ΔΩΡΕΕΣ

Από το 2013 μέχρι σήμερα, το SolidarityNow έχει υποστηρίξει την υλοποίηση 73 συνολικά προγραμμάτων που αφορούν στους εξής τομείς:

Μετανάστευση/Προσφυγικό: 25
Ανθρώπινα Δικαιώματα & Διαφορετικότητα: 6
Υγεία: 9
Δημοκρατία/Ενδυνάμωση Δομών: 4
Νομική Βοήθεια: 7
Απασχολησιμότητα: 6
Παιδιά/Νέοι & Εκπαίδευση: 8
Ενδυνάμωση των Γυναικών: 4
Διατροφική Ασφάλεια: 4


praksis

Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

Υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών υγείας στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας και στην Πολυκλινική της PRAKSIS, προκειμένου να βελτιωθεί και να αυξηθεί η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται από την οικονομική και την προσφυγική κρίση.
Το έργο υποστήριξε τη λειτουργία τμημάτων δερματολογίας, οφθαλμολογίας, καρδιολογίας, ορθοπεδικής, ψυχιατρικής, γυναικολογίας, οδοντιατρικής και γενικού ιατρού.

Ύψος δωρεάς: 143.600 EUR
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/5/2016-31/8/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: SN2016-005

Υπηρεσίες για την απασχόληση στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

Υποστήριξη της παροχής βασικών υπηρεσιών για την απασχόληση στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας, προκειμένου άτομα από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη για να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται συμπεριλαμβάνουν συμβουλευτική για συνεντεύξεις, αναζήτηση εργασίας, προετοιμασία βιογραφικού.

Ύψος δωρεάς: 39.401,33 EUR
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/5/2016-31/8/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης:SN2016-004

Ανθρωπιστική Υποστήριξη μέσω παρεμβάσεων σε Κέντρα Κράτησης

Παροχή ιατρικής υποστήριξης, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής βοήθειας στους πολίτες τρίτων χωρών που κρατούνται στο Κέντρο, μέσω σύμπραξης τριών ΜΚΟ: PRAKSIS, Άρσις και Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Διανομή ειδών προσωπικής υγιεινής, βασικής φαρμακευτικής αγωγής και διεξαγωγή ταχέων εξετάσεων (rapid tests) για τον ιό HIV και για τις ηπατίτιδες Β και C.
Ένα νέο λογισμικό αναπτύχθηκε για να καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική παρακολούθηση δράσεων που πραγματοποιούνται για τους ωφελούμενους, διαθέσιμο για χρήση από όλες τις ελληνικές ΜΚΟ.

Ύψος δωρεάς: 112,456.96 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/10/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Κόρινθος, Ελληνικό
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24819

“Break the Chain”: διήμερο Φεστιβάλ κατά της Εμπορίας Ανθρώπων – Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Το SolidarityNow ένωσε τις δυνάμεις του με τον Εθνικό Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και την Praksis σε μία ευρύτερη προσπάθεια να καταπολεμηθεί η εμπορία ανθρώπων μέσω της ενημέρωσης και συγκεκριμένα. του διεπιστημονικού φεστιβάλ με τίτλο “Break the Chain”.
Το SolidarityNow υποστήριξε επίσης τη θέση ενός/μιας Υπευθύνου Προγραμμάτων που επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση για την εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη λήψη προληπτικών μέτρων.

Ύψος δωρεάς: 65,594.84 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/10/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24818

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής – Κινητές Μονάδες σε Κω και Λέρο

Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε μετακινούμενους πληθυσμούς στην Λέρο και την Κω μέσω υποστήριξης δύο Κινητών Μονάδων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
Μέσω του έργου αυτού, πραγματοποιήθηκαν 8.000 ιατρικές επισκέψεις, στις αντίστοιχες υποδομές σε Κω και Λέρο και η παροχή φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης, η διενέργεια εμβολιασμών αλλά και η διευκόλυνση περιπτώσεων ασυνόδευτων ανηλίκων και η ψυχοκοινωνική στήριξη. Η δωρεά κάλυψε επίσης έξοδα που αφορούσαν στις απαραίτητες κτιριακές επισκευαστικές εργασίες για να υποστηριχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στα νησιά αλλά και στην Ορεστιάδα.

Ύψος δωρεάς: 772.593 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/7/2015-30/10/2016
Τόπος υλοποίησης: Κώς, Λέρος
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24207

Υπηρεσίες για την απασχόληση στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

Υποστήριξη της παροχής βασικών υπηρεσιών για την απασχόληση στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας, προκειμένου άτομα από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη για να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται συμπεριλαμβάνουν συμβουλευτική για συνεντεύξεις, αναζήτηση εργασίας, προετοιμασία βιογραφικού.

Ύψος δωρεάς: 212.627 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 26/2/2014-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-14232

*Η δράση υποστηρίχθηκε από το μηχανισμό χρηματοδότησης ΕΕΑ και την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της δράσης ΕΕΑGR08.02.

Διευρυμένες Ιατρικές Υπηρεσίες στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

Υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών υγείας στο Κέντρο Αλληλεγγύης στην Αθήνα και στην Πολυκλινική του Praksis, προκειμένου να βελτιωθεί και να αυξηθεί η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ευπαθών, περιθωριοποιημένων και φτωχότερων πληθυσμών που πλήττονται από την οικονομική κρίση.
Το έργο υποστήριξε τη λειτουργία τμημάτων δερματολογίας, οφθαλμολογίας, καρδιολογίας, ορθοπεδικής, ψυχιατρικής, γυναικολογίας, οδοντιατρικής και γενικού ιατρού.

Ύψος δωρεάς: 1,083.534 USD
Διάρκεια έργου: 26/2/2014-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-13788

*Η δράση υποστηρίχθηκε από το μηχανισμό χρηματοδότησης ΕΕΑ και την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της δράσης ΕΕΑGR08.02.

