Εκπαιδευτικός (μαθηματικά, επιστήμες)

Υποβολή μέχρι: 31/03/2019
Τοποθεσία: Ριτσώνα, Οινόφυτα, Θήβα, Ανδραβίδα

Υποβολή έως: 31/03/2019
Τοποθεσία: Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων σε Ριτσώνα, Οινόφυτα, Θήβα, Ανδραβίδα, Θερμοπύλες

Τίτλος Θέσης: Εκπαιδευτικός (μαθηματικά, επιστήμες)

Καθεστώς απασχόλησης: Μερική απασχόληση

Αρμοδιότητες

 1. Παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών προσφύγων και μεταναστών.
 2. Επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και του προγράμματος διδασκαλίας ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των παιδιών και νέων
 3. Διανομή εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις τρέχουσες
 4. Update and maintain effective workplans
 5. Διασφάλιση μηχανισμού τακτικής παρακολούθησης των αναγκών και συστηματικής τους αναφοράς
 6. Διατήρηση αρχείου, ηλεκτρονικά και φυσικά
 7. Υποστήριξη σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 8. Συμμετοχή στη διαπίστωση εξιδεικευμένων αναγκών και στη δημιουργία σχεδίου παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες
 9. Τακτική επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη συμμετοχή τους στις τάξεις και αντιμετώπιση τυχόν περαιτέρω θεμάτων

Προσόντα

Τυπικά

 • Πτυχίο Μαθηματικού/Φυσικές επιστήμες ή άλλο σχετικό πτυχίο
 • Τουλάχιστον ένα έτος αποδεδειγμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας σε ομάδες
 • Διοικητικές και αναλυτικές δεξιότητες για την έγκαιρη επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιθυμητά

Ιδιαίτερο πλεονέκτημα θεωρείται εφόσον οι υποψήφιοι/ες διαθέτουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο/μεταπτυχιακός τίτλος στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Εμπειρία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διδασκαλία, ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος και υλοποίησή του.
 • Εμπειρία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών
 • Εμπειρία στη σύνταξη μηνιαίων αναφορών
 • Γνώση Αραβικών ή Φάρσι

 

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση recruitment@solidaritynow.org μέχρι τις 31/3/2019 αναφέροντας στο θέμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου “SN Εκπαιδευτικός/περιοχή που ενδιαφέρεστε.”

Ο Οργανισμός SolidarityNow είναι εργοδότης που προσφέρει ίσες ευκαιρίες. Τα άτομα  με αναπηρία και οι ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες ενθαρρύνονται έντονα να υποβάλουν αίτηση.

Λόγω του επειγόντως χαρακτήρα της πρόσληψης, το SN διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία αμέσως μόλις εντοπιστεί ο κατάλληλος υποψήφιος.


Disclaimer: Before submitting your CV, please read carefully the employees’ privacy notice on the processing of personal data pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and the respective Greek legislation.