EEA Grants 2022-2023

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας του SolidarityNow από τον μηχανισμό στήριξης EEA Grants ξεκινά την τρίτη φάση της για την περίοδο, Αύγουστος 2022 – Ιούλιος 2023.  Το έργο «Αυξημένες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης για ευάλωτα άτομα» του Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας (ΚΑΑ) υλοποιείται από το SolidarityNow, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της φτώχειας».

Στο πλαίσιο αυτής της χρηματοδοτικής υποστήριξης ενισχύεται η λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχονται δωρεάν στο Κέντρο: α) κοινωνική υπηρεσία, β) ψυχολογική υποστήριξη-συμβουλευτική, γ) νομική υπηρεσία, δ) λογιστική υπηρεσία, ε) υπηρεσία απασχολησιμότητας.

Το παραγόμενο υλικό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που δημιουργείται στο πλαίσιο αυτής της χρηματοδοτικής περιόδου, αναρτάται στην παρούσα σελίδα και προωθείται συμπληρωματικά μέσα από τα κύρια κανάλια επικοινωνίας του SolidarityNow (ιστοσελίδα, ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα).

Ανθρώπινες ιστορίες και Άρθρα

Δελτία Τύπου

Γραφήματα (Infographics)

Ενημερωτικά δελτία (newsletter)

Οπτικοακουστικό υλικό

Εκδήλωση ολοκλήρωσης της χρηματοδοτικής περιόδου Αύγουστος 2022 – Ιούλιος 2023

  • 29.06.023 | Εκδήλωση για την ολοκλήρωση της 3ης φάσης της χρηματοδοτικής υποστήριξης από τα ΕΕΑ Grants στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας – Παρουσίαση αποτελεσμάτων, επιτευγμάτων και ανθρώπινων ιστοριών.

Η ατζέντα της εκδήλωσης εδώ.

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Μαριλύν Πολένα, Γενική Διευθύντρια | Email: marilynp@solidaritynow.org, Τηλ. 210 6772500

Βάλια Ανδρακάκου, Συντονίστρια ΚΑΑ | Email: valia@solidaritynow.org, Τηλ. 210 8220883

=========================================

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από της τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org & www.eeagrants.gr

Σχετικά με το Πρόγραμμα Ι: Τοπική ανάπτυξη και μείωση της φτώχειας

Το πρόγραμμα «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της Φτώχειας» στην Ελλάδα, ύψους 6,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr/el/

Σχετικά με τον Διαχειριστή Επιχορήγησης

Διαχειριστής Επιχορήγησης για το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.

Σχετικά με την ΣΟΛ

ΣΟΛ Crowe παρέχει ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα διευρυμένο δίκτυο οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Εταιρεία παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις σε όλο το εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την υποστήριξη, ανάπτυξη και βιώσιμη ανάπτυξη των πελατών μας. Οι υπηρεσίες που παρέχονται καλύπτουν όλους τους τομείς της επιχειρησιακής δραστηριότητας- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Διοίκησης, Φορολογικές Υπηρεσίες, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων, Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Υπηρεσίες Business Monitoring, Υπηρεσίες HTL, Υπηρεσίες Τεχνολογίας-δημιουργώντας άμεση και ορατή αξία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εταιρία διαθέτει συμβούλους με υψηλή εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση, με εμπειρία και επαγγελματική γνώση και επάρκεια, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Περισσότερες πληροφορίες: https://solcrowe.gr/

Σχετικά με την HumanRights360

HumanRights360 είναι μία οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιείται με σκοπό την προστασία και ενδυνάμωση των δικαιωμάτων όλων, χωρίς διακρίσεις. Ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί η πίστη ότι η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής επιτυγχάνεται μόνο μέσω της προστασίας των ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων όλου του πληθυσμού, και ότι μέσω της συγκρότησης ευρύτερων συμμαχιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, μπορούν να οικοδομηθούν ανοιχτές και ανεκτικές κοινωνίες, που απορρίπτουν την ακροδεξιά ρητορεία, τον εξτρεμισμό και την ξενοφοβία, και λειτουργούν σε πλαίσιο λογοδοσίας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλων των πολιτών. Οι βασικοί άξονες της δραστηριότητας της HumanRights360 είναι: οι υπηρεσίες ένταξης με ενεργή παρουσία στο προσφυγικό πεδίο (π.χ. Έβρος), οι υπηρεσίες επανένταξης και υποστήριξης ευάλωτων πληθυσμών (αποφυλακισμένοι, άνεργοι), η καταπολέμηση εγκλημάτων μίσους μέσω της καταγραφής περιστατικών για το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσιστικής βίας, της προώθησης καμπανιών, της συμμετοχής σε έρευνες, αναφορές και εκδόσεις, και της νομικής υποστήριξης θυμάτων ρατσιστικών εγκλημάτων, η στρατηγική επικοινωνία και παρεμβάσεις (advocacy) για θέματα που αφορούν την καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων ευάλωτων πληθυσμών, και η διαχείριση επιχορήγησης EEA Grants και άλλων προγραμμάτων αναχρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.humanrights360.org/el/