ΧΩΡΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