ΔΩΡΕΕΣ

Aπό την ίδρυσή του, το SolidarityNow υποστηρίζει οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για δράσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά ή ενισχυτικά στις δράσεις που το ίδιο υλοποιεί.
Σκοπός μας να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους αλλά και να ενισχύσουμε την Κοινωνία των Πολιτών στην
Ελλάδα.