Υπηρεσίες για την απασχόληση στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας “Φρουραρχείο – δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Ύψος δωρέας: 13,423.70 USD
Διάρκεια έργου: 26/02/2014-30/04/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-18404

*Η δράση υποστηρίχθηκε από το μηχανισμό χρηματοδότησης ΕΕΑ και την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα.

Διευρυμένες ιατρικές υπηρεσίες στο Κέντρο Αλληλεγγύης “Φρουραρχείο – δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Ύψος δωρέας: 24,686.00 USD
Διάρκεια έργου: 26/02/2014-30/04/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-18405

*Η δράση υποστηρίχθηκε από το μηχανισμό χρηματοδότησης ΕΕΑ και την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα.

Γενική Ιατρική και Ψυχιατρική Υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη

Υποστήριξη παροχής ιατροφαρμακευτικής, ψυχιατρικής και κοινωνικής υποστήριξης από την PRAKSIS στο Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης με στόχο την εξυπηρέτηση ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Ύψος δωρέας: 308,758.00 USD
Διάρκεια έργου: 01/12/2013-30/11/2015
Τόπος υλοποίησης: Θεσσαλονίκη
Αριθμός Σύμβασης: OR2013-08122


arsis

Υπηρεσία Νομικής Συνδρομής στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

Δράση για τη συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών Νομικής Συνδρομής εντός του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού για τα δικαιώματά τους, την υπεράσπιση και την άσκηση τους.

Ύψος δωρεάς: 78.170 EUR
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/5/2016-31/8/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: SN2016-003

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας για κοινωνικο – οικονομικά ευάλωτες ομάδες «ΣΥΜ- ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» στην Αθήνα

Προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην αυξημένη ζήτηση για δωρεάν νομικές υπηρεσίες στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας, η Άρσις επέκτεινε το ωράριό της και ενίσχυσε την παροχή υπηρεσιών της με έναν επιπλέον δικηγόρο και έναν κοινωνικό λειτουργό, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του Κέντρου σε καθημερινή βάση (9:00 – 21:00).

Ύψος δωρεάς: 22.660 USD
Διάρκεια έργου: 20/7/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-22725

“ΣΥΜ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες

Υποστήριξη της νομικής υπηρεσίας με την επωνυμία «Συμ-Παράσταση» της Άρσις στο Κέντρο Αλληλεγγύης του SolidarityNow στη Θεσσαλονίκη.
Στόχο είχε την παροχή δωρεάν νομικής υποστήριξης σε πολίτες, Έλληνες και αλλοδαπούς, πληγέντες από την κρίση και σε άτομα μη προνομιούχων ευπαθών κοινωνικών ομάδων εφόσν πληρούσαν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια.

Ύψος δωρέας: 231,690.00 USD
Διάρκεια έργου: 01.12.2013 – 30.11.2014
Τόπος υλοποίησης: Θεσσαλονίκη
Αριθμός Σύμβασης: OR2013-10319

Πρόσθετη Δωρεά
Ύψος δωρέας: 17,346.00 USD
Διάρκεια έργου: 01/12/2013-30/11/2014
Τόπος υλοποίησης: Θεσσαλονίκη
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-14532

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας για κοινωνικο – οικονομικά ευάλωτες ομάδες «ΣΥΜ- ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» στη Θεσσαλονίκη

Το SolidarityNow υποστήριξε τη συνέχιση του προγράμματος παροχής νομικών υπηρεσιών στο Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης.
Σκοπός του προγράμματος ήταν να διασφαλιστεί η πρόσβαση για ανασφάλιστους Έλληνες και μετακινούμενους πληθυσμούς που αποκλείονταν από τη νομική προστασία.

Ύψος δωρεάς: 246,395.90 USD
Διάρκεια έργου: 21/12/2014-31/01/2016
Τόπος υλοποίησης: Θεσσαλονίκη
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-22725

Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ)

Το Κέντρο Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ είναι ένας χώρος που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πυρήνας για ευάλωτους νέους – εφήβους και νεαρούς ενήλικες μεταξύ 15 και 25 ετών, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
Μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως είναι η συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικής εργασίας στους δρόμους και σε κατασκηνώσεις αλλά και η δημιουργική απασχόληση στο «Κινητό Σχολείο», επιδιώκει την πρόληψη της περιθωριοποίησης των ευάλωτων νέων και ενισχύει τις δεξιότητές τους.
Η δωρεά του SolidarityNow είχε διάρκεια 14 μήνες και στόχο να εξυπηρετήσει 500 ωφελούμενους, εξασφαλίζοντας το λειτουργικό κόστος του ΚΥΝ, καθώς και την προστιθέμενη αξία της κινητής μονάδας και τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται για τις καλλιτεχνικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Ύψος δωρεάς: 50,330.52 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/3/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-21374

Παροχή νομικών υπηρεσιών στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

Υποστήριξη λειτουργίας του νομικού τμήματος του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενέστρων και πιο ευάλωτων πληθυσμών σε δωρεάν υπηρεσίες νομικής βοήθειας, υποστηρίζοντας έτσι το δικαίωμα όλων των πολιτών για αξιοπρεπή νομική εκπροσώπηση.

Ύψος δωρεάς: 319.884 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 26/2/2014-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-16148

*Η δράση υποστηρίχθηκε από το μηχανισμό χρηματοδότησης ΕΕΑ και την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της δράσης ΕΕΑGR08.02.

“Συμ-Παράσταση” Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας “Φρουραρχείο”– δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Ύψος δωρέας: 24,686.00 USD
Διάρκεια έργου: 26/02/2014-30/04/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-18407

*Η δράση υποστηρίχθηκε από το μηχανισμό χρηματοδότησης ΕΕΑ και την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα


logo_mazi_gia_to_paidi

Λειτουργία της Γραμμής 11525 και του Συμβουλευτικού Κέντρου για Οικογένειες και Μητέρες στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

Υποστήριξη λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου με σκοπό την ανταπόκριση στις ανάγκες των μητέρων για ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική και καθοδήγηση, μέσω συνεδριών και σεμιναρίων, καθώς και συνέχιση της υποστήριξης της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας 11525.

