορούν να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς με νομική υπόσταση, ΜΚΟ, Κοιν.Σ.Επ., διεθνείς οργανισμοί, άτυπες ομάδες κ.α.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για χρηματοδότηση, είναι η 3η Απριλίου 2020.

Όλα τα σχετικά με τις προσκλήσεις έγγραφα, όπως οι οδηγίες προς υποψήφιους φορείς, το έντυπο της πρόσκλησης (κτλ.) μπορείτε να τα βρείτε ηλεκτρονικά, εδώ για την πρόσκληση 3 «Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και εδώ για την πρόσκληση 4 «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά».

Παράλληλα με τις προσκλήσεις 3 και 4, παραμένει ανοιχτή η πρόσκληση Διμερών Σχέσεων, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη δράσεων με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών ΜΚΟ και φορέων από τις Δωρήτριες χώρες (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Μέρος των δράσεων αυτών, είναι και τα εκπαιδευτικά ταξίδια για νέους ηλικίας 18-30 ετών, τα οποία τους παρέχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες όπως σεμινάρια, εργαστήρια κ.α., αποσκοπώντας στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών.

Η πρόσκληση για την ενίσχυση των Διμερών Σχέσεων, με διαθέσιμη χρηματοδότηση € 92.000, θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Ιουνίου 2023, ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Active citizens fund

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

Active citizens fund: 4,87 εκ ευρώ για τα πρώτα 42 έργα που έχουν επιλεγεί προς επιχορήγηση


Στόχοι, η ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων και η ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοινώνουν τις οργανώσεις που επιλέχθηκαν να λάβουν επιχορήγηση, προκειμένου να υλοποιήσουν τα έργα που προκρίθηκαν, στο πλαίσιο των δυο πρώτων ανοιχτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: (α) Ενδυνάμωση Ευπαθών Ομάδων, με συνολικό ύψος διαθέσιμης επιχορήγησης  € 2.904.000 και (β) Ενίσχυση της Συνηγορίας και του Εποπτικού Ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών, με συνολικό ύψος διαθέσιμης επιχορήγησης € 1.970.000.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1 «Ενδυνάμωση Ευπαθών Ομάδων» υποβλήθηκαν 165 αιτήσεις, με συνολικό αιτούμενο ποσό € 28.609.119,60, ενώ εγκρίθηκαν συνολικά 26 έργα, 7 μεγάλα, 13 μεσαία και 6 μικρά.

Τα έργα αυτά στοχεύουν στην ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, άνεργοι, άστεγοι, κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ  αλλά και μετανάστες, πρόσφυγες, και Ρομά.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2 «Ενίσχυση της Συνηγορίας και του Εποπτικού Ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών» υποβλήθηκαν 57 αιτήσεις, με συνολικό αιτούμενο ποσό € 9.233.515,64. Εγκρίθηκαν συνολικά 16 έργα, 10 μεγάλα, 3 μεσαία και 3 μικρά έργα.

Τα έργα στοχεύουν στην προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, λογοδοσίας και διαφάνειας, την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στην εποπτεία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την διεξαγωγή δράσεων συνηγορίας (advocacy).

Ο κατάλογος των 42 έργων που έχουν επιλεγεί προς επιχορήγηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος εδώ.

Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των έργων

Συνολικά, στο πλαίσιο των δυο πρώτων ανοιχτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ΜΚΟ, ελήφθησαν 222 αιτήσεις. Κατά την πρώτη φάση της αξιολόγησης των αιτήσεων, οι 20 απορρίφθηκαν, καθώς δεν πληρούσαν τα διοικητικά κριτήρια ή / και τα κριτήρια νομικής επιλεξιμότητας του προγράμματος. Οι υπόλοιπες 202 αιτήσεις προχώρησαν στο στάδιο της αξιολόγησης από ανεξάρτητους βαθμολογητές βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως αυτά είναι δημοσιευμένα στον ιστότοπο του προγράμματος. Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής Επιχορήγησης παρείχε στην Επιτροπή Επιλογής κατάλογο με τη βαθμολογία κάθε αίτησης, σε φθίνουσα σειρά. Η Επιτροπή Επιλογής του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη της τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος, εισηγήθηκε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του προγράμματος τα προς επιχορήγηση έργα. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο, αφού επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τους όρους και τους κανονισμούς του προγράμματος, έλαβε την τελική απόφαση για τα προς επιχορήγηση έργα.

