Άρθρο | Ενδοοικογενειακή βία: Μεγαλώνοντας με βία στο σπίτι


από το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow

Σε όλες τις κοινωνίες σήμερα, ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης γύρω από την παιδική ηλικία είναι η έκθεση στη βία και ακόμα ειδικότερα η έκθεση σε βία μέσα στην ίδια την οικογένεια. Με την πάροδο του χρόνου επίσης, παρατηρούμε βελτιώσεις και μετατοπίσεις ως προς την αντιμετώπιση του θέματος.

Παρόλα αυτά, ακόμα και σήμερα, πολλών η επωδός παραμένει η φράση «κι εγώ που έφαγα μερικές τι έπαθα;» και άλλες συναφείς.

Να σημειώσουμε βέβαια ότι βία απέναντι στα παιδιά δεν είναι μόνο η σωματική, αλλά και η συναισθηματική και η λεκτική βία, και φυσικά η κάθε μορφής παραμέληση.

Αναστοχαζόμενοι πάνω στη λειτουργία της υπηρεσίας ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής το πρώτο τετράμηνο του 2023, διαπιστώσαμε για μια ακόμη φορά πόσο καταστροφικές συνέπειες έχει η ενδοοικογενειακή βία στη ζωή του παιδιού και του μετέπειτα ενήλικα ακολούθως.

Με όχι μεγάλη έκπληξη δυστυχώς, παρατηρήσαμε τα εξής:

Σε πάνω από το 60% των περιστατικών που παρακολουθούμε (όλοι ενήλικες), ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την εμφάνιση σοβαρών ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών και κοινωνικών αποκλεισμών αποτελεί η παραμέληση και έκθεση σε βία μέσα στην οικογένεια, όταν ήταν παιδιά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, αφού στο Κέντρο δεχόμαστε ανθρώπους  διαφόρων εθνικοτήτων, το ποσοστό των Ελλήνων που απευθύνονται στην υπηρεσία μας με τέτοια αιτήματα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο άλλων εθνικοτήτων. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες είναι πιο βίαιοι στα παιδιά τους από ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες (εδώ μπορούν να δοθούν ποικίλες απαντήσεις), αλλά σίγουρα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η βία απέναντι στα παιδιά δεν έχει εθνικότητα.

Ταυτόχρονα, παρατηρήσαμε ότι αυτοί οι ωφελούμενοι είναι και αυτοί που χρειάζονται την πιο μακροχρόνια υποστήριξη και παραμένουν στην υπηρεσία περισσότερο από άλλους που δεν τους βαραίνουν στο παρελθόν τέτοιες εμπειρίες.

*Από τον Αύγουστο 2022, το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας χρηματοδοτείται από τα EEA Grants με διαχειριστή της δωρεάς τους ΣΟΛ Crowe και HumanRights360.

**Από 1/7/2021 έως 30/6/2023, το Kahane Foundation χρηματοδοτεί την Ψυχοκοινωνική υπηρεσία του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας.

***Το Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας υποστηρίζεται επίσης από τον Δήμο Αθηναίων.