Ύψος δωρεάς: 43115,18 EUR
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/5/2016-31/8/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: SN2016-002

«Γραμμή Βοήθειας 11525»

Υποστήριξη για την κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της Γραμμής Βοήθειας 11525 στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας.

Ύψος δωρεάς: 5,498.80 USD
Διάρκεια έργου: 26/2/2014-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Ελλάδα
Αριθμός Σύμβασης : OR2014-18399

*Η δράση υποστηρίχθηκε από το μηχανισμό χρηματοδότησης ΕΕΑ και την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα.

«Γραμμή Βοήθειας 11525 – Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών» Συμβουλευτικό Κέντρο για μητέρες / γονείς / παιδιά

Υποστήριξη λειτουργίας Συμβουλευτικού Κέντρου με σκοπό την ανταπόκριση στις ανάγκες των μητέρων για ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική και καθοδήγηση, μέσω συνεδριών και σεμιναρίων.
Ειδικευμένοι επαγγελματίες ψυχολόγοι προσέφεραν οκτώ δωρεάν συνεδρίες συμβουλευτικής σε μητέρες που είχαν ανάγκη ή/και σε μητέρες των οποίων τα παιδιά χρήζουν βοήθειας στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας, καθώς και ψυχοπαιδαγωγικά σεμινάρια για τις κοινότητες της ευρύτερης περιοχής.

Ύψος δωρεάς: 166.351 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 26/2/2014-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-14053

*Η δράση υποστηρίχθηκε από το μηχανισμό χρηματοδότησης ΕΕΑ και την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της δράσης ΕΕΑGR08.02.

«Γραμμή Βοήθειας 11525 για το Παιδί» – Εθνική Γραμμή Βοήθειας για τα παιδιά, τους εφήβους και τους γονείς

Υποστήριξη λειτουργίας της Γραμμής Βοήθειας 11525, η οποία έχει ως στόχο να παρέχει ψυχο-κοινωνική τηλεφωνική υποστήριξη σε γονείς, μητέρες, παιδιά, εφήβους, εκπαιδευτικούς και ενδιαφερόμενους σε όλη την Ελλάδα.
[Η Γραμμή Βοήθειας 11525 προσφέρει συμβουλές και παραπομπές σε υπηρεσίες σχετικά με θέματα που αφορούν τα παιδιά και την ψυχική υγεία των μητέρων, το άγχος, το θυμό, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις σχέσεις γονιών-παιδιών, τη βία, τον εκφοβισμό, τις μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα που σχετίζονται με το διαζύγιο, την προστασία παιδιών, την κακοποίηση, παιδιών με ειδικές ανάγκες].

Ύψος δωρεάς: 69.526 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 26/2/2014-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-14052

*Η δράση υποστηρίχθηκε από το μηχανισμό χρηματοδότησης ΕΕΑ και την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της δράσης ΕΕΑGR08.02.

Γραμμή Βοήθειας 11525 – δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Ύψος δωρέας: 5,498.00 USD
Διάρκεια έργου: 26/02/2014-30/04/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-18399

11525 Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών – δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Ύψος δωρέας: 13,872.10 USD
Διάρκεια έργου: 26/02/2014-30/04/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-18403

*Η δράση υποστηρίχθηκε από το μηχανισμό χρηματοδότησης ΕΕΑ και την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα.


diktyo-gia-dikaiomata-paidiou

Κέντρο Ημέρας για Παιδιά

Υποστήριξη λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και του σεβασμού της διαφορετικότητας στις υποβαθμισμένες γειτονιές του κέντρου της Αθήνας. Απώτερος στόχος να δημιουργηθεί μία θετική αλλαγή για 2.500 παιδιά που μεγαλώνουν σε δύσκολες, κοινωνικά και οικονομικά, συνθήκες.
Το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά που λειτουργεί στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας προσφέρει εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στα παιδιά των ωφελούμενων καθώς και σε παιδιά και εφήβους της ευρύτερης περιοχής.

Ύψος δωρεάς: 234.790 USD
Διάρκεια έργου: 26/2/2014-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-14547

*Η δράση υποστηρίχθηκε από το μηχανισμό χρηματοδότησης ΕΕΑ και την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της δράσης ΕΕΑGR08.02.

Λειτουργία Κέντρου Ημέρας Παιδιού στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας

Υποστήριξη της λειτουργίας και των δράσεων του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά που λειτουργεί στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας προσφέροντας εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στα παιδιά των ωφελούμενων του Κέντρου καθώς και σε παιδιά και εφήβους της ευρύτερης περιοχής.

Ύψος δωρεάς: 53.970 EUR
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/5/2016-31/8/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης:SN2016-001

“Κέντρο Ημέρας για τα Παιδιά” – δωρεά για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Ύψος δωρέας: 23,688.70 USD
Διάρκεια έργου: 26/02/2014-30/04/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-18406

*Η δράση υποστηρίχθηκε από το μηχανισμό χρηματοδότησης ΕΕΑ και την Πρεσβεία της Νορβηγίας στην Ελλάδα.


giatroi-horis-synora

Επικοινωνία και Συνηγορία: μετακινούμενοι πληθυσμοί

Υποστήριξη προγράμματος με σκοπό τη μεγιστοποίηση της συνηγορίας για τους μετακινούμενους πληθυσμούς, ακολουθώντας τη διαδρομή μέσα από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η ομάδα του έργου συνεργάζεται με τα κατά τόπους γραφεία των των ΓΧΣ, προκειμένου να διαμορφωθεί μία τεκμηριωμένη προσέγγιση υποστήριξης της μετανάστευσης για την καλύτερη κατανόηση και παρακολούθηση των διαδικασιών ασύλου καθώς και, τη συνεργασία με σημαντικούς διεθνείς φορείς για την ανάπτυξη εκστρατειών ενημέρωσης.
Στόχος είναι, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ευαλωτότητα των μεταναστών και των προσφύγων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους καθώς και για τις συνθήκες διαβίωσής τους στα κέντρα υποδοχής.