Ο κος Σωτήρης Λαγανόπουλος, Διευθυντής του Προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, δηλώνει σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, τόσο από την ανταπόκριση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις δυο πρώτες ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος, όσο και με την έκβαση της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των έργων. Με τα έργα που επελέγησαν, αποκτούμε τους πρώτους 42 συνεργάτες μας σε όλη τη χώρα, με τους οποίους από κοινού θα εργαστούμε για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές αλλά και την ενίσχυση της συνηγορίας και της συμμετοχικής δημοκρατίας, της διαφάνειας και της ορθής διακυβέρνησης. Επιπλέον, όλες οι οργανώσεις που θα χρηματοδοτηθούν, παράλληλα με την υλοποίηση των έργων, πρόκειται να συμμετάσχουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα capacity building, καθώς το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να αφήσει ένα διαρκές και βιώσιμο κοινωνικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία των πολιτών».

Η κα Αντιγόνη Λυμπεράκη, Γενική Διευθύντρια του SolidarityNow, επισημαίνει σχετικά: «Στο SolidarityNow, ως συμμέτοχοι στη διαχείριση και υλοποίηση του Προγράμματος Active citizens fund και εταίρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, χαιρόμαστε πολύ που μέσα στα επόμενα χρόνια θα υποστηρίξουμε 42 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να στηρίξουν με τη σειρά τους, δεκάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας σε όλη την Ελλάδα. Σε περιοχές συχνά απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και μακριά από «εύκολες» χρηματοδοτήσεις. Και είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι γιατί στηρίζουμε την υλοποίηση προγραμμάτων που αγκαλιάζουν τους πιο ευπαθείς από τους συμπολίτες μας: ανέργους, Ρομά, πρόσφυγες, παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με αναπηρίες, γυναίκες μετανάστριες, άτομα που υποφέρουν από ψυχικές νόσους. Γιατί για εμάς, η ανοιχτή και συνεκτική κοινωνία είναι ο συντομότερος δρόμος να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων -και κυρίως των πιο ευάλωτων».

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Active citizens fund

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

Παρουσιάστηκε στην Αθήνα το πρόγραμμα Active Citizens Fund


Παρουσιάστηκε στην Αθήνα το πρόγραμμα Active Citizens Fund

€12εκ από τις χώρες του ΕΟΧ για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών

Στο κατάμεστο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων πραγματοποιήθηκε εχθές με ιδιαίτερη επιτυχία η επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος Active Citizens Fund. Δυναμικό «παρών» έδωσαν περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, φορέων του Δήμου και εκπρόσωποι οργανώσεων από τη Νορβηγία, δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη ενδυνάμωσης του τομέα της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Η εκδήλωση έχει βιντεοσκοπηθεί από την πλατφόρμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη www.blod.gr και είναι διαθέσιμη online εδώ.

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών, στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Με αφορμή την επίσημη εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος Active Citizens Fund, o Νορβηγός Πρέσβης στην Ελλάδα, Jørn Gjelstad, σημείωσε πως η υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί μια σημαντική και πολύτιμη πλευρά των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Νορβηγίας. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που το προηγούμενο αντίστοιχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είχε άκρως θετικά αποτελέσματα ωφελώντας περισσότερους από 75 οργανισμούς και πάνω από 205.000 πολίτες. Η Νορβηγία πιστεύει ότι οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών πρέπει να αντιμετωπίζονται ως στρατηγικοί εταίροι της εκάστοτε κυβέρνησης. Γνωρίζοντας αρκετές από τις οργανώσεις που χρηματοδοτήθηκαν μέσω των ΕΕΑ Grants κατά την διάρκεια του προηγούμενου προγράμματος, διαπίστωσα ότι επιτελούν αξιέπαινο έργο. Συμβάλλουν στην μείωση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στην κοινωνία ενώ έχουν και βαθιά γνώση των προκλήσεων της εποχής αλλά και των λύσεων που θα πρέπει να υιοθετούν για την αντιμετώπισή τους. Οφείλουμε να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε αυτές τις οργανώσεις που συμβάλλουν στην ανάκτηση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών. Ελπίζουμε το Active Citizens Fund να κάνει την διαφορά».