Ύψος δωρεάς: 121.150 USD
Περίοδος: 15/5/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Ελλάδα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-22921

Αποκατάσταση Θυμάτων Βασανιστηρίων – Αθήνα

Οι ΓΧΣ, το Κέντρο Ημέρας ΒΑΒΕΛ και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες πρόσφεραν ολοκληρωμένες ψυχο-κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες σε θύματα βασανιστηρίων στην Αθήνα.

Ύψος δωρεάς: 210,936.20 USD
Διάρκεια έργου: 1/5/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-22881

Επείγουσα υποστήριξη των ιατρικών και ανθρωπιστικών αναγκών μεταναστών και προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου

Υποστήριξη της επείγουσας παρέμβασης του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας και εξέτασης, καθώς και την παροχή μη διατροφικών ειδών πρώτης ανάγκης σε πρόσφυγες και μετανάστες, μετά την άφιξή τους σε νησιά του Αιγαίου σε συνεργασία με τοπικές αρχές και φορείς.

Ύψος δωρεάς: 48,768.00 USD
Διάρκεια έργου: 25/10/2014-10/12/2014
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-18817


giatroi-tou-kosmou

MdM Solidarity House For All

Δημιουργία ενός ξενώνα για τη φιλοξενία έως και 45 ατόμων που προέρχονται από ευάλωτα περιβάλλοντα, στο κέντρο της Αθήνας.
Με τη δωρεά υποστηρίχθηκε η ανακαίνιση του κτιρίου και η λειτουργία των υπηρεσιών του:
• o ξενώνας λειτουργεί σε ένα 5όροφο κτίριο, 19 δωματίων
• τα άτομα φιλοξενούνται στο Σπίτι Αλληλεγγύης για μια περίοδο μεταξύ 6-10 μηνών
• το έργο περιλαμβάνει τρία σκέλη δραστηριοτήτων: α. ανακαίνιση του κτιρίου σύμφωνα με τα πρότυπα ενός σύγχρονου ξενώνα, β. λειτουργία προσωρινής στέγασης και, γ. παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και υπηρεσίες απασχολησιμότητας

Ύψος δωρεάς: 284,117.65 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/7/ 2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-22867

Άμεση Ανθρωπιστική Βοήθεια σε Λέσβο, Χίο & Τήλο

Άμεση ανθρωπιστική βοήθεια και ανακούφιση σε περισσότερους από 3.000 πρόσφυγες στη Λέσβο, τη Χίο και την Τήλο, σε συνεργασία με τις ΜΚΟ Μετάδραση και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.
Παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη), διευκόλυνση για ιατρικές εξετάσεις καθώς και υπηρεσίες διερμηνείας στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο.

Ύψος δωρεάς: 383.172 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/11/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Λέσβος, Χίος, Τήλος
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24204

Ανοιχτό Πολυϊατρείο Πάτρας

Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ωφελούμενους κατοίκους της Πάτρας αλλά και σε μετακινούμενους πληθυσμούς –μέσω της λειτουργίας του Ανοιχτού Πολυϊατρείου Πάτρας.
Το Πολυϊατρείο παρέχει από το 2013 ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες σε πάνω από 60 άτομα ανά ημέρα.
Η δωρεά αυτή εξασφάλισε τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν οι Γιατροί του Κόσμου και του γραφείου Υπηρεσίας Ασύλου Πατρών, που φιλοξενούνται στο ίδιο κτίριο

Ύψος δωρεάς: 164.200 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/6/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Πάτρα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-22917


kentro-zois

Κέντρο Ζωής

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη στους ανθρώπους που ζουν με HIV/AIDS στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργία της πρώτης ολοκληρωμένης δομής στη Β. Ελλάδα για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των κατοίκων που είναι φορείς του ιού HIV+
Το έργο περιλάμβανε τη δημιουργία και λειτουργία ενός νέου Κέντρου με στόχο την παροχή άμεσης ψυχοκοινωνικής στήριξης στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, την αύξηση πρόσβασης στην πληροφόρηση/εκπαίδευση του ευρύτερου πληθυσμού στη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα.

Ύψος δωρεάς: 59.161 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/12/2015-31/7/2016
Τόπος υλοποίησης: Θεσσαλονίκη
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24203

Κέντρο Ζωής – «Αν ήμουν θετικός/ή στον ιό HIV»: Βιωματική Εκστρατεία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα

Ενημερωτική εκστρατεία κατά του στιγματισμού του ιού HIV και ευαισθητοποίηση ευρύτερου κοινού στο δίκτυο μέσων μεταφοράς της Αθήνας.

Ύψος δωρεάς: 22.602 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/10/2015-31/1/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-23238


metadrasi-296x160

Παροχή έκτακτης νομικής βοήθειας σε παραμεθόριες περιοχές

Η Μετάδραση παρείχε νομικές και μεταφραστικές υπηρεσίες στους νεοαφιχθέντες μικτούς πληθυσμούς, κατά την άφιξή τους στα νησιά της Χίου, της Σάμου και της Λέσβου.
Η νομική ομάδα του Προγράμματος παρείχε υπηρεσίες σε 6.000 άτομα από τον Ιούνιο έως το Δεκέμβριο του 2015.
Το έργο πέτυχε την καταγραφή και υποστήριξη των ευάλωτων περιπτώσεων, την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τους νεοαφιχθέντες, την πρόσβαση σε διεθνή προστασία και στην πληροφόρηση καθώς και τη διευκόλυνση διαδικασιών σε περιπτώσεις οικογενειακών επανενώσεων.

Ύψος δωρεάς: 20.619 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 2/6/2015-31/12/2015
Τόπος υλοποίησης: Λέσβος, Χίος, Σάμος
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-22391

Μετάδραση – Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας (HELP)

Υποστήριξη προγράμματος με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε ένα από τα σημεία εξόδου των προσφύγων –την Ειδομένη. Το έργο αφορούσε στην παροχή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, κοινωνική πρόνοια (έγκαιρη παραπομπή των ευάλωτων περιπτώσεων στις αρμόδιες αρχές και οργανώσεις) σε περίπου 10.000 πρόσφυγες.

Ύψος δωρεάς: 157.978 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 5/10/2015-5/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Ειδομένη
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24072

Υποστήριξη της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στα νησιά τη Κω και της Λέρου. Η Μετάδραση θα εξυπηρετήσει 8.100 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

Ύψος δωρεάς: 217.877 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/9/2015-30/10/2016
Τόπος υλοποίησης: Κως, Λέρος
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24054


babel

Κέντρο Ημέρας Βαβέλ – “Not Alone in Crisis – N.I.C.A.”

Υποστήριξη λειτουργίας παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας για ωφελούμενους που έχουν βρεθεί σε «νομικό κενό» κι έχουν παγιδευτεί εξαιτίας της έλλειψης πρόσβασης στην κοινωνική ασφάλεια.
Στο πρόγραμμα δόθηκε προτεραιότητα στην ψυχική υγεία των παιδιών μέσω της δημιουργίας μιας μονάδας για τα παιδιά.

Ύψος δωρεάς: 69.444 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/9/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Ελλάδα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-23220

ΒΑΒΕΛ – “Not Alone in Crisis (N.I.C.A.)”

Υποστήριξη του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών, ευάλωτων κατοίκων της Κυψέλης.
Το έργο υποστήριξε άτομα που δεν είχαν ή έχασαν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, και ιδιαίτερα μετανάστες χωρίς έγγραφα και Έλληνες που είναι αποκλεισμένοι από το σύστημα ασφάλισης ως συνέπεια της κρίσης.

Ύψος δωρεάς: 45,000.00 USD
Διάρκεια Έργου: 01/09/2014 – 31/08/2015
Τόπος Υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-12459


caritas_hellas-752x306

Caritas – Πρόγραμμα Προσφύγων

Πρόγραμμα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε πρόσφυγες και άλλους μετακινούμενους πληθυσμούς (διατροφική υποστήριξη, μαθήματα γλώσσας κ.ά).

Ύψος δωρεάς: 66.929 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/9/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-25639


ell-symvoulio-giatous-metanastes

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) – Καταπολέμηση της Προσφυγικής Κρίσης στην Αθήνα

Υποστήριξη προγράμματος με σκοπό να καλυφθούν κοινωνικές, νομικές, στεγαστικές και διατροφικές ανάγκες των προσφύγων καθώς και ενδυνάμωσης των ικανοτήτων των εργαζομένων σε μη κυβερνητικές οργανώσεις για αποτελεσματικότερη παρέμβαση.

Ύψος δωρεάς: 192,231.68 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 15/10/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-25405

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες – ΕΣΠ – Παροχή νομικής και ψυχο-κοινωνικής βοήθειας στη Θεσσαλονίκη

Η δωρεά υποστήριξε το ΕΣΠ να συνεχίσει τις δραστηριότητές του προσφέροντας νομικές υπηρεσίες και ψυχο-κοινωνική υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες καθώς και σε θύματα ρατσιστικής βίας.
Το πρόγραμμα υποστήριξε ευάλωτα άτομα στη Θεσσαλονίκη και στα κέντρα κράτησης/υποδοχής πριν τη μετακίνησή τους στη Β.Ελλάδα (Παρανέστι, Ξάνθη, Έβρο). Συνέβαλε επίσης στην ευαισθητοποίηση των αρχών, των ενδιαφερομένων και του ευρύτερου κοινού σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των προσφύγων.
Το SolidarityNow υποστήριξε επίσης εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει το ΕΣΠ, όπως είναι η εξέταση ευάλωτων περιπτώσεων, η εκπροσώπησή τους για τη χορήγηση ασύλου και η υπεράσπισή τους προκειμένου 2.000 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες να ασκήσουν τα κοινωνικά και νομικά δικαιώματά τους.

Ύψος δωρεάς: 299,285.10 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/2/2015-31/8/2016.
Τόπος υλοποίησης: Θεσσαλονίκη και Β.Ελλάδα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-22721

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες – “Νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη”

Υποστήριξη προγράμματος διάρκειας 18 μηνών για τη λειτουργία υπηρεσίας νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης προσφύγων στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε Κέντρα Κράτησης της Β. Ελλάδας.

Ύψος δωρεάς: 194,283.00 USD
Διάρκεια έργου: 01/07/2013-31/12/2014
Τόπος υλοποίησης: Θεσσαλονίκη
Αριθμός Σύμβασης: OR2013-06801


merimna-anilikonmerimna-anilikon-2

Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων (ΣMA) – Παροχή υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανήλικους

Το πρόγραμμα παρέχει στέγη, φροντίδα και υποστήριξη σε 17 εφήβους από τρίτες χώρες που φιλοξενούνται από το Σύλλογο, προσφέροντας ψυχοκοινωνική στήριξη, νομικές συμβουλές, εκπαιδευτική βοήθεια, επαγγελματική κατάρτιση και καθοδήγηση στα φιλοξενούμενα παιδιά.

Ύψος δωρεάς: 48.970 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/6/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-22695

Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων – Κέντρο για Νέους Πρόσφυγες

Δημιουργία ξενώνα για τη φιλοξενία 20 νεαρών αγοριών, πρώην ασυνόδευτων ανηλίκων που μόλις ενηλικιώθηκαν, και μένουν εκτός του υφιστάμενου δικτύου κοινωνικής προστασίας.