Ο κος Δημήτρης Βλαστός, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη, επισημαίνει τα εξής: «Δεν κουράζομαι να επαναλαμβάνω ότι για μένα, η κοινωνία των πολιτών είναι ο χώρος που, όσο μεγαλώνει και ισχυροποιείται, τόσο πολλαπλασιάζεται η κοινωνική ωφέλεια και τόσο ανθεί η Δημοκρατία. Η ανάληψη της ευθύνης διαχείρισης και υλοποίησης του προγράμματος Active Citizens Fund αποτελεί μεγάλη τιμή και πρόκληση για το Ίδρυμα Μποδοσάκη, καθώς έρχεται να συνεχίσει το έργο που ξεκινήσαμε με το πρόγραμμα για την κοινωνία των πολιτών του ΕΟΧ της προηγούμενης περιόδου. Στη διαχείριση της χρηματοδότησης του νέου αυτού προγράμματος έχουμε έναν ισχυρό εταίρο, το SolidarityNow, με εμπειρία στο πεδίο, στη στήριξη ευπαθών ομάδων, και με εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΟΧ. Αυτό, σε συνδυασμό με τη δική μας διαχειριστική εμπειρία και τους μηχανισμούς του Ιδρύματος, δημιουργεί έναν ισχυρό φορέα διαχείρισης και θέτει τις βάσεις για την επιτυχία του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα».

Από την πλευρά της, η κα Μαριέττα Προβοπούλου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του SolidarityNow, υπογραμμίζει: «Για το SolidarityNow είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να συμμετέχουμε στη διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος Active Citizens Fund ως εταίρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη. Το SolidarityNow τα τελευταία χρόνια παρεμβαίνει δυναμικά στα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία μέσα από τα Κέντρα Αλληλεγγύης και τα προγράμματα για τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, σε συνεργασία με την ενεργή κοινωνία των πολιτών και διεθνείς χρηματοδότες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εμπειρία μας στη διαχείριση χρηματοδοτήσεων προς άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κατά την περίοδο της βαθιάς οικονομικής ύφεσης στη χώρα μας, συνιστούν τα εχέγγυα για την αποτελεσματική συνεισφορά μας. Σκοπός μας, μέσα από το πρόγραμμα αυτό είναι να ενισχυθούν οι Οργανώσεις ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες στους πλέον ευάλωτους συνανθρώπους μας και να ενδυναμωθεί η φωνή τους».

 Ανοιχτές οι δυο πρώτες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund απευθύνεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ήδη, είναι ανοιχτές οι δυο πρώτες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορούν:

  1. Την ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων: προθεσμία υποβολής προτάσεων η 21η Ιουνίου 2019 και διαθέσιμη χρηματοδότηση 2.904.000 €
  2. Την ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών: προθεσμία υποβολής προτάσεων η 21η Ιουνίου 2019 και διαθέσιμη χρηματοδότηση 1.970.000 €

Οι οργανώσεις που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για τις δυο ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος, θα βρουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στον ιστότοπο του προγράμματος www.activecitizensfund.gr

Διμερής συνεργασία

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund ενθαρρύνει την ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών οργανισμών και ΜΚΟ που προέρχονται από τις δωρήτριες χώρες, με στόχο την επίτευξη γόνιμων συνεργασιών και κοινών δράσεων, την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των οργανώσεων και του τομέα, συνολικά. Η σχετική πρόσκληση ανακοινώθηκε εχθές, 21 Φεβρουαρίου 2019, με διαθέσιμη χρηματοδότηση 92.000 ευρώ. Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του προγράμματος www.activecitizensfund.gr.

Active Citizens Fund Roadshow

Εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος Active Citizens Fund θα πραγματοποιηθούν, ακόμα, στη Θεσσαλονίκη (26&27/2), τη Δράμα (28/2 και 1/3), την Πάτρα (14&15/3) και το Ηράκλειο (20&21/3). Σε καθεμία από τις πόλεις αυτές, όπως και στην Αθήνα σήμερα Παρασκευή 22/2 και αύριο Σάββατο 23/2, πραγματοποιούνται εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building) των ΜΚΟ, προκειμένου να συμπληρώσουν τις αιτήσεις για το πρόγραμμα. Στις 7/3 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό εργαστήριο για τη συμπλήρωση αιτήσεων στην Αθήνα.

EEA Grants

Τα EEA Grants υποστηρίζουν προγράμματα για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών, συνολικού ύψους 158 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, στην εμπέδωση των δημοκρατικών διαδικασιών μέσω της ισχυροποίησης του τομέα της κοινωνίας των πολιτών και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά, καθώς και στην βιωσιμότητα του τομέα. Έμφαση δίνεται στο σεβασμό και την ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων, όπως οι Ρομά και τα Ασυνόδευτα Παιδιά Πρόσφυγες.

Περισσότερα: https://eeagrants.org/