Ύψος δωρεάς: 359.482 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/10/2015-30/10/2016
Τόπος υλοποίησης: Ελλάδα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24226


Print

Δήμος Θεσσαλονίκης – Δράση για τους Πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη – Στέγαση και Υπηρεσίες Υποστήριξης

Υποστήριξη μίας σειράς δράσεων, όπως:
• Διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία για 80 άτομα/ ημέρα για 6 μήνες,
• Ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα, κυρίως σε πρωτοβάθμιες ιατρικές υπηρεσίες, φαρμακευτική υποστήριξη και παραπομπή σε αρμόδιες οργανώσεις/δομές για περαιτέρω φροντίδα και,
• Νομικές συμβουλές και ενημέρωση σε 400 άτομα, ιδιώς σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας.

Ύψος δωρεάς: 224,581.60 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/1/2016-30/8/2016
Τόπος υλοποίησης: Θεσσαλονίκη
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24680


thetiki-foni

Θετική Φωνή – Άνθρωποι που Ζουν με τον ιό HIV: Παρέμβαση – Υποστήριξη – Διάγνωση – Ενδυνάμωση

Υποστήριξη μιας σειράς δράσεων, όπως:

• “Rapid test” τον ιό HIV και για άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, στα Athens και Thessaloniki Checkpoints
• Έρευνες για διεμφυλικούς εργαζόμενους του σεξ
• Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης που στόχο έχουν να περιορίσουν την αύξηση των νέων μολύνσεων, να καταπολεμήσουν το στιγματισμό, και να εκπαιδεύσουν το κοινό, ειδικότερα τους νέους.
• Νομική /ψυχοκοινωνική υποστήριξη για τον ιό σε άτομα με HIV+,
• Είδη πρώτης ανάγκης σε χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών (ΧΕΝ)
• Στήριξη πρώην κρατουμένων μετά την αποφυλάκισή τους για την επανένταξή τους

Ύψος δωρεάς: 111.109 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/8/2015-30 /4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24668


olke-logo-250

ΟΛΚΕ – Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων λόγω Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου

  • Γραμμή βοήθειας -η οποία δημιουργήθηκε στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας-, παρέχοντας ψυχο-κοινωνική στήριξη σε LGBT+ άτομα, στις οικογένειές τους και σε εκπαιδευτές.
  • Υποστήριξη εκστρατείας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το γάμο και τη συμβίωση ατόμων ίδιου φύλου.

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Athens Pride, το Thessaloniki Pride και τη Θετική Φωνή.

Ύψος δωρεάς: 99,493.60 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/12/2015-31/8/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24667


new-venture-fund

New Venture Fund – Πρωτοβουλία Κοινωνικής Ένταξης

Έρευνα και σχεδιασμός ενός αναπτυγμένου συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης αναγκών (κοινωνικών, εργασιακών και υγείας) των κατοίκων του Δήμου Αθηναίων με σκοπό τη διασύνδεση και την αποτελεσματική και γρήγορη παραπομπή σε κατάλληλες υπηρεσίες και δομές.
Επιλεγμένοι ωφελούμενοι υποστηρίχθηκαν ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας λαμβάνοντας εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και αναζήτησης εργασίας, καθώς και μέσω της συμμετοχής τους στο “Social Enterprises for Integration Initiative” (SEI).

Επιπλέον, η δωρεά στήριξε οικονομικά το Athens Partnership Organization.

Ύψος δωρεάς: 280.700 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 30/10/2015-30/10/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24666


ilga

ILGA – 19ο Ετήσιο Συνέδριο

Κάθε χρόνο, το ετήσιο συνέδριο της ILGA-Europe συγκεντρώνει εμπλεκόμενους φορείς, ακτιβιστές LGBTI, προσωπικότητες που διαμορφώνουν πολιτικές, χρηματοδότες και άλλους συμμάχους της LGBTI κοινότητας, με στόχο να επιτευχθεί πολιτική, κοινωνική και νομική πρόοδος όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των LGBTI στην Ευρώπη.
Το SolidarityNow υποστήριξε τη διοργάνωση του συνεδρίου της ILGA στην Αθήνα το 2015 που πραγματοποιήθηκε 28 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου, 2015. Το συνέδριο συγκέντρωσε πάνω από 450 ακτιβιστές LGBTI από όλη την Ευρώπη και διευκόλυνε τη συμμετοχή τους δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που έχουν υποστεί διπλή περιθωριοποίηση.

Ύψος δωρεάς: 4.624 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/10/2015-1/12/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24663


Σύλλογος Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Τήλου – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να σωθούν ζωές

  • Υπηρεσίες υποδοχής, ενδυνάμωση ικανοτήτων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες στο νησί της Τήλου.
  • Παροχή μη διατροφικών ειδών και ειδικών πακέτων με είδη προσωπικής υγιεινής στους μετακινούμενους πληθυσμούς που φτάνουν στο νησί.
  • Ανακατασκευές, υπηρεσίες διαμονής, αγορά οχημάτων ειδικής χρήσης.

Ύψος δωρεάς: 212.172 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/10/2015-30/10/2016
Τόπος υλοποίησης: Τήλος
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24437


Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης – Προστασία των Αιτούντων Άσυλο & Ευάλωτων Ομάδων

Υποστήριξη του έργου της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης με στόχους: 1. να παρέχει προστασία σε αιτούντες άσυλο και ευάλωτες ομάδες στη Λέσβο, 2. να κινητοποιήσει αποστολές για παροχή στήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αυτές αναπτύσσονται στα ελληνικά νησιά και τα σύνορα και, 3. να διεξαγάγει αποστολές αξιολόγησης στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση και καταγραφή δεδομένων σχετικά με τις αναμενόμενες ροές για το 2016.
Το έργο στόχευε στην ενίσχυση της προστασίας μέσω συγκεκριμένων δράσεων, στην ευαισθητοποίηση, τη διαμεσολάβηση και υπεράσπιση με βάση την ήδη υπάρχουσα εμπειρία της οργάνωσης στη Λέσβο.

Ύψος δωρεάς: 576.373 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/9/2015-31/8/2016
Τόπος υλοποίησης: Λέσβος, Τουρκία, Βαλκάνια
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24078


sholiki-symvouleytiki

Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας – Διεθνές Πρόγραμμα “We C.ARE”

Διεθνές πρόγραμμα κατάρτισης που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, με έμφαση στην πρόληψη και την παρέμβαση στη σχολική κοινότητα, υποστηρίζοντας παιδιά και γονείς σε περιόδους κοινωνικής κρίσης και στην οικοδόμηση ενός διεθνούς δικτύου «σχολείων φροντίδας».
Μέσα από ένα διαδικτυακό εργαλείο το οποίο συνδέει σχολεία από διαφορετικές τοποθεσίες στην Ελλάδα και τον κόσμο, το έργο ενίσχυε την κατανόηση και το χειρισμό των επιθετικών συμπεριφορών, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως σε γονείς και δασκάλους.

Ύψος δωρεάς: 55.544 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/9/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Ελλάδα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24070


logo_prometheus_%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%b7%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%83

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος “Προμηθέας” – Streetwork.gr

Υποστήριξη ανάπτυξης μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό τη χαρτογράφηση δομών και υπηρεσιών που παρέχονται σε ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα.

Ύψος δωρεάς: 35.228 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/8/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Ελλάδα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24069


Η Ζωή Πλαγίως – Βελτίωση προγράμματος κατάρτισης για ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες

Λόγω της έλλειψης ειδικευμένων κρατικών υπηρεσιών για άτομα με ειδικές ανάγκες, το έργο αυτό είχε ως στόχο να προωθήσει την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην τοπική κοινότητα της Θεσσαλονίκης και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανεξάρτητη διαβίωση αυτών των ανθρώπων.
Μέσα από ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα υποστηρίχθηκε η κατάρτιση ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους (100 συνολικά) καθώς και 60 εθελοντών από το ευρύτερο περιβάλλον τους (οικογένεια, σχολείο, εργασία, γειτονιά).

Ύψος δωρεάς: 33.392 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/9/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Θεσσαλονίκη
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24055


skep_logo

Σ.Κ.Ε.Π.- Εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της αναπηρίας

Μέσα από ένα εύρος δραστηριοτήτων –όπως ανοιχτές συζητήσεις χωρίς λογοκρισία και η χρήση ενός κώδικα επικοινωνίας με έμφαση στο σεβασμό και την αποδοχή- το πρόγραμμα επιδίωκε να αναμορφώσει τη στάση των μαθητών απέναντι στην αναπηρία.
Ομιλητές με αναπηρία διεξήγαγαν συζητήσεις στις τάξεις προκειμένου να αποκαταστήσουν ένα κλίμα κατανόησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Ύψος δωρεάς: 24.437 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/9/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Ελλάδα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-24053


generation-2-0-for-rights-equality-diversity-generation-2-0-red

Generation 2.0 για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και τη Διαφορετικότητα – Το Ηφαίστειο της Διαφορετικότητας

  • Δημιουργία ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού που είχε ως στόχο την εξοικείωση του ατόμου με έννοιες όπως η διαφορετικότητα και η αποδοχή των άλλων -με έμφαση σε εθνικές, θρησκευτικές ή άλλες μειονοτικές ομάδες.
  • Δραστηριότητες στα σχολεία που ουσιαστικά αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας -δηλαδή, μιας πολυπολιτισμικής και πολύμορφης κοινωνίας.

Ύψος δωρεάς: 25.732 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/10/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-23267


melissa-300x300

Μέλισσα: Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα

Οικονομική στήριξη της σύστασης και λειτουργίας του πρώτης δομής που φιλοξενεί τις δραστηριοτήτων του Δικτύου Μεταναστριών στην Ελλάδα για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών μέσω της παροχής ενός ασφαλούς μέρους και μιας πλατφόρμας για γυναίκες διαφορετικής καταγωγής ώστε να ενδυναμωθεί η φωνή τους.

Ύψος δωρεάς: 75.255 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/6/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-23258


Φάρος – Περιπέτειες Φάρου

Το πρόγραμμα προέβλεπε το σχεδιασμό και την υλοποίηση 12 δραστηριοτήτων αναψυχής ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων καθώς και την ενδυνάμωση των δομών του οργανισμού.

Ύψος δωρεάς: 5.624 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/9/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-23244


symepe

ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε. – Κέντρο για τη Διάγνωση και Θεραπεία Παιδιών με αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες στη Θεσσαλονίκη

Στήριξη του ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση των δομών του και την ανάπτυξη τμήματος εύρεσης πόρων.
Με βάση τη Θεσσαλονίκη, το ΣΥ.ΜΕ.Π.Ε παρέχει: 1. εκπαίδευση σε ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται με ανήλικους και ανθρώπους που ενδιαφέρονται για θέματα που σχετίζονται με τα παιδιά και την ψυχική τους υγεία, 2. υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε κοινωνικές οργανώσεις και σωματεία προστασίας παιδιών, σχολεία κλπ και, 3. ενισχύει την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των παιδιών.

Ύψος δωρεάς: 22,613.87 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/11/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-23130


ergani

ΕΡΓΑΝΗ – SO NEW (SOcial entrepreNEurship noW)

Υποστήριξη Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που προσφέρει υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας και ενίσχυσης δεξιοτήτων, δίνοντας έμφαση στην ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Το έργο πρόσφερε την υποστήριξη της σύστασης κοινωνικών επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τη δημιουργία χώρου incubator για τις νεοπαγείς κοινωνικές επιχειρήσεις.

Ύψος δωρεάς: 168.000 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 31/7/2015-30/7/2016
Τόπος υλοποίησης: Θεσσαλονίκη
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-23124


symbiosis-31

ΣΥΜΒΙΩΣΙΣ – DOKUMENTA: Ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και των μεταναστευτικών κοινοτήτων σε θέματα επικοινωνίας, συνηγορίας και ΜΜΕ

Το έργο ενδυνάμωνε τη συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των μεταναστευτικών κοινοτήτων στο δημόσιο διάλογο, στην ενημέρωση και τη δημόσια παρέμβαση, την αποτελεσματικότερη σχέση με τα ΜΜΕ και την κατάρτιση 30 μη κυβερνητικών οργανώσεων στη Β. Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση για τη διάδοση καλών πρακτικών, την προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης.

Ύψος δωρεάς: 79.498 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 30/6/2015-30/4/2016
Τόπος υλοποίησης: Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-23115


Ηλιαχτίδα – Lesbian Xenia Land

Το SolidarityNow υποστήριξε τη ΜΚΟ Ηλιαχτίδα για την παροχή σε ευάλωτα άτομα ή οικογένειες, προσωρινής στέγασης και ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης.

Ύψος δωρεάς: 45,318.40 USD
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 16/8/2015-15/1/2016
Τόπος υλοποίησης: Λέσβος
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-22686


mporoume

ΜΠΟΡΟΥΜΕ – Εξοικονομούμε Τρόφιμα-Σώζουμε Ζωές – “Είμαστε Οικογένεια” – Προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

Υπό το συντονισμό του ΜΠΟΡΟΥΜΕ, το SolidarityNow ένωσε τις δυνάμεις του με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων Νίκαιας-Ρέντη, Ζωγράφου και Αχαρνών, τις αλυσίδες τροφίμων ΑΒ Βασιλόπουλος και Σκλαβενίτης, προκειμένου να βοηθήσει ευάλωτες οικογένειες να αντιμετωπίσουν την πείνα και τον υποσιτισμό.
Για 6 μήνες διανεμήθηκαν μηνιαία κουπόνια τροφίμων σε 50 οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, μακριά από τη λογική του συσσιτίου.

Αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη.

Ύψος δωρεάς: 38.502 USD (Αθήνα) – 35.182 USD (Θεσσαλονίκη)
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 1/10/2015-31/3/2016
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα, Νίκαια
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-22664 / Αριθμός Σύμβασης: OR2015-22662


mousiki

Μουσική Κίνηση “Στήριξη και φροντίδα μέσω της Μουσικής – προγράμματα μουσικοθεραπείας για Παιδιά και Οικογένειες”

Η Μουσική Κίνηση σε συνεργασία με την Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία” υλοποίησε το πρόγραμμα: “Στήριξη και Φροντίδα μέσα από την Μουσική – Προγράμματα Θεραπείας για το βρέφος, το παιδί και την οικογένεια με εργαλείο τη Μουσική”.

Ύψος δωρέας: 6,250.00 USD
Διάρκεια έργου: 01/12/2013-30/11/2015
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-19077


afi

AFI – ” Εφαρμογή της μικροπίστωσης στην Ελλάδα”

Υποστήριξη ενός πιλοτικού προγράμματος με στόχο την προώθηση της μικροχρηματοδότησης στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα της ActionAid Ελλάς και του γαλλικού οργανισμού Adie.
Η πρωτοβουλία AFI υποστηρίζει άτομα που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα και δεν έχουν πρόσβαση στα αναγκαία κεφάλαια, μέσω της παροχής εκπαίδευσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και μικροπιστώσεων.

Ύψος δωρεάς: 206,317.00 USD
Διάρκεια έργου: 01/06/2014-31/05/2015
Τόπος Υλοποίησης: Ευρύτερες περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης
Αριθμός Σύμβασης: OR2014-12780


ikpi

ΙΚΠΙ – “Μελέτη για τις υγειονομικές ανάγκες των κατοίκων του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος Αθηνών”

Υποστήριξη έρευνας που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής με σκοπό τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των αναγκών των κατοίκων του 4ου ΔΔ της Αθήνας.
Απώτερος σκοπός ήταν τα ευρήματα της έρευνας να συμβάλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους κατοίκους, καθώς και στην ανάπτυξη νέων, στοχευμένων υπηρεσιών που θα αντιμετωπίζουν επαρκέστερα τις ανάγκες των κατοίκων.

Ύψος δωρεάς: 24.522 USD
Διάρκεια έργου: 31/03/14-30/06/14
Τόπος υλοποίησης: 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηνών


50

50+ – “Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη”

Υποστήριξη του οργανισμού 50+ Hellas με σκοπό τη συμμετοχή στο πανευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ευαισθητοποίση των πολιτών άνω των 50 ετών, σχετικά με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ύψος δωρεάς: 8,793.00 USD
Διάρκεια έργου: 01/09/2013-31/12/2014
Τόπος υλοποίησης: Αθήνα
Αριθμός Σύμβασης: OR2013-09977


%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf

Μαρινόπουλος – “Κοινωνικό Παντοπωλείο”

Πρόγραμμα υποστήριξης της επέκτασης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Ομίλου Μαρινόπουλος στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Ο στόχος του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η υποστήριξη ευάλωτων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού, παρέχοντας δωρεάν προϊόντα που είναι διαθέσιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, σε άτομα με χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα.

Ύψος δωρεάς: 275,346.99 USD
Διάρκεια έργου: 29/10/2013-30/04/2014
Τόπος υλοποίησης: Θεσσαλονίκη


avanti2

Avanti Europe – “Πανευρωπαϊκή Επικοινωνική Εκστρατεία”

Υποστήριξη της πανευρωπαϊκής επικοινωνιακής εκστρατείας “Avanti Europe” για την αναθεώρηση των πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα.

Ύψος δωρέας: 94,000.00 USD
Διάρκεια έργου: 15/02/2013-09/05/2013
Τόπος υλοποίησης: Ελλάδα


Δωρεές infographic